Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-06-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2015-18411".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2015-18411
Is vereist door stcrt-2015-18411-n1
Jaargang 2015
Onderwerp Natuur en milieu | Stoffen
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-06-29
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 18411
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu van 10 juni 2015, nr. DGAN-NB/15076652 houdende vaststelling van het programma aanpak stikstof (Inwerkingtredingsbesluit programma aanpak stikstof)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken