Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-04-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2015-10678".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2015-04-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op artikel 14, tweede en tiende lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Identifier stcrt-2015-10678
Jaargang 2015
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2015-04-20
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 10678
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 april 2015, 2015-0000078229, tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2015
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken