Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-03-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2016-15744".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Algemene wet bestuursrecht
Identifier stcrt-2016-15744
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-03-25
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 15744
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Wijziging mandaatbesluit Nederlandse vertegenwoordigingen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken