Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-2013 gepubliceerd door Inspectie Leefomgeving en Transport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2013-36343".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-12-01
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 6 van Verordening (EG) 1071/2009, de artikelen 4b en 5 van de Wet personenvervoer 2000, de artikelen 23 en 23a van het Besluit personenvervoer 2000 en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Identifier stcrt-2013-36343
Jaargang 2013
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2013-12-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 36343
Publicerende organisatie Inspectie Leefomgeving en Transport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidsregel van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 1 december 2013, inzake de toepassing van regels van Verordening (EG) 1071/2009, de Wet personenvervoer 2000 en het Besluit personenvervoer 2000, houdende bepalingen in verband met de toetsing van evenredigheid van de sanctie van het verlies van betrouwbaarheid van de vervoerder en de vervoersmanager in het busvervoer (Beleidsregel toetsing evenredigheid verlies betrouwbaarheid busvervoer).
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken