Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2014, 16689Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 juni 2014, nr. MBO/598680, houdende de vaststelling van niveau-4 kwalificaties die een opleidingsduur van vier jaar mogen hebben en de wijziging van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 7.2.4, tweede lid, en artikel 7.2.4a, vierde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs alsmede artikel 2.2.2, vijfde lid en artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB;

Besluit:

Artikel 1

Voor de middenkaderopleidingen, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling, kan door het bevoegd gezag een studieduur worden vastgesteld van vier studiejaren.

Artikel 2

De Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

1. Aan bijlage 1 worden de volgende kwalificatiedossiers toegevoegd, met de bij het desbetreffende kwalificatiedossier behorende gegevens, bedoeld in artikel 3, tweede lid, overeenkomstig bijlage 2 behorende bij deze regeling:

 • a. Entree (Crebo 22270),

 • b. Entree Groen (Crebo 22269), en

 • c. Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 (Crebo 22268).

2. In bijlage 1 vervalt het kwalificatiedossier Stuurman werktuigkundige zeevaart sw6 (Crebo 22119).

B

1. Aan bijlage 2 worden de volgende kwalificatiedossiers toegevoegd, overeenkomstig bijlage 3 behorende bij deze regeling:

 • a. Entree (Crebo 22270),

 • b. Entree Groen (Crebo 22269), en

 • c. Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 (Crebo 22268)

2. In bijlage 2 vervalt de kwalificatie Stuurman werktuigkundige zeevaart sw6 (Crebo 93130), behorende tot het kwalificatiedossier Stuurman werktuigkundige zeevaart sw6.

3. In bijlage 2 worden de volgende kwalificaties gewijzigd, overeenkomstig bijlage 4 behorende bij deze regeling:

 • a. 90500 Commercieel medewerker bank en verzekeringswezen;

 • b. 94200 1e. Medewerker fastservice;

 • c. 94532 Manager/ bedrijfsleider fastservice;

 • d. 94140 Gastheer/-vrouw;

 • e. 94153 Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw;

 • f. 94151 Bartender;

 • g. 94532 Manager/ bedrijfsleider fastservice;

 • h. 94163 Gastronoom/sommelier;

 • i. 90303 Manager/ondernemer horeca;

 • j. 90301 Manager/ondernemer café-bar;

 • k. 90302 Manager/ondernemer fastservice.

4. In bijlage 2 worden de volgende kwalificaties gewijzigd, overeenkomstig bijlage 5 behorende bij deze regeling:

 • a. 95010 Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen;

 • b. 95736 Schipper-machinist beperkt werkgebied.

Artikel 3

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014, met uitzondering van artikel 2, onderdeel B, sub 3.

 • 2. Artikel 2, onderdeel B, sub 3, treedt in werking de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2013.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling vierjarige beroepsopleidingen.

Deze regeling zal met bijlage 1 en 2 alsmede de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen 1, 2, 4 en 5 worden gepubliceerd op www.duo.nl.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

BIJLAGEN

bijlage 1:

 

Overzicht kwalificaties met een maximum opleidingsduur van 4 studiejaren (met ingang van 1 augustus 2014).

bijlage 2:

 

Lijst met de indeling van de kwalificatiedossiers en de daarbij behorende gegevens per kwalificatie die voor het studiejaar 2014–2015 voor het eerst zijn vastgesteld;

bijlage 3:

a.

Inhoud van het kwalificatiedossier Entree 2014–2015;

 

b.

Inhoud van het kwalificatiedossier Entree 2014–2015, specifiek voor het beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel;

 

c.

Inhoud van het kwalificatiedossier Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6;

bijlage 4:

 

Gerectificeerde kwalificatiedossiers 2012–2013 (met ingang van 1 augustus 2013);

bijlage 5:

 

Gerectificeerde kwalificatiedossiers 2012–2013 (met ingang van 1 augustus 2014);

BIJLAGE 1: VIERJARIGE MIDDENKADEROPLEIDINGEN, GELDIG VANAF 1 AUGUSTUS 2014

(gebaseerd op kwalificatiedossiers geldig vanaf 2013)

Kwalificatiedossier

Kwalificaties

Penvoerend kenniscentrum1

1. Bouw en infra

Middenkaderfunctionaris bouw en infra (22012)

Middenkaderfunctionaris bouw (94051)

Middenkaderfunctionaris infra (94052)

Middenkaderfunctionaris landmeetkunde (94053)

Middenkaderfunctionaris restauratie (94055)

Middenkaderfunctionaris verkeer en stedenbouw (94054)

Fundeon

2. Afbouw, hout en onderhoud

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (22039)

Calculator/onderhoudsspecialist (94521)

Kleur- en interieuradviseur (94524)

Projectleider (94525)

Ondernemer (94523)

Savantis

Meubelmaker/(scheeps) interieurbouwer (22024)

Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw (94591)

Ondernemer meubelindustrie/(scheeps)interieurbouwer (94592)

SH&M

Specialist schilderen (22038)

Specialist decoratie en restauratie (92741)

Savantis

3. Techniek en procesindustrie

Middenkader engineering (22050)

Technicus (94421)

Kenteq

Operationele techniek (22057)

Allround operationeel technicus (91680)

PMLF

Fijnmechanische techniek (22045)

Researchinstrumentenmaker (94360)

Kenteq

Operator C (22055)

Operator C (90240)

PMLF

Vliegtuigonderhoud (22061)

Technicus avionica (95763)

Technicus mechanica (95764)

Kenteq

4. Ambacht, laboratorium en gezondheidstechniek

Creatief vakmanschap (22068)

Glazenier (93681)

Glasblazer (93687)

Keramist (93682)

Ambachtelijk schoenmaker (93683)

Hoedenmaker (93684)

Lederwarenmaker (93685)

Ontwerpend meubelmaker (93686)

SVGB (SH&M)

Goud- en zilversmeden (22065)

Goudsmid (92803)

Zilversmid (92804)

SVGB

Analist (22082)

Analist klinische chemie (93711)

Analist pathologie (93712)

Biotechnologisch analist (93713)

Chemisch-fysisch analist (93714)

Microbiologisch analist (93715)

PMLF

Optiek (22076)

Opticien (93651)

SVGB

Orthopedische technieken (22257)

Orthopedisch schoentechnicus (95695)

Orthopedisch technicus (95696)

SVGB

Tandtechniek (22078)

Tandtechnicus kroon- en brugwerk (95231)

Tandtechnicus prothese (95232)

SVGB

Uurwerktechniek (22267)

Uurwerktechnicus (95210)

SVGB

5. Media en vormgeving

Het kwalificatiedossier Applicatie- en mediaontwikkeling is zowel in domein 5 als in domein 6 opgenomen (zie ook domein 6).

Applicatie- en mediaontwikkeling (22258)

Mediadeveloper (95313)

Gamedeveloper (95312)

ECABO (GOC)

AV-productie (22084)

AV-specialist (95702, 95703, 95704)

Fotograaf (90075, 90076, 90083)

GOC (PMLF, Savantis)

Game artist (22085)

Game artist (93220)

GOC

Mediavormgever (22086)

Grafische vormgeving (90413, 90424, 90403)

Animatie/audiovisuele vormgeving (90401, 90411, 90421)

Interactieve vormgeving (90414, 90423, 90404)

Art & Design (90412, 90422, 90402)

GOC (PMLF, Savantis)

Signmaking (22092)

Signspecialist (94990)

Savantis

Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (22093)

Stand-, winkel- en decorvormgever (91541)

Vormgever productpresentatie (91542)

Winkelpubliciteitsvormgever (91543)

Savantis

6. Informatie en communicatietechnologie

Het kwalificatiedossier Applicatie- en mediaontwikkeling is zowel in domein 5 als in domein 6 opgenomen (zie ook domein 5).

Verder heeft dit domein geen vierjarige middenkaderopleidingen.

Applicatie- en mediaontwikkeling (22087)

Mediadeveloper (95701)

Gamedeveloper (95700)

ECABO (GOC)

7. Mobiliteit en voertuigen

Technisch specialist verbrandingsmotoren (22259)

Technisch specialist verbrandingsmotoren (95722)

Innovam

Autotechniek (22103)

Technisch specialist personenauto's (93430)

Innovam

Bedrijfsautotechniek (22104)

Technisch specialist bedrijfsauto's (93460)

Innovam

Mobiele werktuigen (22102)

Technicus landbouwmechanisatie (93810)

Fundeon (Kenteq)

8. Transport, Scheepvaart en Logistiek

Binnenvaart (22118)

Kapitein binnenvaart (95640)

VTL

Havenlogistiek (22260)

Manager havenlogistiek (95260)

VTL

Koopvaardij officier alle schepen (22124)

Scheepswerktuigkunde alle schepen (95729)

Maritiem officier alle schepen (95728)

Stuurman alle schepen (95730)

VTL

Manager transport en logistiek (22136)

Manager transport en logistiek (91870)

VTL

Luchtvaartdienstverlener (22129)

Luchtvaartdienstverlener (91850)

VTL

Maritiem waterbouwer (22127)

Scheepswerktuigkundige waterbouw (95734)

Stuurman waterbouw (95735)

VTL

Scheeps- en jachtbouwkundige (22128)

Scheeps- en jachtbouwkundige (93080)

VTL

Visserij officier (22261)

Stuurman alle vissersschepen S4 (95737)

Werktuigkundige alle vissersschepen W4 (95739)

VTL

9. Handel en Ondernemerschap

Interieuradviseur (22262)

Interieuradviseur (90940)

Kenniscentrum Handel

Medewerker mode/maatkleding (22149)

Specialist mode/maatkleding (95740)

Kenniscentrum Handel

10. Economie en administratie

Geen vierjarige middenkaderopleidingen

11. Veiligheid en Sport

Sport en bewegen (22171)

Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker (95292)

Sport- en bewegingscoördinator/ Trainer/coach (95294)

Sport- en bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog (95291)

Sport- en bewegingscoördinator/ Operationeel sport- en bewegingsmanager (95293)

Calibris

12. Uiterlijke verzorging

Geen vierjarige kwalificatie(dossier)s

13. Horeca en Bakkerij

Ondernemer horeca/bakkerij (22179)

Manager/ondernemer horeca (90303)

Kenwerk

14. Toerisme en Recreatie

Watersportindustrie (22186)

Meewerkend voorman watersportindustrie (94980)

Kenwerk

15. Zorg en Welzijn

Mbo-verpleegkunde (22191)

Mbo-verpleegkundige (95520)

Calibris

Maatschappelijke zorg (22195)

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (92661)

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (92662)

Calibris

16. Voedsel, Natuur en Leefomgeving

Biologisch-dynamisch bedrijf (22203)

Manager biologisch-dynamisch bedrijf (97640)

Aequor

Paardensport (22230)

Instructeur paardensport IV (97241)

Aequor

Milieu en ruimte (22222)

Toezichthouder milieu en ruimte (97371)

Milieufunctionaris (97372)

Aequor (PMLF)

Paraveterinaire ondersteuning (22238)

Dierenartsassistent paraveterinair (97590)

Aequor

X Noot
1

Tussen haakjes is het participerend kenniscentrum (of participerende kenniscentra) benoemd.

BIJLAGE 2: TOTSTANDKOMING VAN HET ADVIES

Het advies is tot stand gekomen middels een nauwkeurig doorlopen proces.

Uitgangspunt was de lijst van advies van februari 2012. Vervolgens zijn de kwalificaties bekeken waarover nog aanvullend advies uitgebracht zou worden. Dit zijn:

 • Technisch specialist verbrandingsmotoren

 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

 • Mediadeveloper

 • Gamedeveloper

 • Meewerkend voorman watersportindustrie

 • Signspecialist

 • Manager biologisch-dynamisch bedrijf.

Ook betrof dit de kwalificatie Technisch Specialist Bedrijfsauto's waarvan de minister SBB verzocht nog eens naar te kijken, dit na signalen van BOVAG/Innovam. Daarnaast zijn de kwalificaties bekeken met voornamelijk bbl-studenten waar een vierjarige opleiding voor noodzakelijk is. Dit zijn de Orthopedisch technicus, Orthopedisch schoentechnicus, Tandtechnicus kroon- en brugwerk, Tandtechnicus prothese en de Opticien.

Om tot een keuze te komen of bovenstaande kwalificaties toegevoegd moesten worden op de lijst zijn dezelfde processtappen gebruikt als voor het advies van 2012. Voor de kwalificaties zijn de volgende stappen doorlopen:

Stap 1:

Selectie op grond van gemiddelde verblijfstijd per student per kwalificatie (zowel bol als bbl, cohort 2006–2010). Als mediaan is gekozen voor een gemiddelde verblijfstijd van 42 maanden.

Stap 2:

De kwalificaties zijn vergeleken met de situatie zoals deze gold voor 1995.

Stap 3:

Kwalificaties zijn toegevoegd waarop wettelijke beroepsvereisten van toepassing zijn.

Stap 4:

Indien tenminste 25% van de instellingen een opleiding in drie jaar aanbiedt, komt de kwalificatie niet in aanmerking voor de studieduur van vier jaar.

Stap 5:

Selectie op grond van advies paritaire commissie(s).

Stap 6:

Deskundigheid van leden van de thema-adviescommissie Kwalificeren en Examineren is benut voor een toetsing van het proces en het uiteindelijke resultaat.

De kwalificaties zijn vervolgens, na het succesvol doorlopen van de stappen, toegevoegd aan de lijst.

Het conceptadvies is vervolgens voor finale controle voorgelegd aan de paritaire commissies onderwijs-bedrijfsleven. Op basis van reacties van de paritaire commissies, waarin een verscherpte visie op de uitvoering heeft plaatsgevonden, is voor enkele kwalificaties geconstateerd dat snelle studenten zullen worden benadeeld bij een vierjarige geprogrammeerde opleiding. De volgende kwalificaties zijn om deze reden van de lijst afgehaald: ICT Beheerder, Netwerk- en mediabeheerder, Commercieel technicus en de Baggermeester.

Het geactualiseerde advies telt 83 kwalificaties. Dit betreft zo'n 15% meer kwalificaties (van het aantal niveau 4 opleidingen) dan het advies van 2012. Dit heeft te maken met het behoud van de herkenbaarheid van beroepen waardoor enkele verwachte clustering in het advies van 2012 niet doorgevoerd zijn. Ook zijn kwalificaties toegevoegd aan de lijst. Door een goed doorlopen proces met nauwe betrokkenheid van betrokken partijen is er echter draagvlak voor deze lijst bij zowel onderwijs als bedrijfsleven.

Wijzigingen in crebolijst opleidingsdomeinen, kwalificatiedossiers en kwalificaties geldig vanaf 2014

Soort opleiding

Leerweg

Niveau

SBU's

Beroepsvereisten

Prijsfactor

BRIN Kenniscentrum

Crebo nummer

Kwalificatiedossier

Crebo nummer

Kwalificatie

Opleidingsdomein

8. Transport, Scheepvaart en logistiek 79070

 

22268

Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw 6

     

BOL/BBL

     

1,70

25HV

   

95767

Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw 6

basisberoepsopleiding

BOL/BBL

2

3200

I&M

1,70

25HV

                     

Crebo nummer

Kwalificatiedossier

Crebo nummer

Kwalificatie

             

Crebolijst kwalificatiedossiers niet toebedeeld aan opleidingsdomeinen geldig vanaf 2014

 

22269

Entree

     

BOL/BBL

       

25DC

   

97796

Assistent logistiek

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

25DC

   

97797

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

25DC

   

97798

Assistent verkoop/retail

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

25DC

   

97799

Assistent plant of (groene) leefomgeving

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

25DC

22270

Entree

     

BOL/BBL

       

02PR

   

95768

Assistent logistiek

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

02PR

   

95769

Assistent dienstverlening en zorg

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

02PR

   

95770

Assistent procestechniek

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

02PR

   

95771

Assistent bouwen, wonen en comfort

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

02PR

   

95772

Assistent verkoop/retail

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

02PR

   

95773

Assistent mobiliteitsbranche

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

02PR

   

95774

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

02PR

   

95775

Assistent installatie- en constructietechniek

assistentopleiding

BOL/BBL

1

1600

 

1,0

02PR

TOELICHTING

1. Vierjarige opleidingen

Met deze regeling wordt, op voorstel van de stichting Samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB), voor een aantal middenkaderopleidingen bepaald dat deze een studieduur van vier studiejaren mogen hebben. Dit als uitzondering op de algemene bepaling, die ingevolge de Wet van 26 juni 2013 tot wijzing van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs, (Stb. 2013, nr. 288) per 1 augustus 2014 in werking treedt. Deze algemene bepaling houdt in dat middenkaderopleidingen, die starten op of na 1 augustus 2014, een studieduur dienen te hebben van drie studiejaren.

2. Kwalificatiedossiers Entree

Voorts worden met deze regeling de nieuwe kwalificatiedossiers Entree vastgesteld. Deze kwalificatiedossiers worden gelet op artikel 7.2.4, tweede lid, onderdeel b, sub 1, van de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) juncto artikel 2, tweede lid, van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 niet ondergebracht in een van de opleidingsdomeinen.

Ook Agrarische Opleidingen Centra bieden voor de ‘groene’ sector Entreeopleidingen aan. Omdat de AOC’s worden bekostigd door het ministerie van Economische Zaken, moet het kwalificatiedossier Entree onderscheiden worden van het kwalificatiedossier Entree dat onder de bekostiging van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap valt. Daarom stelt de staatssecretaris van EZ voor de groene sector een kwalificatiedossier Entree met een aparte Crebocode (Crebo 22269) vast.

Overigens blijven de huidige vastgestelde kwalificatiedossiers voor assistentopleidingen en AKA vooralsnog naast de nieuwe kwalificatiedossiers Entree van kracht.

3. Kwalificatiedossier Stuurman werktuigkundige zeevisvaart

Het kwalificatiedossier Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 wordt in zijn geheel opnieuw vastgesteld, omdat het dossier in grote mate is herzien. Om die reden wordt er een nieuwe Crebocode aan dit kwalificatiedossier toegewezen. Het verouderde kwalificatiedossier Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 (Crebo 22119) komt daarmee te vervallen. Dit betekent dat op dit kwalificatiedossier en de bijbehorende kwalificatie (Crebo 93130) per 1 augustus 2014 geen nieuwe (eerstejaars) studenten meer kunnen worden ingeschreven. Een zittende student dient door het bevoegd gezag in de gelegenheid te worden gesteld de opleiding volgens het ‘oude’ kwalificatiedossier (Crebo 22119) te voltooien uiterlijk in het studiejaar volgende op het studiejaar waarin de voor hem geldende studieduur is verstreken.

Daarnaast bevat deze regeling een aantal rectificaties van reeds eerder vastgestelde kwalificaties (zie paragraaf 2).

4. Rectificatie eerder vastgestelde kwalificaties

Met de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 (Stcr. 2012, nr. 3951) zijn de kwalificatiedossiers in het kader van de beroepsgerichte kwalificatiestructuur vastgesteld. Deze dossiers zijn van kracht sinds het studiejaar 2012–2013. Na deze vaststelling hebben de betreffende kenniscentra omissies geconstateerd in een aantal vastgestelde kwalificatiedossiers. Met deze regeling worden deze omissies rechtgezet door het betreffende kwalificatiedossier op die punten te wijzigen.

Om die reden is in bijlage 4 de gewijzigde inhoud van de kwalificatiedossiers Commercieel medewerker bank en verzekeringswezen (Crebo 22163), Fastservice (Crebo 22176), Medewerker bediening café/bar (Crebo 22178), Ondernemer horeca/bakkerij (Crebo 22179) opgenomen waarbij de wettelijke beroepsvereisten in de genoemde kwalificaties worden gewijzigd. Omdat het wettelijke beroepsvereisten betreft zal de wijziging met terugwerkende kracht gelden voor studenten die zijn ingeschreven vanaf 1 augustus 2013.

In bijlage 5 is de gewijzigde inhoud van een tweetal kwalificatiedossiers opgenomen, die met ingang van 1 augustus 2014 gelden voor alle studenten die vanaf die datum worden ingeschreven op een van de betreffende kwalificaties.

5. Prijsfactor

Op grond van artikel 2.2.3, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB (UWEB) worden voor de vastgestelde kwalificatiedossiers en kwalificaties de prijsfactoren vastgesteld. Het UWEB wordt met het besluit van 17 maart 2014 tot wijziging van onder meer het Uitvoeringsbesluit WEB, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 en van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met het bevorderen van doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging beroepsonderwijs (Stb. 2014, 142) gewijzigd. De beoogde inwerkingtredingsdatum van voornoemd besluit is 1 augustus 2014. Een van de wijzigingen van het UWEB is dat de toekenning van prijsfactoren opgenomen wordt in artikel 2.2.2, vijfde lid. Dit is enkel een technische wijziging. Vanaf de inwerkingtreding van voornoemd besluit van 17 maart 2014 wordt het gewijzigde artikel 2.2.2, vijfde lid, geacht de grondslag te zijn van de vaststelling van de prijsfactoren.

Prijsfactor voor de nieuw vastgestelde kwalificaties (en kwalificatiedossiers) voor entreeopleidingen.

Met de nieuwe bekostiging vanaf 2015 wordt voor de entreeopleidingen een apart budget beschikbaar gesteld. Dit budget wordt zodanig vastgesteld dat voor de student ingeschreven bij de entreeopleiding een bedrag beschikbaar komt van ca. € 10.000 (vergelijkbaar met het bedrag voor een LWOO- of PRO-leerling). Dit bedrag geldt voor een student in de beroepsopleidende leerweg en in het eerste verblijfsjaar. Voor de student in de beroepsbegeleidende leerweg geldt een wegingsfactor van 0,5 ten opzichte van de beroepsopleidende leerweg. Voor de exacte berekening van het rijksbijdragedeel voor de entreeopleiding verwijs ik u naar het nieuwe artikel 2.2.2 van het UWEB, zoals vastgesteld met het Besluit van 17 maart 2014.

De nieuwe kwalificaties voor de entreeopleidingen die vanaf het studiejaar 2014–2015 kunnen worden aangeboden, zijn ondergebracht in twee kwalificatiedossiers. Eén dossier met bijbehorende kwalificaties voor de groene sector en één dossier met bijbehorende kwalificaties voor de overige sectoren. Dit is een wijziging ten opzichte van de huidige niveau-1 opleidingen die nog deel uitmaken van verschillende kwalificatiedossiers met verschillende prijsfactoren.

Het bovenstaande maakt het niet langer opportuun om meerdere prijsfactoren voor de entreeopleidingen vast te stellen. Er is daarom besloten voor alle entreeopleidingen één prijsfactor vast te stellen.

Hoogte van de prijsfactor

Het besluit om voor de entreeopleidingen een apart budget beschikbaar te stellen met een eigen verdeelsystematiek en te werken met één prijsfactor voor deze opleidingen, maakt dat de hoogte van de prijsfactor niet relevant is voor de verdeling van dit budget over de opleidingen.

Om die reden is besloten voor de entreeopleidingen een prijsfactor van 1 vast te stellen.

Prijsfactor voor de bestaande kwalificaties voor entreeopleidingen (tot 1 augustus 2014 aangeduid als assistentopleidingen) voor het bekostigingsjaar 2016.

De nieuwe kwalificaties voor de entreeopleidingen kunnen vanaf het studiejaar 2014–2015 voor het eerst aangeboden worden. De studenten die op 1 oktober 2014 in een entreeopleiding ingeschreven staan bepalen de verdeling van het entreebudget voor het bekostigingsjaar 2016 (t-2). Dit kunnen echter entreeopleidingen zijn die op basis van de nieuwe kwalificaties zijn ingericht, maar ook opleidingen die nog op basis van de reeds bestaande kwalificaties zijn vormgegeven (assistentopleidingen zoals bijvoorbeeld de AKA). Indien de huidige prijsfactoren (tussen de 1 en de 1,4) voor de bestaande kwalificaties gehandhaafd zouden worden, kan dat de keuze om wel of niet te starten met een entreeopleiding op basis van de nieuwe kwalificaties oneigenlijk beïnvloeden. Immers, een hogere prijsfactor voor de bestaande kwalificaties heeft direct gevolg voor het bedrag dat voor een student wordt ontvangen. Om die reden en omdat voor elke student een significant hoger bedrag beschikbaar komt, is ervoor gekozen ook de prijsfactor voor de bestaande kwalificaties (huidige niveau 1) voor het bekostigingsjaar 2016 (en verder) op 1 te zetten. Met deze regeling wordt de prijsfactor voor de nieuwe entreeopleidingen vastgesteld. Het aanpassen van de prijsfactoren van de eerder vastgestelde kwalificaties voor assistentopleidingen gebeurt op een later moment met een separate regeling.

Prijsfactor voor de bestaande kwalificaties voor entreeopleidingen (tot 1 augustus 2014 aangeduid als assistentopleidingen) voor het bekostigingsjaar 2015.

Voor bekostigingsjaar 2015 is besloten de huidige prijsfactoren te handhaven. De reden hiervoor is dat het harmoniseren van de prijsfactor naar 1, ongewenste gevolgen heeft voor de vaststelling van de overgangsbekostiging. Aanpassing van de prijsfactoren per 2015 zou immers betekenen dat ook voor de oude bekostiging met deze prijsfactor gerekend moet worden en dat zou een vertekend verschil geven.

Administratieve lasten

Onderhavige regeling leidt niet tot een toename van de administratieve lasten, omdat met de regeling geen nieuwe informatieverplichtingen worden opgelegd aan burgers, bedrijven of instellingen.

Inwerkingtreding

De onderhavige regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2014, met uitzondering van de kwalificatiedossiers Commercieel medewerker bank en verzekeringswezen (Crebo 22163), Fastservice (Crebo 22176), Medewerker bediening café/bar (Crebo 22178) en Ondernemer horeca/bakkerij (Crebo 22179). De wijzigingen van deze kwalificatiedossiers treden in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 augustus 2013. Het verlenen van terugwerkende kracht aan de regeling is niet bezwaarlijk gelet op het feit dat de instellingen tijdig op de hoogte zijn gebracht van de inhoud van de gewijzigde kwalificatiedossiers en van de overige wijzigingen die in deze regeling zijn opgenomen.

Bijlagen

De bijlagen 1, 2, 4 en 5 worden, afhankelijk van het onderwerp, naast de website www.duo.nl ook geplaatst op één of meer van de volgende websites:

www.kwalificatiesmbo.nl;

www.overheid.nl en

www.groenkennisnet.nl.

Artikelsgewijs

Artikel 2, onderdeel A

Op grond van bijlage 1 worden voor de kwalificatiedossiers Entree en Stuurman werktuigkundige zeevisvaart sw6 vastgesteld:

 • a. de soort beroepsopleiding, bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, van de wet, waarop de kwalificatie is gericht;

 • b. de leerweg of leerwegen, bedoeld in artikel 7.2.2, tweede lid, van de wet, waarin die beroepsopleiding kan worden verzorgd;

 • c. het niveau, bedoeld in artikel 7.2.2, derde lid, van de wet, van die beroepsopleiding;

 • d. of toepassing is gegeven aan artikel 7.2.6, eerste lid, van de wet, en

 • e. de prijsfactor, bedoeld in artikel 2.2.3, vierde lid dan wel met inwerkingtreding van het Besluit van 17 maart 2014 (Stb. 2014, 142) artikel 2.2.2, vijfde lid, van het UWEB.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker