Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2013, 8253Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 maart 2013, nr. WJZ / 13037575, houdende vaststelling van de definitieve correcties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2012 (Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2012)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 14, vijfde lid, 22, vijfde lid, 31, vierde lid en 47, vierde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. besluit:

het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

b. regeling 2008:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008;

c. regeling 2009:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009;

d. regeling 2010:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010;

e. regeling 2011:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011;

f. regeling 2012:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012;

g. basisbedrag:

het basisbedrag, bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, 28, eerste lid of artikel 44, eerste lid van het besluit;

h. tenderbedrag:

het tenderbedrag, bedoeld in artikel 19, eerste lid van het besluit.

§ 2. Correctiebedragen hernieuwbare elektriciteit

Artikel 2

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2012 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 3, eerste lid

Wind op land

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Zon pv > 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp

€ 0,0224 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,093 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting en thermische conversie

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op land < 6 MW

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7a, eerste en tweede lid

Wind op land ≥ 6 MW en wind in meer

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Zon pv > 0,6 kWp en ≤ 15 kWp

€ 0,224 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,092 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting en thermische conversie

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Zon pv ≥ 1 kWpen ≤ 15 kWp

€ 0,224 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,091 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomass co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting en thermische conversie

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 4, eerste lid

AVI

€ 0,091 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid

Waterkracht

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 21, eerste lid

Biomassa allesvergisting, co-vergisting en thermische conversie > 10 MW

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 31, eerste lid

Wind in meer

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Wind op zee

€ 0,054962 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Zon pv ≥ 15kWp

€ 0,051 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Thermische conversie ≤ 10 MW

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid

Osmose

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52, eerste lid

Geothermie WKK (gecombineerde opwek elektriciteit en warmte)

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 56, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag, artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 4, eerste lid

Waterkracht

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

AWZI, RWZI

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel b

Wind op land < 6 MW die meer dan 1760 vollasturen kan produceren

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel c

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 19, eerste lid

Wind in meer

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid

Wind op zee

€ 0,054962 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid

Zon pv ≥ 15 kWp

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Osmose

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3

De correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2012 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling windenergie op zee 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 22, eerste lid, onderdelen b en c van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op zee

€ 0,054962 per kWh

€ 0 per kWh

§ 3. Correctiebedragen hernieuwbaar gas

Artikel 4

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2012 vastgesteld voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 36, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,254 per Nm

€ 0 per Nm

Artikel 42a, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting

€ 0,254 per Nm

€ 0 per Nm

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 44, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,254 per Nm?

€ 0 per Nm

Artikel 51, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting

€ 0,254 per Nm?

€ 0 per Nm

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 47, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,254 per Nm

€ 0 per Nm

Artikel 54, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting

€ 0,254 per Nm

€ 0 per Nm

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 80, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,254 per Nm

€ 0 per Nm

Artikel 86, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting hub, co-vergisting hub

€ 0,254 per Nm

€ 0 per Nm

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 49, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting, allesvergisting hub, co-vergisting hub

€ 0,254 per Nm

€ 0 per Nm

Artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (warmte)

€ 5,6 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 54, eerste lid, onderdelen c en d

Allesvergisting hub en co-vergisting (WKK)

€ 10,7 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 59, eerste lid

Biomassa vergassing

€ 0,254 per Nm

€ 0 per Nm

Artikel 64, eerste lid

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en co-vergisting

€ 0,254 per Nm

€ 0 per Nm

§ 4. Correctiebedragen hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte

Artikel 5

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2012 vastgesteld voor wat betreft de energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdeel a

Correctiebedrag artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c

Artikel 76, eerste lid

Ketel vaste biomassa

€ 9,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 81, eerste lid

Geothermie (warmte)

€ 5,6 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 86, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 7,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 91, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting

€ 9,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 96, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 10,6 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 101, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa

€ 9,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 106, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa > 10 MW ≤ 100 MW (WKK)

€ 7,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 106, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

€ 7,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 111, eerste lid, onderdeel a

Biomassavergisting allesvergisting (WKK)

€ 10,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 111, eerste lid onderdeel b

Biomassavergisting co-vergisting (WKK)

€ 10,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 116, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing biomassa uitbreiding allesvergisting en thermische conversie

€ 5,6 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 116, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing biomassa uitbreiding co-vergisting

€ 0,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 121, eerste lid

Zon-thermie

€ 14,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 126, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur biomassa allesvergisting en co-vergisting (WKK)

€ 10,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 126, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur biomassa thermische conversie (WKK)

€ 8,3 per GJ

€ 0 per GJ

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 maart 2013

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

1. Doel

Deze ministeriële regeling is een nadere uitwerking van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (hierna: Besluit SDE). In deze regeling staan voor de verschillende categorieën productie-installaties voor hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking de definitieve correctiebedragen voor 2012. Deze regeling geeft daarmee invulling aan de artikelen 14, vijfde lid, 22, vijfde lid, 31, vierde lid en 47, vierde lid, van het Besluit SDE.

De jaarlijks vast te stellen correctiebedragen zijn van belang voor de berekening van de jaarlijkse subsidiebedragen voor de verschillende categorieën productie-installaties. Voor een toelichting op de berekeningssystematiek van de subsidiehoogte en het gebruik van correctiebedragen hierbij wordt verwezen naar paragraaf 2.5 van de toelichting op het Besluit SDE (Stb. 2007, 410). De definitieve correctiebedragen worden na afloop van ieder kalenderjaar voor 1 april vastgesteld.

In de artikelen 14, eerste lid, en 22, eerste lid, van het Besluit SDE, staan drie correcties waarmee het basisbedrag kan worden gecorrigeerd; in artikel 31, eerste lid, staan twee correcties; in artikel 47, eerste lid, staan drie correcties. De systematiek voor berekening van de definitieve correctiebedragen is identiek aan die van de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting. Het enige verschil is dat bij de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting gebruik wordt gemaakt van de verwachte jaargemiddelde waarde, terwijl bij de vaststelling van de definitieve correctiebedragen na afloop van het betreffende kalenderjaar gebruik zal worden gemaakt van de daadwerkelijk gerealiseerde jaargemiddelde marktwaarde over het betreffende jaar. Deze correctiebedragen kunnen per categorie productie-installaties verschillen.

2. Opzet van deze regeling

Sinds 2008 zijn er Regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie vastgesteld, welke steeds leidde tot het toevoegen van een nieuwe paragraaf aan de voorgangers van de voorliggende regeling. De almaar groter wordende regeling noopte tot een eenvoudigere weergave van de correctiebedragen.

Voor de overzichtelijkheid is nu gekozen voor een splitsing tussen elektriciteit, gas en warmte (paragraaf 2, 3 en 4 van de regeling). Elk van deze paragrafen bevat één of twee artikelen met bijbehorende tabellen. Het eerste artikel van iedere paragraaf geeft de correctiebedragen weer voor de subsidies op volgorde van binnenkomst; het tweede artikel – voor zover aanwezig – geeft de correctiebedragen weer voor de subsidies op volgorde van rangschikking. De eerste, derde en vierde kolommen van deze tabellen geven dezelfde informatie als de voorgaande regelingen. Het gaat hierbij telkens om het artikel uit een van de Regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie, waarin een bepaalde categorie van subsidie-ontvangers wordt aangewezen, en de bijbehorende correctiebedragen. De tweede kolom geeft een verkorte omschrijving van de categorie zoals deze in het betreffende artikel wordt genoemd. Deze kolom is een hulpmiddel, voor de volledige omschrijving dient men het artikel zelf erop na te slaan.

3. Rekenwijze en uitgangspunten

Bij de rekenwijze voor het bepalen van de correctiebedragen zijn de volgende uitgangspunten meegenomen:

 • 1. Gemiddelde waarde van relevante index, niet volumegewogen. De relevante indices zijn:

  • Elektriciteit, zon-PV kleinschalig1: kleinverbruikerstarief inclusief alle kWh-afhankelijke kosten bij marginale levering van 3500 kWh.

  • Elektriciteit, zon-PV grootschalig2: uurgemiddelde prijs van de APX-day ahead peak load. Dit is de gemiddelde prijs voor elektriciteit die is verhandeld op de APX tussen 8 en 23 uur, inclusief weekeinddagen.

  • Elektriciteit, overige opties: uurgemiddelde prijs van de APX-day ahead base load.

  • Groen gas: gemiddelde year ahead TTF-prijs op de ENDEX. Dit is de gemiddelde prijs voor ENDEX Cal-13.

 • 2. Onbalansfactor 0,94 voor zon-PV (≥ 15 kWp).

 • 3. Profiel- en onbalansfactor voor wind op land: 0,876.

 • 4. Profiel- en onbalansfactor voor wind op land op windrijke locaties: 0,886.

 • 5. Profiel- en onbalansfactor voor wind op land groot: 0,901.

 • 6. Profiel- en onbalansfactor voor wind in meer: 0,901.

 • 7. Profiel- en onbalansfactor voor wind op zee: 0,916.

 • 8. Warmtekrachtverhouding conform de referentie-WKK-installatie die ten behoeve van de basisbedragen gebruikt is.

In voorgaande regelingen werden profiel en onbalansfactor apart benoemd. Profiel en onbalanskosten hebben een verschillende oorzaak. In de praktijk is het echter lastig te bepalen welk deel van de kosten toe te schrijven is aan onbalans en welk deel aan profielkosten. Daarom is nu een gecombineerde factor bepaald.

4. Hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking

Met ingang van 2012 is het op basis van het Besluit SDE ook mogelijk om duurzame warmte te subsidiëren. Het correctiebedrag voor hernieuwbare warmte wordt afgeleid van de gasprijs. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten van toepassingen van warmte:

 • 1. Toepassingen op kleine schaal. Hierbij zou warmte normaliter in een gasketel worden opgewekt. Daarom is de basisprijs gebaseerd op een gasketel met 90 procent rendement. Voor kleinschalige toepassingen wordt gerekend met het tarief van de tweede schijf van de energiebelasting, behorend bij een jaarlijks gebruik van 5.001 t/m 170.000 kubieke meter gas. Het betreft de categorieën:

  • a. Bestaande toepassing biomassa uitbreiding covergisting

  • b. Zon-thermie

 • 2. Toepassingen op middelgrote schaal. Hierbij zou warmte normaliter eveneens in een gasketel worden opgewekt. Daarom is de basisprijs gebaseerd op een gasketel met 90 procent rendement. Voor middelgrote toepassingen wordt gerekend met het tarief van de vierde schijf van de energiebelasting, behorend bij een jaarlijks gebruik van meer dan 1 miljoen t/m 10 miljoen kubieke meter gas. Het betreft de categorieën:

  • a. Ketel vaste biomassa

  • b. Ketel vloeibare biomassa

  • c. Biomassavergisting allesvergisting en covergisting

 • 3. Toepassingen op grote schaal. Hierbij zou warmte normaliter in een gasgestookte warmtekrachtinstallatie worden opgewekt. Voor deze toepassingen is het uitgangspunt dat het prijsniveau van de warmte 70 procent bedraagt van de gasprijs, omgerekend naar euro per GJ. Voor grootschalige toepassingen wordt gerekend met een energiebelastingtarief van 0, omdat gasverbruik voor installatie met een elektrisch rendement van tenminste 30% is vrijgesteld van energiebelasting als gevolg van artikel 64 van de Wet belastingen op milieugrondslag. Het betreft de categorieën:

  • a. Geothermie warmte

  • b. Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

  • c. Bestaande toepassing biomassa uitbreiding allesvergisting en thermische conversie

  • d. Biomassavergisting hub allesvergisting

  • e. Biomassavergisting hub covergisting

In 2012 werd het ook mogelijk om voor gecombineerde opwekking één basisbedrag en één correctiebedrag vast te stellen, voor zowel de hernieuwbare elektriciteit als de hernieuwbare warmte.

Het correctiebedrag voor gecombineerde opwekking is het gewogen gemiddelde van de elektriciteitsprijs en de gasprijs. De correctiebedragen worden gewogen naar de warmte/kracht verhouding die als referentie is gebruikt door ECN en KEMA voor de berekening van de basisbedragen. Net als bij het bepalen van het subsidiabele aantal vollasturen wordt hierbij rekening gehouden met eventuele elektriciteitsderving die optreedt bij warmteuitkoppeling.

5. Berekende correctiebedragen

De gemiddelde day ahead-elektriciteitsprijs op de APX over 2012 komt uit op € 0,0480 /kWh voor basislast. De pieklastprijs, van 8 tot 23 uur (incl. zaterdag en zondag), bedroeg in 2012 gemiddeld 0,0541 /kWh. De gemiddelde termijnprijs voor TTF-gas voor levering in 2012 was 0,254 /Nm3. Voor de marktindex voor de categorie kleinschaling zon-PV is gebruik gemaakt van de elektriciteitsprijzen huishoudens zoals deze halfjaarlijks worden gepubliceerd door AgentschapNL3. Voor deze marktindex zijn alleen de kosten die daadwerkelijk per kWh gerekend worden van belang, d.w.z. leveringstarief en energiebelasting4 vermeerderd met BTW. Deze marktindex bedraagt in 2012 € 0,2240 / kWh. Voor de hernieuwbare-elektriciteitscategorieën (met uitzondering van kleinschalig zon-PV) liggen de definitieve correctiebedragen onder de voorlopige correctiebedragen (8 tot 10% lager), die gebruikt zijn in de bevoorschotting gedurende 2012. De voorlopige correctiebedragen voor 2012 zijn berekend op basis van de elektriciteitsprijzen op de APX-spotmarkt uit de periode 1 oktober 2010 tot en met 30 september 2011. In deze periode lag de spotprijs voor elektriciteit (day ahead, basis-last) op € 0,0524 / kWh. Voor de hernieuwbare-warmtecategorieën liggen de definitieve correctiebedragen circa. 2% boven de voorlopige correctiebedragen. De definitieve correctiebedragen voor de groen-gascategorieën liggen circa. 3% boven de voorlopige correctiebedragen. De definitieve correctiebedragen voor de categorieën met zowel een hernieuwbare-elektriciteit- als een hernieuwbare-warmtecomponent (WKK) liggen circa. 2–7% onder de voorlopige correctiebedragen. De warmteprijs wordt beschouwd als een vooraf gedefinieerde afgeleide van de aardgasprijs, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de warmteprijs uit een aardgasketel en de prijs van warmte uit een gasgestookte WKK. De aardgasketelwarmteprijs wordt gesteld op 1 1/9e van de gasprijs (wat een ketelrendement van 90% impliceert). De WKK-warmteprijs wordt gesteld op 70% van de gasprijs. De berekende correctiebedragmarktindex voor elektriciteitsproductie uit AVI's ligt onder de vastgestelde basisenergieprijs voor deze categorie in de regeling uit 2008 en 2009. De berekende correctiebedrag-marktindex voor elektriciteitsproductie uit grootschalig Zon-PV ligt onder de vastgestelde basisenergieprijs voor deze categorie in de regeling uit 2009, 2010 en 2012. De overige berekende correctiebedragmarktindices liggen boven de in de regelingen vastgestelde basisenergieprijzen.

De berekeningswijze van de definitieve correctiebedragen voor 2012 zijn als volgt:

Wind op land

Correctiebedrag= marktindex * profiel- en onbalansfactor * windfactor

Correctiebedrag= € 0,048 kWh*0,876*1,25 = € 0,053 /kWh

Wind groot en wind in meer

Correctiebedrag= marktindex * profiel- en onbalansfactor * windfactor

Correctiebedrag= € 0,048 /kWh*0,901*1,25 = € 0,054 /kWh

Wind op zee

Correctiebedrag= marktindex * profiel- en onbalansfactor * windfactor

Correctiebedrag= € 0,048002 /kWh*0,916*1,25 = € 0,054962 /kWh

Zon-pv (kleinschalig)

Correctiebedrag= gemiddelde prijs kleingebruiker

Correctiebedrag= € 0,224 /kWh

Zon-pv (grootschalig)

Correctiebedrag= marktindex* onbalansfactor

Correctiebedrag= € 0,054 /kWh* 0,94 = € 0,051 /kWh

Afvalverbranding

Correctiebedrag= marktindex/hernieuwbaar aandeel

Correctiebedrag= € 0,048 /kWh / 0,53 = € 0,091 /kWh

Stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties, biomassa, waterkracht en osmose (overig-elektriciteit)

Correctiebedrag= marktindex

Correctiebedrag= € 0,048 /kWh

Hernieuwbaar gas

Correctiebedrag= marktindex

Correctiebedrag= € 0,254 /Nm3

Warmte op kleine schaal

Correctiebedrag= (marktindex+energiebelasting) / gasketelrendement * omrekenfactor

Correctiebedrag= (€ 0,254 /Nm3 + € 0,1443 /Nm3)/ 90% * 31,596 Nm3/GJ = € 14,0 /GJ

Warmte op middelgrote schaal

Correctiebedrag= (marktindex+energiebelasting)/ gasketelrendement * omrekenfactor

Correctiebedrag= (€ 0,254 Nm3 + € 0,0127 /Nm3)/ 90% * 31,596 Nm3/GJ = € 9,3 /GJ

Warmte op grote schaal

Correctiebedrag= (marktindex+energiebelasting) * 70% * omrekenfactor

Correctiebedrag=(€ 0,254 /Nm3 + € 0,0000 /Nm3) * 70% * 31,596 Nm3/GJ = € 5,6 /GJ

Gecombineerde opwekking

Correctiebedrag= (warmteproductie * warmteprijs + elektriciteitsproductie * elektriciteitsprijs)/ (warmteproductie + elektriciteitsproductie)

Voorbeeld thermische conversie > 10 MW:

Correctiebedrag = (1.350.000 GJ * € 5,6 /GJ + 296.000 GJ * € 13,3 /GJ) / (1.350.000 GJ + 296.000 GJ) = € 7,0 /GJ

6. Regeldruk

De regeldruk voor de openstelling zijn in een eerder stadium vastgesteld. Het percentage administratieve lasten is ca. 0,06%. Deze regeling is niet van invloed op de administratieve lasten, omdat het gaat over de hoogte van de correctiebedragen en geen systeemwijziging of nieuwe informatieverplichtingen voor deelnemende bedrijven richting de overheid omvat. Noch zijn inhoudelijke nalevingkosten of toezichtlasten voor bedrijven en/of burgers aan de orde.

7. Vaste verandermomenten

Bij de inwerkingtreding van de regeling wordt afgeweken van de vaste verandermomenten. Op grond van het Besluit SDE dienen de definitieve correcties vóór 1 april te worden vastgesteld. Hantering van de vaste verandermomenten zou betekenen dat de regeling voor 1 februari gepubliceerd zou moeten worden. Op dat moment waren de cijfers omtrent de energieprijzen over 2012 nog niet beschikbaar.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Kleinschalige zon-PV: in aanwijzingsregeling 2008 (> 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp), in 2009 (> 0,6 kWp en ≤ 15 kWp), in 2010 (≥ 1 kWpen ≤ 15 kWp)

X Noot
2

Grootschalige zon-PV: in aanwijzingsregeling 2009 (Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp), in 2010 (> 15 kWp en ≤ 100 kWp), in 2011 (≥ 15kWp), in 2012 (≥ 15kWp)

X Noot
3

http://senternovem.databank.n1/ AgentschapNL publiceert de gemiddelde all-in elektriciteitsnota voor een Nederlands huishouden (incl-BTW), het gemiddelde elektriciteitsverbruik, en de totaalbedragen voor vaste componenten in de rekening en heffingskorting. Hieruit kan het marginale elektriciteitstarief worden berekend. Opgemerkt moet worden dat de gegevens voor 2012 bij oplevering van deze publicatie nog zullen worden geüpdatet in de databank m.b.t. gemiddeld elektriciteitsverbruik en BTW/percentage. Deze aanpassingen zijn bij de berekening van het correctiebedrag reeds meegenomen. Door keuzes in de afrondingsprocedure kunnen cijfers in deze berekening afwijken van cijfers gepubliceerd in de databank.

X Noot
4

Dit geldt ook voor aan de energiebelasting gerelateerde kosten, zoals de heffing ‘Opslag Duurzame Energie’, zoals die met ingang van l januari 2013 wordt geheven.