Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 36326Vergunningen

Bekendmaking afstand opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen L16b, Ministerie van Economische Zaken

DGETM/EM/14200221

Oranje Nassau Energie B.V. heeft, mede namens Dyas B.V., bij schrijven van 4 november 2014, ontvangen op 11 november 2014, verklaard afstand to doen van de bij besluit van de Minister van Economische Zaken op 1 februari 2006 verleende opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen L16b, met kenmerk: ET/EM/6004055 (Stcrt. 2006, nr. 38), laatstelijk gewijzigd bij besluit van de Minister van Economische Zaken van 13 maart 2014, kenmerk:DGETM/EM/ 14023475 (Stcrt. 2014, nr. 8037).

Op grond van artikel 21, vierde lid, van de Mijnbouwwet is genoemde vergunning met ingang van 12 november 2014 vervallen.

De Minister van Economische Zaken, namens deze: J.H. Brouwer MT-lid directie Energiemarkt