Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-03-2016 gepubliceerd door Gelderland. De publicatie is van het type Instelling gemeenschappelijke regelingen en heeft als identifier "stcrt-2016-12281".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gelderland
Identifier stcrt-2016-12281
Jaargang 2016
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype provincie
Provincienaam Gelderland
Publicatiedatum 2016-03-08
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 12281
Publicerende organisatie Gelderland
Rubriek Instelling gemeenschappelijke regelingen
Taal nl
Titel Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken