Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2015, 14241Vergunningen

Rectificatie Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport Nieuwe Sluis Terneuzen

In de Staatscourant van 27 mei 2015 (nr. 14241) is abusievelijk ‘Ministerie van Economische Zaken’ achter de heading vermeld. Deze kennisgeving valt onder de verantwoordelijkheid van het ‘Ministerie van Infrastructuur en Milieu’.