Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-01-2015 gepubliceerd door Peel en Maas. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2015-1538".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas gedeeltelijk onherroepelijk, Peel en Maas
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2015-1538
Jaargang 2015
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2015-01-21
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 1538
Publicerende organisatie Peel en Maas
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.1894.BPL0048-VG03
Subrubriek bestemmingsplan
Taal nl
Titel Bestemmingsplan Buitengebied Peel en Maas gedeeltelijk onherroepelijk, Peel en Maas
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken