Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BloemendaalStaatscourant 2013, 19262Ruimtelijke plannen

Logo Bloemendaal
Rectificatie, Bestemmingsplan Overveen 2013 vastgesteld, Bloemendaal

Termijn ter inzagelegging bestemmingsplan gemeente Bloemendaal:

In de publicatie van de Staatscourant nr. 19262 van 11 juli 2013 stond als inzagetermijn voor dit bestemmingsplan vrijdag 12 juli t/m donderdag 22 augustus 2013. Vanwege technische problemen zijn de plannen niet op tijd gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl . De inzagetermijn is daarom gewijzigd in zaterdag 13 juli t/m vrijdag 23 augustus 2013. Ook de bezwaar- en beroepstermijn is daarmee verlengd tot 23 augustus 2013.