Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-09-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2013-25757".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-09-18
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag art. 14 Luchtverkeersreglement, art. 2 Besluit van 21 mei 1981, art. 21 Besluit luchtvaartuigen
Identifier stcrt-2013-25757
Jaargang 2013
Onderwerp Cultuur en recreatie | Media
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-09-19
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 25757
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 18 september 2013, nr. IENM/BSK-2013/169362, houdende vaststelling van regels omtrent het slepen van luchtvaartuigen en andere voorwerpen tijdens de vlucht waaronder reclame (Regeling slepen en reclamesleepvliegen)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken