Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-01-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2016-112".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Voorbereidingsbesluit kavel II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), Ministerie van Economische Zaken
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2016-112
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-01-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 112
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Ruimtelijke plannen
Taal nl
Titel Voorbereidingsbesluit kavel II windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), Ministerie van Economische Zaken
Type ruimtelijk plan voorbereidingsbesluit
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken