Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-06-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2015-16820".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-06-03
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 32 van de Comptabiliteitswet 2001
Identifier stcrt-2015-16820
Jaargang 2015
Onderwerp Internationaal | Ontwikkelingssamenwerking
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-06-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 16820
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 3 juni 2015, nr. MINBUZA-2015.284092, tot vaststelling van de beleidsregels voor sluiten van schenkingsarrangementen met het oog op de ontwikkeling en aanbesteding van ontwikkelingsrelevante infrastructurele projecten (Develop2Build)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken