Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 11620

Gepubliceerd op 30 april 2015 09:00Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 21 april 2015, nr. MINBUZA-2015.201776, tot wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren en van de beleidsregels voor het verstrekken van subsidie in het kader van onderdeel 1 van het Dutch Good Growth Fund

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 2 en 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

ARTIKEL I

In de Bijlage (Landenlijst) van de Subsidieregeling internationaal excelleren worden met inachtneming van de alfabetische rangorde de vermeldingen ‘Guinee’ en ‘Liberia’ ingevoegd.

ARTIKEL II

In Annex 1 (Landenlijst) van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 10 juni 2014, nr. MINBUZA-2014.304011, tot vaststelling van beleidsregels voor het verstrekken van subsidie in het kader van onderdeel 1 van het Dutch Good Growth Fund1 worden met inachtneming van de alfabetische rangorde de vermeldingen ‘Guinee’ en ‘Liberia’ ingevoegd.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin hij geplaatst wordt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

TOELICHTING

De reikwijdte van onderdeel 1 van het Dutch Good Growth Fund en van de daarmee samenhangende bepalingen in de Subsidieregeling internationaal excelleren wordt uitgebreid met de landen Guinee en Liberia.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl