Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2015, 11620Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 21 april 2015, nr. MINBUZA-2015.201776, tot wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren en van de beleidsregels voor het verstrekken van subsidie in het kader van onderdeel 1 van het Dutch Good Growth Fund

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 2 en 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

ARTIKEL I

In de Bijlage (Landenlijst) van de Subsidieregeling internationaal excelleren worden met inachtneming van de alfabetische rangorde de vermeldingen ‘Guinee’ en ‘Liberia’ ingevoegd.

ARTIKEL II

In Annex 1 (Landenlijst) van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 10 juni 2014, nr. MINBUZA-2014.304011, tot vaststelling van beleidsregels voor het verstrekken van subsidie in het kader van onderdeel 1 van het Dutch Good Growth Fund1 worden met inachtneming van de alfabetische rangorde de vermeldingen ‘Guinee’ en ‘Liberia’ ingevoegd.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin hij geplaatst wordt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen

TOELICHTING

De reikwijdte van onderdeel 1 van het Dutch Good Growth Fund en van de daarmee samenhangende bepalingen in de Subsidieregeling internationaal excelleren wordt uitgebreid met de landen Guinee en Liberia.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen