Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-01-2015 gepubliceerd door RDW (Dienst Wegverkeer). De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2015-1141".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 42a, vierde lid van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 7, tweede lid, van het Kentekenreglement en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.
Identifier stcrt-2015-1141
Is vereist door stcrt-2015-1141-n1
Jaargang 2015
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2015-01-19
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 1141
Publicerende organisatie RDW (Dienst Wegverkeer)
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidsregels gevoelige gegevens kentekenregister 2015
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken