Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-06-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2016-31261".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-06-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 6.2, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Identifier stcrt-2016-31261
Jaargang 2016
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-06-15
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 31261
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van, nr. 922936, d.d. 8 juni 2016, houdende wijziging van de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2014
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken