Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2015-46501".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-12-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2015-46501
Jaargang 2015
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-12-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 46501
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken