Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-11-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2014-33745".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-11-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 132a, tweede en derde lid, 132c, zesde en zevende lid, 133, vierde en vijfde lid, en 134, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994
Identifier stcrt-2014-33745
Jaargang 2014
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-11-27
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 33745
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/255220, tot wijziging van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 in verband met de jaarlijkse aanpassing van tarieven
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken