Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2013, 32425Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 november 2013, tot wijziging van de Regeling van 30 oktober 2013, 2013-0000134185, tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2014 (Stcrt. 31007)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 14, eerste en tiende lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 1, onder a, van de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 oktober 2013, 2013-0000134185, tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2014 (Stcrt. 31007), wordt ‘€ 1.485,65’ vervangen door: € 1.485,60.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 november 2013

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher.

TOELICHTING

In de ministeriële regeling van 30 oktober 2013 (Stcrt. 31007) tot aanpassing wettelijk minimumloon per 1 januari 2014 (2013-0000134185) is in artikel 1, onder a, een onjuist bedrag per maand vastgesteld dat met ingang van 1 januari 2014 zal gelden als minimumloon als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Bij de vaststelling van dit bedrag is ten onrechte geen rekening gehouden met het negende lid van artikel 14 van voornoemde wet dat bepaalt dat het herziene bedrag wordt afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,60. Om die reden is het op 30 oktober 2013 vastgestelde bedrag van € 1.485,65 gewijzigd in: € 1.485,60.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher.