Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-10-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2014-28768".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-10-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 10.4, tweede en zevende lid, Jeugdwet
Identifier stcrt-2014-28768
Jaargang 2014
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-10-10
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 28768
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 7 oktober 2014, kenmerk 673097-126988-WJZ, houdende gegevensoverdracht in verband met de invoering van de Jeugdwet
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken