Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-07-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2015-18531".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-06-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 14, tweede lid, en 20, derde lid, van de Wet windenergie op zee
Identifier stcrt-2015-18531
Jaargang 2015
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-07-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 18531
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Economische Zaken van 30 juni 2015, nr. WJZ/15083277, houdende regels ter uitvoering van de Wet windenergie op zee (Uitvoeringsregeling windenergie op zee)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken