Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-01-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2016-111".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Voorbereidingsbesluit kavel I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), Ministerie van Economische Zaken
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2016-111
Jaargang 2016
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-01-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 111
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Ruimtelijke plannen
Taal nl
Titel Voorbereidingsbesluit kavel I windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), Ministerie van Economische Zaken
Type ruimtelijk plan voorbereidingsbesluit
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken