Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-08-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2015-24278".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-08-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 7.3.11, vijfde lid, Jeugdwet en ar. 7: 457, eerste lid, van het BW
Identifier stcrt-2015-24278
Jaargang 2015
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-08-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 24278
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 3 augustus 2015, houdende wijziging van de Regeling Jeugdwet ter vaststelling van enige regels die aanbieders van jeugdhulp of preventie alsmede gecertificeerde instellingen bij het verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten in acht dienen te nemen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken