Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 maart 2015, nr. 2015-0000118448, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, artikel 252a, zesde lid, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 12, eerste en tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 2 tot en met 5 wordt ‘1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015’ vervangen door: 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016.

B

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a vervalt ‘in geval van een eenpersoonshuishouden’ en wordt na ‘de huurder’ ingevoegd: of een ander lid van dat huishouden.

2. In onderdeel b vervalt: in geval van een meerpersoonshuishouden.

C

De bijlagen I tot en met IV worden vervangen door de bijlagen I tot en met IV als opgenomen in de bijlagen A tot en met D bij deze regeling.

D

In bijlagen V en VI wordt ‘1 juli 2014’ vervangen door: 1 juli 2015.

ARTIKEL II

  • 1. Artikel I, onderdeel B, van deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2. Artikel I, onderdelen A, C en D, treden in werking met ingang van 1 juli 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

BIJLAGE A BIJ DE REGELING VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST VAN 27 MAART 2015, NR. 2015-0000118448, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSREGELING HUURPRIJZEN WOONRUIMTE

Bijlage I

Maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woningen per 1 juli 2015

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

40

194,69

82

399,99

124

624,37

166

848,72

208

1.073,08

41

199,56

83

405,34

125

629,71

167

854,06

209

1.078,42

42

204,42

84

410,66

126

635,04

168

859,39

210

1.083,79

43

209,29

85

416,02

127

640,38

169

864,77

211

1.089,10

44

214,14

86

421,37

128

645,76

170

870,09

212

1.094,44

45

219,00

87

426,70

129

651,06

171

875,42

213

1.099,79

46

223,89

88

432,04

130

656,42

172

880,76

214

1.105,13

47

228,75

89

437,38

131

661,75

173

886,12

215

1.110,47

48

233,63

90

442,74

132

667,09

174

891,44

216

1.115,82

49

238,49

91

448,07

133

672,44

175

896,79

217

1.121,16

50

243,35

92

453,40

134

677,77

176

902,14

218

1.126,49

51

248,19

93

458,76

135

683,13

177

907,47

219

1.131,84

52

253,09

94

464,09

136

688,45

178

912,83

220

1.137,20

53

257,94

95

469,43

137

693,81

179

918,17

221

1.142,51

54

262,81

96

474,78

138

699,16

180

923,48

222

1.147,86

55

267,68

97

480,13

139

704,48

181

928,85

223

1.153,21

56

272,56

98

485,46

140

709,83

182

934,18

224

1.158,55

57

277,38

99

490,82

141

715,19

183

939,53

225

1.163,88

58

282,26

100

496,15

142

720,49

184

944,85

226

1.169,24

59

287,15

101

501,48

143

725,84

185

950,22

227

1.174,58

60

292,02

102

506,82

144

731,20

186

955,57

228

1.179,92

61

296,85

103

512,18

145

736,55

187

960,90

229

1.185,27

62

301,74

104

517,52

146

741,87

188

966,25

230

1.190,60

63

306,60

105

522,84

147

747,23

189

971,59

231

1.195,92

64

311,46

106

528,21

148

752,56

190

976,93

232

1.201,30

65

316,33

107

533,55

149

757,92

191

982,28

233

1.206,63

66

321,20

108

538,87

150

763,24

192

987,60

234

1.211,96

67

326,07

109

544,23

151

768,58

193

992,95

235

1.217,31

68

330,93

110

549,57

152

773,93

194

998,31

236

1.222,66

69

335,78

111

554,91

153

779,27

195

1.003,64

237

1.228,00

70

340,65

112

560,25

154

784,61

196

1.008,96

238

1.233,33

71

345,51

113

565,58

155

789,95

197

1.014,31

239

1.238,69

72

350,39

114

570,95

156

795,29

198

1.019,67

240

1.244,02

73

355,24

115

576,28

157

800,66

199

1.025,00

241

1.249,36

74

360,12

116

581,62

158

805,96

200

1.030,35

242

1.254,70

75

364,99

117

586,96

159

811,34

201

1.035,68

243

1.260,04

76

369,86

118

592,30

160

816,66

202

1.041,03

244

1.265,39

77

374,70

119

597,64

161

822,00

203

1.046,37

245

1.270,74

78

379,59

120

602,99

162

827,36

204

1.051,71

246

1.276,07

79

384,45

121

608,33

163

832,68

205

1.057,05

247

1.281,39

80

389,33

122

613,68

164

838,02

206

1.062,39

248

1.286,77

81

394,64

123

619,01

165

843,37

207

1.067,76

249

1.292,10

               

250

1.297,43

BIJLAGE B BIJ DE REGELING VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST VAN 27 MAART 2015, NR. 2015-0000118448, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSREGELING HUURPRIJZEN WOONRUIMTE

Bijlage II

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2015

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

1

2,08

54

109,86

107

217,62

160

325,38

213

400,80

2

4,10

55

111,90

108

219,67

161

327,40

214

401,84

3

6,15

56

113,91

109

221,67

162

329,44

215

402,89

4

8,20

57

115,93

110

223,72

163

331,47

216

403,94

5

10,22

58

117,98

111

225,74

164

333,51

217

404,98

6

12,27

59

120,01

112

227,77

165

335,54

218

406,04

7

14,31

60

122,05

113

229,80

166

337,56

219

407,12

8

16,35

61

124,08

114

231,83

167

339,60

220

408,18

9

18,39

62

126,12

115

233,87

168

341,62

221

409,21

10

20,42

63

128,15

116

235,90

169

343,68

222

410,28

11

22,42

64

130,19

117

237,96

170

345,71

223

411,33

12

24,45

65

132,24

118

239,99

171

347,71

224

412,38

13

26,49

66

134,27

119

242,01

172

349,76

225

413,40

14

28,53

67

136,25

120

244,04

173

351,80

226

414,48

15

30,57

68

138,30

121

246,08

174

353,85

227

415,52

16

32,59

69

140,35

122

248,12

175

355,85

228

416,57

17

34,63

70

142,37

123

250,12

176

357,91

229

417,63

18

36,68

71

144,41

124

252,15

177

359,93

230

418,68

19

38,71

72

146,43

125

254,18

178

361,98

231

419,73

20

40,74

73

148,47

126

256,23

179

364,00

232

420,81

21

42,76

74

150,51

127

258,28

180

366,04

233

421,83

22

44,78

75

152,57

128

260,31

181

367,08

234

422,89

23

46,83

76

154,58

129

262,34

182

368,14

235

423,94

24

48,84

77

156,62

130

264,38

183

369,20

236

425,02

25

50,89

78

158,62

131

266,40

184

370,27

237

426,04

26

52,91

79

160,68

132

268,44

185

371,30

238

427,10

27

54,97

80

162,70

133

270,48

186

372,36

239

428,15

28

57,00

81

164,72

134

272,51

187

373,40

240

429,21

29

59,03

82

166,79

135

274,52

188

374,47

241

430,25

30

61,06

83

168,80

136

276,57

189

375,49

242

431,32

31

63,09

84

170,85

137

278,61

190

376,57

243

432,39

32

65,13

85

172,89

138

280,65

191

377,61

244

433,45

33

67,15

86

174,92

139

282,68

192

378,68

245

434,50

34

69,17

87

176,95

140

284,71

193

379,71

246

435,53

35

71,21

88

178,99

141

286,74

194

380,77

247

436,59

36

73,25

89

181,00

142

288,77

195

381,82

248

437,65

37

75,28

90

183,05

143

290,82

196

382,88

249

438,70

38

77,33

91

185,08

144

292,85

197

383,94

250

439,74

39

79,36

92

187,12

145

294,85

198

385,00

251

440,79

40

81,40

93

189,14

146

296,89

199

386,05

252

441,86

41

83,43

94

191,18

147

298,95

200

387,11

253

442,90

42

85,45

95

193,24

148

300,97

201

388,16

254

443,95

43

87,48

96

195,26

149

302,99

202

389,20

255

445,00

44

89,51

97

197,29

150

305,05

203

390,27

256

446,06

45

91,54

98

199,32

151

307,05

204

391,29

257

447,10

46

93,57

99

201,35

152

309,11

205

392,36

258

448,18

47

95,61

100

203,40

153

311,12

206

393,40

259

449,21

48

97,65

101

205,41

154

313,17

207

394,48

260

450,28

49

99,70

102

207,44

155

315,20

208

395,52

261

451,31

50

101,72

103

209,47

156

317,23

209

396,59

262

452,39

51

103,76

104

211,50

157

319,28

210

397,62

263

453,41

52

105,78

105

213,56

158

321,30

211

398,68

264

454,49

53

107,84

106

215,58

159

323,34

212

399,72

265

455,56

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2015

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

266

456,60

319

512,40

372

568,23

425

624,04

478

679,84

267

457,66

320

513,45

373

569,28

426

625,07

479

680,93

268

458,72

321

514,51

374

570,34

427

626,15

480

681,96

269

459,76

322

515,56

375

571,40

428

627,19

481

683,04

270

460,81

323

516,60

376

572,44

429

628,27

482

684,08

271

461,87

324

517,69

377

573,49

430

629,31

483

685,11

272

462,91

325

518,71

378

574,56

431

630,38

484

686,17

273

463,97

326

519,80

379

575,61

432

631,41

485

687,22

274

465,02

327

520,82

380

576,63

433

632,47

486

688,30

275

466,07

328

521,89

381

577,70

434

633,52

487

689,33

276

467,13

329

522,91

382

578,75

435

634,58

488

690,40

277

468,17

330

524,01

383

579,83

436

635,62

489

691,42

278

469,24

331

525,03

384

580,86

437

636,67

490

692,48

279

470,28

332

526,10

385

581,92

438

637,73

491

693,53

280

471,35

333

527,14

386

582,97

439

638,78

492

694,60

281

472,39

334

528,22

387

584,04

440

639,85

493

695,63

282

473,44

335

529,24

388

585,08

441

640,88

494

696,71

283

474,49

336

530,30

389

586,14

442

641,94

495

697,76

284

475,57

337

531,37

390

587,21

443

643,00

496

698,80

285

476,60

338

532,40

391

588,25

444

644,06

497

699,86

286

477,66

339

533,48

392

589,30

445

645,09

498

700,91

287

478,71

340

534,52

393

590,34

446

646,15

499

701,96

288

479,78

341

535,58

394

591,42

447

647,22

500

703,00

289

480,82

342

536,62

395

592,45

448

648,25

501

704,08

290

481,88

343

537,69

396

593,51

449

649,32

502

705,12

291

482,93

344

538,73

397

594,54

450

650,37

503

706,18

292

483,99

345

539,79

398

595,63

451

651,43

504

707,22

293

485,03

346

540,87

399

596,67

452

652,47

505

708,29

294

486,09

347

541,90

400

597,73

453

653,54

506

709,34

295

487,15

348

542,97

401

598,76

454

654,57

507

710,38

296

488,20

349

544,00

402

599,78

455

655,63

508

711,45

297

489,25

350

545,07

403

600,86

456

656,70

509

712,50

298

490,30

351

546,08

404

601,90

457

657,75

510

713,53

299

491,34

352

547,18

405

602,98

458

658,78

511

714,60

300

492,43

353

548,20

406

604,00

459

659,85

512

715,65

301

493,46

354

549,27

407

605,10

460

660,91

513

716,72

302

494,52

355

550,30

408

606,13

461

661,95

514

717,75

303

495,55

356

551,38

409

607,21

462

662,99

515

718,80

304

496,62

357

552,41

410

608,22

463

664,05

516

719,87

305

497,67

358

553,47

411

609,31

464

665,13

517

720,93

306

498,72

359

554,53

412

610,35

465

666,17

518

721,97

307

499,77

360

555,56

413

611,41

466

667,23

519

723,02

308

500,83

361

556,64

414

612,45

467

668,26

520

724,07

309

501,88

362

557,70

415

613,52

468

669,30

521

725,14

310

502,94

363

558,75

416

614,55

469

670,38

522

726,18

311

503,99

364

559,78

417

615,61

470

671,42

523

727,24

312

505,03

365

560,86

418

616,67

471

672,50

524

728,28

313

506,12

366

561,91

419

617,71

472

673,53

525

729,36

314

507,15

367

562,96

420

618,78

473

674,62

526

730,40

315

508,20

368

564,02

421

619,82

474

675,63

527

731,45

316

509,22

369

565,08

422

620,88

475

676,72

528

732,51

317

510,33

370

566,13

423

621,92

476

677,74

529

733,57

318

511,35

371

567,18

424

622,98

477

678,83

530

734,62

Maximale huurprijsgrenzen voor onzelfstandige woonruimten per 1 juli 2015

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

531

735,67

584

791,48

637

847,31

690

903,12

743

958,93

532

736,70

585

792,54

638

848,35

691

904,16

744

959,99

533

737,79

586

793,60

639

849,42

692

905,22

745

961,03

534

738,83

587

794,63

640

850,44

693

906,29

746

962,10

535

739,89

588

795,68

641

851,54

694

907,33

747

963,14

536

740,92

589

796,73

642

852,58

695

908,35

748

964,20

537

741,98

590

797,81

643

853,64

696

909,44

749

965,23

538

743,05

591

798,83

644

854,68

697

910,46

750

966,30

539

744,10

592

799,91

645

855,73

698

911,54

>750

*

540

745,13

593

800,94

646

856,78

699

912,55

   

541

746,21

594

802,01

647

857,81

700

913,65

   

542

747,25

595

803,07

648

858,90

701

914,69

   

543

748,29

596

804,14

649

859,93

702

915,76

   

544

749,35

597

805,17

650

861,00

703

916,80

   

545

750,42

598

806,23

651

862,03

704

917,85

   

546

751,46

599

807,29

652

863,11

705

918,89

   

547

752,52

600

808,33

653

864,12

706

919,96

   

548

753,57

601

809,37

654

865,21

707

921,02

   

549

754,61

602

810,43

655

866,24

708

922,06

   

550

755,67

603

811,49

656

867,32

709

923,13

   

551

756,73

604

812,56

657

868,36

710

924,16

   

552

757,79

605

813,60

658

869,42

711

925,22

   

553

758,82

606

814,65

659

870,46

712

926,28

   

554

759,90

607

815,69

660

871,53

713

927,33

   

555

760,95

608

816,76

661

872,58

714

928,39

   

556

762,00

609

817,80

662

873,62

715

929,44

   

557

763,05

610

818,86

663

874,68

716

930,50

   

558

764,11

611

819,92

664

875,73

717

931,53

   

559

765,15

612

820,98

665

876,80

718

932,61

   

560

766,22

613

822,01

666

877,84

719

933,64

   

561

767,26

614

823,07

667

878,90

720

934,71

   

562

768,32

615

824,12

668

879,95

721

935,75

   

563

769,39

616

825,20

669

880,99

722

936,84

   

564

770,42

617

826,22

670

882,03

723

937,86

   

565

771,46

618

827,28

671

883,10

724

938,93

   

566

772,50

619

828,35

672

884,16

725

939,97

   

567

773,59

620

829,41

673

885,19

726

941,03

   

568

774,62

621

830,45

674

886,26

727

942,07

   

569

775,69

622

831,50

675

887,29

728

943,12

   

570

776,73

623

832,55

676

888,36

729

944,20

   

571

777,79

624

833,61

677

889,42

730

945,22

   

572

778,83

625

834,66

678

890,47

731

946,29

   

573

779,91

626

835,73

679

891,51

732

947,33

   

574

780,95

627

836,77

680

892,60

733

948,41

   

575

782,03

628

837,84

681

893,63

734

949,44

   

576

783,08

629

838,86

682

894,68

735

950,50

   

577

784,13

630

839,93

683

895,73

736

951,54

   

578

785,17

631

840,98

684

896,78

737

952,63

   

579

786,24

632

842,02

685

897,85

738

953,66

   

580

787,27

633

843,08

686

898,89

739

954,71

   

581

788,31

634

844,13

687

899,95

740

955,76

   

582

789,38

635

845,19

688

901,00

741

956,83

   

583

790,43

636

846,24

689

902,06

742

957,89

   

*) De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 750 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 1,07 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 750 en 749 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 750, en bij de verkregen uitkomst € 966,30 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 750 punten) op te tellen.

BIJLAGE C BIJ DE REGELING VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST VAN 27 MAART 2015, NR. 2015-0000118448, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSREGELING HUURPRIJZEN WOONRUIMTE

Bijlage III

Maximale huurprijsgrenzen voor woonwagens per 1 juli 2015

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

40

207,32

82

425,88

124

663,50

166

901,10

208

1.138,71

41

212,51

83

431,56

125

669,14

167

906,77

209

1.144,36

42

217,68

84

437,19

126

674,81

168

912,42

210

1.150,04

43

222,87

85

442,86

127

680,46

169

918,06

211

1.155,69

44

228,02

86

448,50

128

686,13

170

923,74

212

1.161,36

45

233,20

87

454,15

129

691,77

171

929,40

213

1.167,02

46

238,37

88

459,82

130

697,42

172

935,05

214

1.172,65

47

243,58

89

465,47

131

703,09

173

940,70

215

1.178,32

48

248,76

90

471,13

132

708,75

174

946,35

216

1.184,00

49

253,95

91

476,81

133

714,42

175

952,03

217

1.189,64

50

259,12

92

482,45

134

720,07

176

957,68

218

1.195,30

51

264,29

93

488,11

135

725,73

177

963,34

219

1.200,94

52

269,48

94

493,78

136

731,38

178

968,99

220

1.206,61

53

274,66

95

499,42

137

737,04

179

974,64

221

1.212,27

54

279,85

96

505,08

138

742,69

180

980,31

222

1.217,94

55

285,03

97

510,75

139

748,37

181

985,97

223

1.223,59

56

290,19

98

516,38

140

754,01

182

991,62

224

1.229,23

57

295,40

99

522,04

141

759,67

183

997,28

225

1.234,90

58

300,57

100

527,70

142

765,33

184

1.002,92

226

1.240,55

59

305,75

101

533,35

143

770,99

185

1.008,60

227

1.246,21

60

310,94

102

539,03

144

776,62

186

1.014,26

228

1.251,88

61

316,10

103

544,68

145

782,30

187

1.019,89

229

1.257,51

62

321,30

104

550,33

146

787,94

188

1.025,58

230

1.263,17

63

326,48

105

556,00

147

793,62

189

1.031,24

231

1.268,86

64

331,64

106

561,65

148

799,28

190

1.036,88

232

1.274,51

65

336,86

107

567,31

149

804,93

191

1.042,56

233

1.280,17

66

342,02

108

572,96

150

810,58

192

1.048,20

234

1.285,81

67

347,21

109

578,63

151

816,25

193

1.053,85

235

1.291,48

68

352,38

110

584,28

152

821,91

194

1.059,51

236

1.297,13

69

357,56

111

589,93

153

827,57

195

1.065,17

237

1.302,79

70

362,74

112

595,62

154

833,23

196

1.070,83

238

1.308,44

71

367,92

113

601,26

155

838,87

197

1.076,50

239

1.314,10

72

373,11

114

606,89

156

844,53

198

1.082,14

240

1.319,76

73

378,31

115

612,58

157

850,17

199

1.087,78

241

1.325,42

74

383,47

116

618,23

158

855,85

200

1.093,45

242

1.331,08

75

388,65

117

623,88

159

861,49

201

1.099,13

243

1.336,74

76

393,81

118

629,54

160

867,15

202

1.104,77

244

1.342,38

77

399,01

119

635,19

161

872,83

203

1.110,44

245

1.348,05

78

404,20

120

640,85

162

878,49

204

1.116,09

246

1.353,71

79

409,39

121

646,54

163

884,13

205

1.121,76

247

1.359,37

80

414,57

122

652,18

164

889,81

206

1.127,41

248

1.365,03

81

419,79

123

657,84

165

895,46

207

1.133,08

249

1.370,66

               

250

1.376,35

De maximale huurprijsgrens van woonwagens met een kwaliteit van minder dan 40 punten is gelijk aan de maximale huurprijsgrens bij 40 punten: € 207,32 per maand.

BIJLAGE D BIJ DE REGELING VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST VAN 27 MAART 2015, NR. 2015-0000118448, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSREGELING HUURPRIJZEN WOONRUIMTE

Bijlage IV

Maximale huurprijsgrenzen voor standplaatsen per 1 juli 2015

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

punten

bedrag

1

4,91

54

262,81

107

533,55

160

816,66

213

1.099,79

2

9,79

55

267,68

108

538,87

161

822,00

214

1.105,13

3

14,65

56

272,54

109

544,23

162

827,36

215

1.110,47

4

19,52

57

277,38

110

549,57

163

832,68

216

1.115,82

5

24,39

58

282,26

111

554,91

164

838,02

217

1.121,16

6

29,24

59

287,15

112

560,25

165

843,37

218

1.126,49

7

34,11

60

292,02

113

565,58

166

848,72

219

1.131,84

8

38,98

61

296,85

114

570,95

167

854,06

220

1.137,20

9

43,85

62

301,74

115

576,28

168

859,39

221

1.142,51

10

48,73

63

306,60

116

581,62

169

864,77

222

1.147,86

11

53,59

64

311,46

117

586,96

170

870,09

223

1.153,21

12

58,44

65

316,33

118

592,30

171

875,42

224

1.158,55

13

63,32

66

321,20

119

597,64

172

880,76

225

1.163,88

14

68,18

67

326,07

120

602,99

173

886,12

226

1.169,24

15

73,04

68

330,93

121

608,33

174

891,44

227

1.174,58

16

77,91

69

335,78

122

613,68

175

896,79

228

1.179,92

17

82,77

70

340,65

123

619,01

176

902,14

229

1.185,27

18

87,64

71

345,51

124

624,37

177

907,47

230

1.190,60

19

92,49

72

350,39

125

629,71

178

912,83

231

1.195,92

20

97,38

73

355,24

126

635,04

179

918,17

232

1.201,30

21

102,22

74

360,12

127

640,38

180

923,48

233

1.206,63

22

107,10

75

364,99

128

645,76

181

928,85

234

1.211,96

23

111,97

76

369,86

129

651,06

182

934,18

235

1.217,31

24

116,84

77

374,70

130

656,42

183

939,53

236

1.222,66

25

121,69

78

379,59

131

661,75

184

944,85

237

1.228,00

26

126,58

79

384,45

132

667,09

185

950,22

238

1.233,33

27

131,44

80

389,33

133

672,44

186

955,57

239

1.238,69

28

136,31

81

394,64

134

677,77

187

960,90

240

1.244,02

29

141,16

82

399,99

135

683,13

188

966,25

241

1.249,36

30

146,03

83

405,34

136

688,45

189

971,59

242

1.254,70

31

150,91

84

410,66

137

693,81

190

976,93

243

1.260,04

32

155,76

85

416,02

138

699,16

191

982,28

244

1.265,39

33

160,61

86

421,37

139

704,48

192

987,60

245

1.270,74

34

165,49

87

426,70

140

709,83

193

992,95

246

1.276,07

35

170,36

88

432,04

141

715,19

194

998,31

247

1.281,39

36

175,23

89

437,38

142

720,49

195

1.003,64

248

1.286,77

37

180,09

90

442,74

143

725,84

196

1.008,96

249

1.292,10

38

184,95

91

448,07

144

731,20

197

1.014,31

250

1.297,43

39

189,82

92

453,40

145

736,55

198

1.019,67

>250

*

40

194,69

93

458,76

146

741,87

199

1.025,00

   

41

199,56

94

464,09

147

747,23

200

1.030,35

   

42

204,42

95

469,43

148

752,56

201

1.035,68

   

43

209,29

96

474,78

149

757,92

202

1.041,03

   

44

214,14

97

480,13

150

763,24

203

1.046,37

   

45

219,00

98

485,46

151

768,58

204

1.051,71

   

46

223,89

99

490,82

152

773,93

205

1.057,05

   

47

228,75

100

496,15

153

779,27

206

1.062,39

   

48

233,63

101

501,48

154

784,61

207

1.067,76

   

49

238,49

102

506,82

155

789,95

208

1.073,08

   

50

243,35

103

512,18

156

795,29

209

1.078,42

   

51

248,19

104

517,52

157

800,66

210

1.083,79

   

52

253,09

105

522,84

158

805,96

211

1.089,10

   

53

257,94

106

528,21

159

811,34

212

1.094,44

   

*) De maximale huurprijsgrens behorende bij meer dan 250 punten is het bedrag dat wordt verkregen door € 5,33 (dat bedrag komt overeen met het verschil tussen de bedragen, genoemd bij 250 en 249 punten) te vermenigvuldigen met het aantal punten van de woonruimte, verminderd met 250, en bij de verkregen uitkomst € 1.297,43 (dat bedrag komt overeen met het bedrag genoemd bij 250 punten) op te tellen.

1 De maximale huurprijsgrenzen, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals deze gelden op de dag dat dit schema in werking treedt.

2 Bij woonruimte welke een zelfstandige woning vormt, met een puntentotaal van meer dan 250 en een geldende huurprijs hoger dan de maximale huurprijsgrens bij een puntentotaal van 250, kan een huurprijsverlaging plaatsvinden, indien het huurpeil van vergelijkbare woonruimte daartoe aanleiding geeft. De huurprijs van deze woonruimte kan niet worden verlaagd tot minder dan de maximale huurprijsgrens behorende bij woonruimte met een puntentotaal van 250, behoudens toepassing van artikel 6, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte.

TOELICHTING

Algemeen

Inleiding

Met deze regeling zijn de maximale huurprijsgrenzen (bijlagen I tot en met IV bij de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte (hierna: Uitvoeringsregeling)) en de in de bijlagen V en VI bij deze regeling opgenomen schema’s aangepast aan het huurtijdvak 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016.

Tevens is de definitie van de aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten die bezwaar kunnen maken tegen een inkomensafhankelijk huurverhogingsvoorstel, aangepast.

Administratieve lasten

Deze wijzigingsregeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor de burger en het bedrijfsleven. Het heeft ook geen gevolgen voor de regeldruk. Het betreft namelijk enkel een indexering en een technische wijziging.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

Op grond van artikel 12, eerste lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte worden de maximale huurprijsgrenzen vastgesteld bij ministeriële regeling. Deze bedragen zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling.

Met de wijzigingen van de artikelen 2 tot en met 5 van de Uitvoeringsregeling worden de maximale huurprijsgrenzen voor het tijdvak 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 bepaald.

Artikel I, onderdeel B

Per 1 januari 2015 is de definitie van de in artikel 10 van de Uitvoeringsregeling aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten die bezwaar kunnen maken tegen een inkomensafhankelijk huurverhogingsvoorstel aangepast aan het vervallen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten per 1 januari 2015 (Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 december 2014, nr. 2014-0000663941, houdende aanpassing van de bedragen, genoemd in de artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, en 10, tweede lid, eerste volzin, onderdelen a en b, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, wijziging van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte en wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 (inkomensgrenzen inkomensafhankelijke huurverhoging 2015, aanpassing zorgwetgeving, gegevensverstrekking door de huurder en wijziging aanduiding NEN-norm) (Stcrt. 2014, nr. 37003). Daarbij is abusievelijk nagelaten in onderdeel a van dat artikel de beperking tot eenpersoonshuishoudens te laten vervallen. Met de nieuwe definitie in onderdeel b, zoals die per 1 januari 2015 is komen te luiden, is het niet meer nodig onderdeel a te beperken tot eenpersoonshuishoudens. Immers, ook meerpersoonshuishoudens waarvan een van de leden voor een periode van meer dan een jaar 10 of meer uur per week extramurale verpleging of verzorging ontvangt, kunnen bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijk huurverhogingsvoorstel. Artikel 10, onderdeel a, is in die zin aangepast. Hiermee wordt een omissie in eerder genoemde regeling rechtgezet. Deze wijziging zal dan ook snel in werking (moeten) treden, waarmee wordt afgeweken van de zogenoemde vaste verandermomenten.

Tot slot is in artikel 10, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling nog een redactionele wijziging doorgevoerd.

Artikel I, onderdeel C

Op grond van artikel 12, tweede lid, van het Besluit huurprijzen woonruimte worden jaarlijks met ingang van 1 juli de op 30 juni daaraan voorafgaande krachtens dat besluit geldende maximale huurprijsgrenzen voor woonruimten welke een zelfstandige woning vormen, voor woonruimten welke niet een zelfstandige woonruimte vormen, voor woonwagens en voor standplaatsen, geïndexeerd met het inflatiepercentage, met dien verstande dat de op basis daarvan berekende bedragen naar boven worden afgerond op hele eurocenten.

Het inflatiepercentage is het onmiddellijk voorafgaand aan de datum van 1 juli ieder jaar in januari door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendgemaakte percentage waarmee de consumentenprijzen (alle huishoudens) ten opzichte van het aan die bekendmaking voorafgaande jaar zijn verhoogd (artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte).

In de nieuwe bijlagen I tot en met IV van de Uitvoeringsregeling zijn de maximale huurprijsgrenzen per 1 juli 2015 vastgelegd.

Artikel I, onderdeel D

Met de wijziging in dit onderdeel worden de schema’s opgenomen in de bijlagen V en VI aangepast aan het huurprijstijdvak 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Naar boven