Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-06-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2016-30677".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-06-16
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 54 van het Schepenbesluit 2004
Identifier stcrt-2016-30677
Jaargang 2016
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-06-17
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 30677
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 16 juni 2016, nr. IENM/BSK-2016/113479, tot wijziging van de Regeling veiligheid zeeschepen in verband met de vaststelling van de methode voor berekening van geverifieerde brutomassa van een beladen container ingevolge voorschrift 2, deel A, hoofdstuk VI, van het SOLAS-verdrag
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken