Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2014, 35912Besluiten van algemene strekking

Rectificatie regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2014, nr. 2014-0000651457, houdende wijziging van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden in verband met onder meer nadere regels over publicatiebladen van gemeenschappelijke regelingen

In de Staatscourant van 15 december 2014, nr. 35912 is gepubliceerd de regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2014, nr. 2014-0000651457, houdende wijziging van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden in verband met onder meer nadere regels over publicatiebladen van gemeenschappelijke regelingen.

Bij deze publicatie worden enkele omissies in de regeling gerectificeerd.

Op pagina 1, aanhef, wordt ‘Wet op de sociaaleconomische Raad’ vervangen door: Wet op de Sociaal-Economische Raad

Op pagina 1, artikel I, onderdeel A, onder 1, wordt ‘de sociaaleconomische Raad’ vervangen door: de Sociaal-Economische Raad

Op pagina 2, artikel I, onderdeel C, onder 3, wordt ‘Wet op de sociaaleconomische Raad’ vervangen door: Wet op de Sociaal-Economische Raad