Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-12-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2014-35101".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2014-35101
Jaargang 2014
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-12-09
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 35101
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Mededeling inzake de aanwijzing door de Minister van Infrastructuur en Milieu van een bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de toelating tot het Nederlandse verkeer
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken