Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-09-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2014-26792".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-09-17
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 10.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006
Grondslag artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken
Identifier stcrt-2014-26792
Jaargang 2014
Materiële uitwerkingtreding 2016-01-01
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-09-25
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 26792
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 september 2014, nr. DME-2014.7896, tot wijziging van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 27 augustus 2014, nr. DME-2014.7896, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Wijziging Geodata for Agriculture and Water Facility 2014–2015)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken