Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-12-2013 gepubliceerd door Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2013-31799".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-09-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag 05-11-2013
Identifier stcrt-2013-31799
Jaargang 2013
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2013-12-09
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 31799
Publicerende organisatie Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Beleidsregel boete werknemer 2013
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken