Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-02-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2015-4380".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 116, eerste lid, en 123, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs en de artikelen 85a, eerste lid, en 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs,
Identifier stcrt-2015-4380
Jaargang 2015
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-02-13
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 4380
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 februari 2015, nr. PO/690340, houdende regels met betrekking tot het verlenen van bijzondere en aanvullende bekostiging aan schoolbesturen voor het inzetten van een regionale procesbegeleider leerlingendaling (Regeling bekostiging regionale procesbegeleider leerlingendaling PO en VO)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken