Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2013, 23558Benoemingen en ontslagen

Rectificatie Besluit van 28 juni 2013, nr. 13.001334 houdende benoeming van de voorzitter van de veiligheidsregio Holland-Midden

In het Besluit van 28 juni 2013, nr. 13.001334, Staatscourant 2013-23558, houdende benoeming van de voorzitter van de veiligheidsregio Holland-Midden staat ‘Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug met ingang van 1 januari 2013’. Dit moet echter zijn ‘Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013’.