Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasStaatscourant 2015, 1538Ruimtelijke plannen

Logo Peel en Maas
Bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas gedeeltelijk onherroepelijk, Peel en Maas

De gemeenteraad van Peel en Maas heeft in de openbare vergadering van 5 februari 2013 het bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas gewijzigd vastgesteld. Vervolgens heeft de gemeenteraad op 5 november 2013 dit plan gedeeltelijk opnieuw vastgesteld.

Uitspraak Raad van State

Tegen dit besluit was beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 24 december 2014 uitspraak gedaan (zaaknummer 201303444/1/R1) en het bestemmingsplan is daarmee gedeeltelijk onherroepelijk geworden.

De Raad van State heeft in haar uitspraak:

  • Enkele ingediende beroepen ongegrond verklaard;

  • Enkele ingediende beroepen (gedeeltelijk) gegrond verklaard

  • En als gevolg daarvan het besluit van 5 februari 2013 en 5 november 2013 op onderdelen vernietigd;

  • In enkele zaken zelf voorzien;

  • Een voorlopige voorziening getroffen voor een gedeelte van de regels ‘Waarde – Archeologie 3’, ‘Waarde -Archeologie 6’ en ‘Waarde – Archeologie 7’.

De Raad van State heeft in haar uitspraak de gemeenteraad tevens opgedragen om binnen 4 weken enkele onderdelen uit de uitspraak in het elektronisch vastgesteld plan dat op de landelijke voorziening te raadplegen is, te verwerken. Met de versie van het bestemmingsplan welke vanaf 22 januari 2015 raadpleegbaar is, is uitvoering gegeven aan de uitspraak van de van de Raad van State voor zover het de onderdelen betreft waarvoor de opdracht is gegeven om deze binnen 4 weken te verwerken. Verder heeft de Raad van State in de uitspraak bepaald dat de gemeenteraad binnen een termijn van 52 weken een nieuw besluit dient te nemen.

Inzien gedeeltelijk onherroepelijk bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas

Het gedeeltelijk onherroepelijk bestemmingsplan en de uitspraak van de Raad van State is vanaf 22 januari 2015 als volgt raadpleegbaar:

  • Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.1894.BPL0048-VG03;

  • Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.peelenmaas.nl > wonen > plannen in de kernen > Peel en Maas> Bestemmingsplan buitengebied Peel en Maas;

  • Een papieren versie van het bestemmingsplan ligt in het gemeentehuis, bij de publieksbalie ter inzage.

Vragen

Voor meer informatie neemt u contact met het Team Omgevingsontwikkeling via telefoonnummer 077- 306 66 66.

Panningen, 21 januari 2015