Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-03-2013 gepubliceerd door Openbaar Ministerie (OM). De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2013-5856".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2013-5856
Jaargang 2013
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2013-03-04
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 5856
Publicerende organisatie Openbaar Ministerie (OM)
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Regeling van het College van procureurs-generaal van 27 februari 2013 houdende verlening van ondermandaat ten aanzien van aangelegenheden van het openbaar ministerie die niet het beheer van het openbaar ministerie betreffen (Ondermandaatregeling niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken