Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-02-2015 gepubliceerd door RDW (Dienst Wegverkeer). De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2015-1141-n1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-12-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 42a, vierde lid van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 7, tweede lid, van het Kentekenreglement en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.
Heeft nodig stcrt-2015-1141
Identifier stcrt-2015-1141-n1
Jaargang 2015
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2015-02-03
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 1141
Publicerende organisatie RDW (Dienst Wegverkeer)
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Rectificatie Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2014
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Versie nummer n1
Versieinformatie Rectificatie