Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)Staatscourant 2013, 35444Besluiten van algemene strekking

Rectificatie van WBN 2013/6

In de Staatscourant van 20 december 2013, nr. 35444, is het Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 december 2013, nummer WBN 2013/6, houdende wijziging van de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003, gepubliceerd.

Abusievelijk is een onjuiste datum van inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) opgenomen.

In de Toelichting op het WBN luidt de eerste zin: Op 9 december 2013 treedt de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) in werking.

Deze zin moet luiden: Op 6 januari 2014 treedt de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) in werking.

Het kopje van bijlage 3 luidt: Model 2.22 Adviesblad naturalisatie (geldig vanaf 9 december 2013)

Dit kopje moet luiden: Model 2.22 Adviesblad naturalisatie (geldig vanaf 6 januari 2014)

Het kopje van bijlage 4 luidt: Model 2.22a Adviesblad naturalisatie (geldig vanaf 9 december 2013)

Dit kopje moet luiden: Model 2.22a Adviesblad naturalisatie (geldig vanaf 6 januari 2014)