Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2014-37660".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-12-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 3 van de Uitvoeringswet EFRO
Identifier stcrt-2014-37660
Jaargang 2014
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Internationaal | Europese zaken
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-12-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 37660
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2014, nr. DGNR-RRE/14206284, houdende aanwijzing van de managementautoriteit, de certificeringsautoriteit en de auditautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO West-Nederland 2014-2020
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken