Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-03-2013 gepubliceerd door Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2013-6442".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Voorschrift Vreemdelingen 2000
Grondslag Vreemdelingenbesluit 2000
Grondslag Vreemdelingenwet 2000
Identifier stcrt-2013-6442
Jaargang 2013
Onderwerp Migratie en integratie | Organisatie en beleid
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2013-03-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 6442
Publicerende organisatie Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 00 maart 2013, nr. WBV 2013/4, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken