Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2016, 19628Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 februari 2016, nr. Minbuza-2016.56641, tot wijziging van de landenlijst, behorend bij DGGF

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

ARTIKEL I

De opsomming in annex 1 van de bijlage bij het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 10 juni 2014, nr. Minbuza-2014.304011, tot vaststelling van beleidsregels voor het verstrekken van subsidie in het kader van onderdeel 1 van het Dutch Good Growth Fund1komt te luiden overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

ARTIKEL II

Tot en met 31 december 2016 kunnen in het kader van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 10 juni 2014 (Dutch Good Growth Fund) aanvragen en quickscans worden ingediend met betrekking tot Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, de Maldiven en Thailand. Op deze aanvragen en quickscans zijn de bepalingen die golden voor inwerkingtreding van dit besluit van toepassing.

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Dit besluit zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Namens deze, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, C. Rebergen

BIJLAGE

Afghanistan (F)

Algerije

Angola

Armenië

Bangladesh

Benin

Bhutan

Bolivia

Burkina Faso

Burundi (F)

Cambodja

Colombia

Congo, Democratische Republiek (F)

Djibouti

Egypte

Eritrea (F)

Ethiopië

Filipijnen

Gambia (F)

Georgië

Ghana

Guatemala

Guinee

Haïti (F)

India

Indonesië

Ivoorkust (F)

Jemen (F)

Jordanië

Kaapverdië

Kenia

Kosovo (F)

Laos

Libanon (F)

Liberia (F)

Libië (F)

Madagaskar (F)

Malawi

Mali (F)

Marokko

Moldavië

Mongolië

Mozambique

Myanmar (F)

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Pakistan

Palestijnse Gebieden (F)

Peru

Rwanda

Sao Tomé

Senegal

Sierra Leone (F)

Somalië (F)

Sri Lanka

Suriname

Tanzania

Togo (F)

Tsjaad (F)

Tunesië

Uganda

Vietnam

Zambia

Zimbabwe (F)

Zuid-Afrika

Zuid-Sudan (F).

TOELICHTING

Op grond van deze wijzigingen komt de vermelding van Albanië, Bosnië-Herzegovina, Macedonië, de Maldiven en Thailand in de landenlijst van DGGF te vervallen. Op grond van de overgangsbepaling in artikel II hebben de wijzigingen geen gevolgen voor aanvragen en quickscans met betrekking tot deze landen die voor 31 december 2016 worden ingediend.

Toegevoegd worden de landen Haïti, Ivoorkust, Libanon, Togo en Tsjaad. Deze toevoeging heeft effect vanaf inwerkingtreding van dit besluit.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Namens deze, de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, C. Rebergen