Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2016 gepubliceerd door Hilversum. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2016-28530".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hilversum
Geo informatie (gemeente) Hilversum
Identifier stcrt-2016-28530
Jaargang 2016
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2016-06-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 28530
Publicerende organisatie Hilversum
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING veiligheidsregio gooi en vechtstreek1 JUNI 2016
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken