Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-07-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2014-20452".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-07-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 11 en 12, derde lid, van de Gaswet
Identifier stcrt-2014-20452
Jaargang 2014
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-07-21
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 20452
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 juli 2014, nr. WJZ/13196684, tot vaststelling van regels voor de gaskwaliteit (Regeling gaskwaliteit)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken