Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-06-2016 gepubliceerd door Rheden. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2016-31490".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DC.type bestemmingsplan
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Gemeentenaam Rheden
Identifier stcrt-2016-31490
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-06-15
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 31490
Publicerende organisatie Rheden
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0275.BPVN2016-ON01
Taal nl
Titel Ontwerpbestemmingsplan Velp 2016, Woongebieden-Noord; gemeente Rheden
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken