Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-04-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2014-10633".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-04-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Art. 6.13, tweede lid, derde volzin, van de mediawet 208
Identifier stcrt-2014-10633
Jaargang 2014
Onderwerp Cultuur en recreatie | Media
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-04-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 10633
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april 2014, nr. WJZ-611827 (10427), houdende wijziging van de Mediaregeling 2008 in verband met de aanwijzing van enkele diensten als bedoeld in artikel 6.13, tweede lid, derde volzin, van de Mediawet 2008
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken