Regeling van de Minister van Economische Zaken van 19 maart 2014, nr. WJZ / 14035672, houdende vaststelling van de definitieve correcties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2013 (Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2013)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 14, vijfde lid, 22, vijfde lid, 31, vierde lid en 47, vierde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. basisbedrag:

het basisbedrag, bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, 28, eerste lid of artikel 44, eerste lid van het besluit;

a. besluit:

het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

b. regeling 2008:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008;

c. regeling 2009:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009;

d. regeling 2010:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010;

e. regeling 2011:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011;

f. regeling 2012:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012;

g. regeling 2013:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013;

i. tenderbedrag:

het tenderbedrag, bedoeld in artikel 19, eerste lid van het besluit.

§ 2. Correctiebedragen hernieuwbare elektriciteit

Artikel 2

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2013 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 3, eerste lid

Wind op land

€ 0,056 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Zon pv > 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp

€ 0,228 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,096 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting en thermische conversie

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op land < 6 MW

€ 0,056 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7a, eerste en tweede lid

Wind op land ≥ 6 MW en wind in meer

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Zon pv > 0,6 kWp en ≤ 15 kWp

€ 0,228 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,096 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting en thermische conversie

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,056 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Zon pv ≥ 1 kWpen ≤ 15 kWp

€ 0,228 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,096 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomass co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting en thermische conversie

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 4, eerste lid

AVI

€ 0,096 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid

Waterkracht

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 21, eerste lid

Biomassa allesvergisting, co-vergisting en thermische conversie > 10 MW

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,056 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 31, eerste lid

Wind in meer

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Wind op zee

€ 0,059091 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Zon pv ≥ 15kWp

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Thermische conversie ≤ 10 MW

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid

Osmose

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 56, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 4, eerste lid

Waterkracht

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

AWZI, RWZI

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdelen a en b

Wind op land < 6 MW, wind op land < 6 meer vollasturen

€ 0,056 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel c

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 19, eerste lid

Wind in meer

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid

Wind op zee

€ 0,059091 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid

Zon pv ≥ 15 kWp

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Osmose

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 3, eerste lid, onderdelen a en b

Waterkracht nieuw en renovatie

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 5, eerste lid

AWZI of RWZI thermische drukhydrolyse

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdelen a en b

Wind op land < 6 MW, wind op land ≥ 6 MW

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Wind in meer

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 11, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 13, eerste lid

Wind op zee

€ 0,059091 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Osmose

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 17, eerste lid

Vrije stromingsenergie

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3

De correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2013 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling windenergie op zee 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 22, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op zee

€ 0,059091 per kWh

€ 0 per kWh

§ 3. Correctiebedragen hernieuwbaar gas

Artikel 4

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2013 vastgesteld voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 36, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

Artikel 42a, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 44, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,261 per Nm?

€ 0 per Nm

Artikel 51, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting

€ 0,261 per Nm?

€ 0 per Nm

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 47, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

Artikel 54, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 80, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

Artikel 86, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting, allesvergisting hub, co-vergisting hub

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 49, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting, allesvergisting hub, co-vergisting hub

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

Artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (warmte)

€ 5,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 54, eerste lid, onderdelen c en d

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (WKK)

€ 11,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 59, eerste lid

Biomassa vergassing

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

Artikel 64, eerste lid

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en co-vergisting

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 37, eerste lid, onderdelen a, b en c

Biomassavergisting allesvergisting, vergisting en co-vergisting dierlijke mest, vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

Artikel 39, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,261 per Nm

€ 0 per GJ

Artikel 41, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 0,261 per Nm

€ 0 per GJ

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing

€ 0,261 per Nm

€ 0 per Nm

§ 4. Correctiebedragen hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte

Artikel 5

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2013 vastgesteld voor wat betreft de energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdeel a

Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c

Artikel 76, eerste lid

Ketel vaste biomassa (warmte)

€ 9,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 81, eerste lid

Geothermie (warmte)

€ 5,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 86, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 8,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 91, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, vergisting en co-vergisting

€ 9,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 96, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 10,7 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 101, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa (warmte)

€ 9,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 106, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa > 10 MW ≤ 100 MW (WKK)

€ 7,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 106, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

€ 8,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 111, eerste lid, onderdeel a

Biomassavergisting allesvergisting (WKK)

€ 11,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 111, eerste lid onderdeel b

Biomassavergisting vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK)

€ 11,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 116, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

€ 5,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 116, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 121, eerste lid

Zonthermie

€ 15,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 126, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK)

€ 11,1 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 126, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK)

€ 8,9 per GJ

€ 0 per GJ

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdeel a

Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c

Artikel 60, eerste lid

Ketel vaste biomassa (warmte)

€ 9,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 62, eerste lid, onderdelen a en b

Geothermie (warmte)

€ 5,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 64, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 7,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 66, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 10,7 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 68, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa (warmte)

€ 9,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa >10 MW en ≤ 100 MW (WKK)

€ 7,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

€ 8,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

€ 5,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 74, eerste lid

Zonthermie

€ 15,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK)

€ 11,1 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK)

€ 8,9 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 78, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (warmte)

€ 5,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting (warmte) en vergisting en co-vergisting dierlijke mest (warmte)

€ 9,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 80, eerste lid, onderdelen c, d en e

Biomassavergisting allesvergisting (WKK), vergisting en co-vergisting dierlijke mest (WKK) en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest (WKK)

€ 11,0 per GJ

€ 0 per GJ

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 maart 2014

De Minister van Economische Zaken, H. G. J. Kamp

TOELICHTING

1. Doel en aanleiding

Deze ministeriële regeling is een nadere uitwerking van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (hierna: Besluit SDE). In deze regeling staan voor de verschillende categorieën productie-installaties voor hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking de definitieve correctiebedragen voor 2013. Deze regeling geeft daarmee invulling aan de artikelen 14, vijfde lid, 22, vijfde lid, 31, vierde lid en 47, vierde lid, van het Besluit SDE.

De jaarlijks vast te stellen correctiebedragen zijn van belang voor de berekening van de jaarlijkse subsidiebedragen voor de verschillende categorieën productie-installaties. Voor een toelichting op de berekeningssystematiek van de subsidiehoogte en het gebruik van correctiebedragen hierbij wordt verwezen naar paragraaf 2.5 van de toelichting op het Besluit SDE (Stb. 2007, 410). De definitieve correctiebedragen worden na afloop van ieder kalenderjaar voor 1 april vastgesteld.

In de artikelen 14, eerste lid, en 22, eerste lid, van het Besluit SDE, staan drie correcties waarmee het basisbedrag kan worden gecorrigeerd; in artikel 31, eerste lid, staan twee correcties; in artikel 47, eerste lid, staan drie correcties. De systematiek voor berekening van de definitieve correctiebedragen is identiek aan die van de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting. Het enige verschil is dat bij de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting gebruik wordt gemaakt van de verwachte jaargemiddelde waarde, terwijl bij de vaststelling van de definitieve correctiebedragen na afloop van het betreffende kalenderjaar gebruik zal worden gemaakt van de daadwerkelijk gerealiseerde jaargemiddelde marktwaarde over het betreffende jaar. Deze correctiebedragen kunnen per categorie productie-installaties verschillen.

2. Opzet van deze regeling

In paragraaf 2 worden de correctiebedragen voor hernieuwbare elektriciteit weergegeven, vervolgens in paragraaf 3 de correctiebedragen voor hernieuwbaar gas en tot slot in paragraaf 4 de correctiebedragen voor hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte. Het eerste artikel van iedere paragraaf geeft de correctiebedragen weer voor de subsidies op volgorde van binnenkomst; het tweede artikel – voor zover aanwezig – geeft de correctiebedragen weer voor de subsidies op volgorde van rangschikking.

De correctiebedragen staan per jaargang van openstelling van de SDE en de SDE+ in een tabel. De eerste kolom geeft telkens het artikel aan uit één van de Regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie, waarin een bepaalde categorie van subsidie-ontvangers wordt aangewezen. In de tweede kolom is een verkorte omschrijving van de desbetreffende categorie opgenomen. Deze kolom is een hulpmiddel, voor de volledige omschrijving dient men het artikel zelf erop na te slaan. De derde kolom geeft het bijbehorende correctiebedrag van de categorie aan. De vierde kolom geeft de optelling van de waarde van Garanties van Oorsprong en andere correcties die substantiële invloed hebben op het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van hernieuwbare energie en de relevante gemiddelde marktprijs van energie en die voortvloeien uit maatregelen van de overheid.

3. Rekenwijze en uitgangspunten

Bij de rekenwijze voor het bepalen van de correctiebedragen zijn de volgende uitgangspunten meegenomen:

 • 1. Gemiddelde waarde van relevante index, niet volumegewogen. De relevante indices zijn:

  • Elektriciteit, zon-PV kleinschalig1: kleinverbruikerstarief inclusief alle kWh-afhankelijke kosten bij marginale levering van 3500 kWh.

  • Elektriciteit, zon-PV grootschalig2: uurgemiddelde prijs van de APX-day ahead peak load. Dit is de gemiddelde prijs voor elektriciteit die is verhandeld op de APX tussen 8 en 23 uur, inclusief weekeinddagen.

  • Elektriciteit, overige opties: uurgemiddelde prijs van de APX-day ahead base load.

  • Groen gas: gemiddelde year ahead TTF-prijs op de ENDEX. Dit is de gemiddelde prijs voor ENDEX Cal-13.

  • Hernieuwbare warmte: afgeleide van de gemiddelde year ahead TTF-prijs op de ENDEX. De aardgasketelwarmteprijs wordt gesteld op 1 1/9evan de gasprijs (wat een ketelrendement van 90% impliceert).

  • Gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte: afgeleide van de gemiddelde year ahead TTF-prijs op de ENDEX. De WKK-warmteprijs wordt gesteld op 70% van de gasprijs.

 • 2. Profiel- en onbalansfactoren3:

   

  Onbalansfactor

  Profiel- en onbalansfactor

  Zon-PV (≥ 15 kW)

  0,940

  Nvt

  Wind op land (SDE 2008, SDE 2009 t/m 2012 < 6 MW en SDE 2012 windrijk)

  Nvt

  0,870

  Wind op land (vanaf SDE 2013)

  Nvt

  0,895

  Wind op land ≥ 6 MW (vanaf SDE 2009)

  Nvt

  0,895

  Wind in meer

  Nvt

  0,895

  Wind op zee

  Nvt

  0,910

 • 3. Warmtekrachtverhouding conform de referentie-WKK-installatie die ten behoeve van de basisbedragen gebruikt is.

 • 4. Het correctiebedrag voor de categorieën AVI en uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte houdt rekening met het aandeel biogeen in het afval. Voor het kalenderjaar 2013 is het aandeel biogeen vastgesteld op 54%4.

 • 5. De correctiebedragen behorende bij warmtelevering bevatten voor middelgrote en kleine installaties een component voor vermeden energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie5.

  • Middelgrote installaties: € 0,0163/Nm3.

  • Kleine installaties: € 0,1885/Nm3.

4. Berekende correctiebedragen

Voor alle categorieën liggen de definitieve correctiebedragen boven de definitieve vastgestelde correctiebedragen over 2012 en de voorlopige correctiebedragen over 2013.

 

Bevoorschotting 2013

Definitieve correctiebedrag 2013

Gemiddelde elektriciteitsprijzen huishoudens1

€ 0,2280/kWh

€ 0,2280/kWh

Gemiddelde pieklast-elektriciteitsprijs van 8 uur tot 23 uur, inclusief zaterdag en zondag

€ 0,0536/kWh

€ 0,0578/kWh

Gemiddelde day ahead-elektriciteitsprijs op de APX voor basislast

€ 0,0478/kWh

€ 0,0519/kWh

Gemiddelde termijnprijs voor TTF-gas voor levering in 2013

€ 0,259/Nm3

€ 0,261/Nm3

X Noot
1

De gemiddelde elektriciteitsprijzen huishoudens zijn gebaseerd op halfjaarlijkse cijfers van RVO., zie: http://senternovem.databank.nl/ .

Voor deze marktindex zijn alleen de kosten die daadwerkelijk per kWh gerekend worden van belang, dat wil zeggen leveringstarief en energiebelastingvermeerderd met BTW. Dit geldt ook voor aan de energiebelasting gerelateerde kosten, zoals de heffing ‘Opslag Duurzame Energie’, zoals die met ingang van l januari 2013 wordt geheven, zie: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/overige_belastingen/belastingen_op_milieugrondslag/tarieven_milieubelastingen/tabellen_tarieven_milieubelastingen .

Vrijwel alle berekende correctiebedragindices liggen boven de in de regelingen vastgestelde basisenergieprijzen. Uitzonderingen hierop zijn de berekende correctiebedragindices voor de categorie grootschalige zon-pv (≥ 15kWp) in 2012 en 2013.

De berekeningswijze van de definitieve correctiebedragen voor 2013 zijn als volgt:

Wind op land SDE 2008, SDE 2009 t/m 2012 < 6 MW en SDE 2012 windrijk

Correctiebedrag = marktindex * profiel- en onbalansfactor * windfactor

Correctiebedrag = € 0,0519/kWh * 0,870 * 1,25 = € 0,056/kWh

Wind op land vanaf SDE 2013, wind op land ≥ 6 MW en wind in meer

Correctiebedrag = marktindex * profiel- en onbalansfactor * windfactor

Correctiebedrag = € 0,0519/kWh * 0,895 * 1,25 = € 0,058/kWh

Wind op zee

Correctiebedrag = marktindex * profiel- en onbalansfactor * windfactor

Correctiebedrag = € 0,051948/kWh * 0,910 * 1,25 = € 0,059091/kWh

Zon-pv kleinschalig tot en met SDE 2010

Correctiebedrag = gemiddelde prijs kleingebruiker

Correctiebedrag = € 0,2280/kWh

Zon-pv grootschalig vanaf SDE 2009

Correctiebedrag = marktindex * onbalansfactor

Correctiebedrag = € 0,0578/kWh * 0,94 = € 0,054/kWh

Afvalverbranding

Correctiebedrag = marktindex / hernieuwbaar aandeel

Correctiebedrag = € 0,0519/kWh / 0,54 = € 0,096/kWh

Stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties, biomassa, waterkracht en osmose (overig-elektriciteit)

Correctiebedrag = marktindex

Correctiebedrag = € 0,052/kWh

Hernieuwbaar gas

Correctiebedrag = marktindex

Correctiebedrag = € 0,261/Nm3

Warmte op kleine schaal

Correctiebedrag = (marktindex + energiebelasting) / gasketelrendement * omrekenfactor

Correctiebedrag = (€ 0,261/Nm3 + € 0,1885/ Nm3) / 90% * 31,596 Nm3/GJ = € 15,8/GJ

Warmte op middelgrote schaal

Correctiebedrag = (marktindex + energiebelasting)/ gasketelrendement * omrekenfactor

Correctiebedrag = (€ 0,261/Nm3 + € 0,0163/ Nm3)/ 90% * 31,596 Nm3/GJ = € 9,8/GJ

Warmte op grote schaal

Correctiebedrag = marktindex * 70% * omrekenfactor

Correctiebedrag = € 0,261/Nm3 * 70% * 31,596 Nm3/GJ = € 5,8/GJ

Gecombineerde opwekking

Correctiebedrag = (warmteproductie * warmteprijs + elektriciteitsproductie * elektriciteitsprijs) / (warmteproductie + elektriciteitsproductie)

Voorbeeld thermische conversie > 10 MW:

Correctiebedrag = (1.350.000 GJ * € 5,8/GJ + 296.000 GJ * € 14,4/GJ) / (1.350.000 GJ + 296.000 GJ) = €  € 7,3/GJ

5. Regeldruk

De regeldruk voor de openstelling zijn in een eerder stadium vastgesteld. Het percentage administratieve lasten is ca. 0,06%. Deze regeling is niet van invloed op de administratieve lasten, omdat het gaat over de hoogte van de correctiebedragen en geen systeemwijziging of nieuwe informatieverplichtingen voor deelnemende bedrijven richting de overheid omvat. Noch zijn inhoudelijke nalevingkosten of toezichtlasten voor bedrijven en/of burgers aan de orde.

6. Vaste verandermomenten

Bij de inwerkingtreding van de regeling wordt afgeweken van de vaste verandermomenten. Op grond van het Besluit SDE dienen de definitieve correcties vóór 1 april te worden vastgesteld. Hantering van de vaste verandermomenten zou betekenen dat de regeling voor 1 februari gepubliceerd zou moeten worden. Op dat moment waren de cijfers omtrent de energieprijzen over 2013 nog niet beschikbaar.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp.


X Noot
1

Kleinschalige zon-PV: in aanwijzingsregeling 2008 (> 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp), in 2009 (> 0,6 kWp en ≤ 15 kWp), in 2010 (≥ 1 kWp en ≤ 15 kWp)

X Noot
2

Grootschalige zon-PV: in aanwijzingsregeling 2009 (Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp), in 2010 (> 15 kWp en ≤ 100 kWp), in 2011 (≥ 15kWp), in 2012 (≥ 15kWp) in 2013 (≥ 15kWp)

X Noot
3

Zoals geadviseerd door ECN.

X Noot
4

Besluit tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie, Staatscourant 2012, 22501,

X Noot
5

Het energiebelastingtarief correspondeert met de grootte van de bij de categorie behorende referentie-installatie, zoals deze door DNV GL gehanteerd is ter advisering van de basisbedragen.

Naar boven