Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2014, 34671Besluiten van algemene strekking

Rectificatie beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake toepassing van de Wet wegvervoer goederen en verordening 1071/2009/EG ten aanzien van vergunningverlening (Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO)

In de artikelsgewijze toelichting op blz. 11, moet onder het eerste tekstblok van Artikel 5 Vakbekwaamheid de volgende tekst worden toegevoegd:

De anticumulatiebepaling houdt in dat een interne vervoersmanager in beginsel bij één vervoersonderneming of één holding leiding mag geven aan een onbeperkt aantal vrachtauto’s. Zodra de interne vervoersmanager daarenboven bij meer dan één vervoersonderneming zijn vakbekwaamheid als interne of externe vervoersmanager inbrengt, is hij voor die vervoersondernemingen gehouden aan de beperkingen die gelden voor de externe vervoersmanager (maximaal vier vervoersondernemingen met een totaal wagenpark van maximaal vijftig vrachtauto’s).