Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-07-2014 gepubliceerd door De Nederlandsche Bank. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2014-21932".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-07-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag art. 3:17 lid 1 en lid 2 onderdeel c Wet op het financieel toezicht en art. 23e Besluit prudentiële regels Wft
Identifier stcrt-2014-21932
Jaargang 2014
Materiële uitwerkingtreding 2015-01-01
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2014-07-31
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 21932
Publicerende organisatie De Nederlandsche Bank
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 21 juli 2014 houdende regels met betrekking tot het beheerst beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken