Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2013, 13079Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 mei 2013, nr. 382047, directoraat-generaal Politie, programma Arbeidsvoorwaarden in verband met de vaststelling van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (Regeling vaststelling LFNP)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 6, tweede lid, van het Besluit bezoldiging politie;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. barema:

de som van de scores per niveau-indicator of specifiek waarderingsinstrument die na conversie is verkregen met toepassing van het waarderingsinstrument Fuwa-Pol LFNP;

b. bevoegd gezag:

bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van het Besluit bezoldiging politie;

c. functie:

functie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel r, van het Besluit bezoldiging politie;

d. functiebeschrijving:

de omschrijving van de ambtenaar opgedragen functie;

e. het LFNP:

het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel vv, van het Besluit bezoldiging politie;

f. de Minister:

de Minister van Veiligheid en Justitie.

Artikel 2

Het bevoegd gezag kan de Minister een voorstel doen tot wijziging van de bij de regeling behorende bijlagen. De Minister geeft ten behoeve hiervan de korpschef een aanwijzing als bedoeld in artikel 31 van de Politiewet 2012 met het oog op het verplichte gebruik van het door hem aangewezen systeem om functies te beschrijven respectievelijk te waarderen.

Artikel 3

 • 1. De aanduiding van de functies, onderverdeeld naar domeinen en vakgebieden, met de daaraan gekoppelde barema’s zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 1.

 • 2. De koppeling van de functies, van punten naar barema’s, aan de salarisschalen is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2.

 • 3. De bij de functies behorende functiebeschrijvingen zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3.

 • 4. De aan de functiebeschrijvingen te koppelen werkterreinen, aandachtsgebieden en specifieke functionaliteiten zijn opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 4.

Artikel 4

 • 1. In het kader van het vaststellen van passende arbeid als bedoeld in artikel 49b, eerste lid, van het Besluit algemene rechtspositie politie, stelt het bevoegd gezag zo nodig een functie samen uit een of meerdere functies opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3. Bij het samenstellen van deze functie wordt rekening gehouden met de resterende verdiencapaciteit van de desbetreffende ambtenaar.

 • 2. Aan deze samengestelde functie wordt door het bevoegd gezag met inachtneming van artikel 2, tweede volzin, een salaris gekoppeld.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling LFNP.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

BIJLAGE 1, HORENDE BIJ ARTIKEL 3, EERSTE LID.

Matrix Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie

Barema

Leiding

Uitvoering

 

Ondersteuning

       
 

Beveiliging

GGP

Informanten-runnen

Intelligence

Interventie

Meldkamer

Observatie

Tactische Opsporing

Forensische Opsporing

Luchtvaart

Intake & Service

Operationeel Specialismen

Bedrijfsvoeringspecialismen

Gespecialiseerde ondersteuning

Administratie en Secretariaat

Scheepvaart

Techniek

Huisvesting, Services en Middelen

Onderzoek en Kennis-ontwikkeling

Docenten

   

Arrestantenbewaking en Parket

   

Informatievoorziening

         

politiële administratie

       

         

16

Korpschef

                                           

15

                                             

14

Directeur

                                           

13

                                             

12

Sectorhoofd

                     

Operationeel Specialist F

Bedrijfsvoering specialist F

             

Lector

 

11

                       

Operationeel Specialist E

Bedrijfsvoering specialist E

                 

10

Teamchef C

             

 

Chef Vlieger

 

Operationeel Specialist D

Bedrijfsvoering specialist D

             

Wetenschappelijk onderzoeker C

 

9

               

 

Politie Vlieger

 

Operationeel Specialist C

Bedrijfsvoering specialist C

             

Wetenschappelijk onderzoeker B

Docent D

8

Teamchef B

             

     

Operationeel Specialist B

Bedrijfsvoering specialist B

     

Gezagvoerder Zeevaart

     

Wetenschappelijk onderzoeker A

Docent C

7

 

Operationeel-Expert Beveiliging

Operationeel-Expert GGP

Operationeel-Expert Informaten-runner

Operationeel-Expert Intelligence

Operationeel-Expert Interventie

Operationeel-Expert Meldkamer

Operationeel-Expert Observatie

Operationeel-Expert Tactische Opsporing

Operationeel-Expert Forensische Opsporing

 

Operationeel-Expert Intake & Service

Operationeel Specialist A

Bedrijfsvoering specialist A

Gespecialiseerd Medewerker C

   

Gezagvoerder Zeevaart Beperkte Inzet

Medewerker Techniek D

     

Docent B

6

Teamchef A

Senior Beveiliging

Senior GGP

Senior Informanten-runner

Senior Intelligence

Senior Interventie

Senior Meldkamer

Senior Observatie

Senior Tactische Opsporing

Senior Forensische Opsporing

 

Senior Intake & Service

   

Gespecialiseerd Medewerker B

Directie-secretaresse / Office Manager

Stuurman Zeevaart

Gezagsvoerder Binnenvaart

Medewerker Techniek C

     

Docent A

5

 

Generalist Beveiliging

Generalist GGP

 

Generalist Intelligence

Generalist Interventie

Generalist Meldkamer

Generalist Observatie

Generalist Tactische Opsporing

Generalist Forensisch Opsporing

 

Generalist Intake & Service

   

Gespecialiseerd Medewerker A

Secretarieel Medewerker

   

Medewerker Techniek B

       

4

 

Medewerker Beveiliging

Medewerker GGP

 

Medewerker Intelligence

   

Medewerker Observatie

Medewerker Tactische Opsporing

Medewerker Forensische Opsporing

 

Medewerker Intake & Service

     

Administratief Secretarieel Medewerker

   

Medewerker Techniek A

 

Medewerker Huisvesting, Services en Middelen D

   

3

 

Assistent Beveiliging B

Assistent GGP B

           

Assistent Forensische Opsporing

 

Assistent Intake & Service B

     

Administratief Secretarieel Medewerker B

       

Medewerker Huisvesting, Services en Middelen C

   

2

 

Assistent Beveiliging A

Assistent GGP A

               

Assistent Intake & Service A

     

Administratief Secretarieel Medewerker A

     

Chauffeur (HSM)

Medewerker Huisvesting, Services en Middelen B

   

1

                                       

Medewerker Huisvesting, Services en Middelen A

   

BIJLAGE 2, HORENDE BIJ ARTIKEL 3, TWEEDE LID.

 

Fuwa plotting LFNP 1.0 d.d. 15 april 2013

Pt.totaal

Barema

Bbp Schaal

1

Medewerker HSM A

71

1

3

2

Administratief Secretarieel Medewerker A

76

2

4

3

Medewerker HSM B

84

2

4

4

Assistent Intake & Service A

111

2

4

5

Assistent Beveiliging A

115

2

4

6

Assistent GGP A

124

2

4

7

Chauffeur (HSM)

140

2

4

8

Assistent Intake & Service B

185

3

5

9

Assistent Beveiliging B

189

3

5

10

Administratief Secretarieel Medewerker B

197

3

5

11

Assistent GGP B

198

3

5

12

Medewerker HSM C

205

3

5

13

Assistent Forensische Opsporing

219

3

5

14

Medewerker Intelligence

236

4

6

15

Administratief Secretarieel Medewerker

236

4

6

16

Medewerker Techniek A

236

4

6

17

Medewerker HSM D

255

4

6

18

Medewerker Forensische Opsporing

262

4

6

19

Medewerker Intake & Service

270

4

6

20

Medewerker Observatie

278

4

6

21

Medewerker Beveiliging

282

4

6

22

Medewerker GGP

290

4

6

23

Medewerker Tactische Opsporing

290

4

6

24

Secretarieel Medewerker

309

5

7

25

Gespecialiseerd Medewerker A

310

5

7

26

Generalist Intelligence

317

5

7

27

Medewerker Techniek B

318

5

7

28

Generalist Forensische Opsporing

344

5

7

29

Generalist Meldkamer

351

5

7

30

Generalist Intake & Service

351

5

7

31

Generalist Beveiliging

363

5

7

32

Generalist Tactische Opsporing

364

5

7

33

Generalist Interventie

368

5

7

34

Generalist Observatie

369

5

7

35

Generalist GGP

372

5

7

36

Directiesecretaresse / Office Manager

386

6

8

37

Gespecialiseerd Medewerker B

387

6

8

38

Teamchef A

392

6

8

39

Medewerker Techniek C

395

6

8

40

Docent A

397

6

8

41

Senior Intelligence

402

6

8

42

Stuurman Zeevaart

410

6

8

43

Senior Meldkamer

428

6

8

44

Senior Intake & Service

428

6

8

45

Senior Forensische Opsporing

429

6

8

46

Senior Informantenrunner

433

6

8

47

Gezagvoerder Binnenvaart

433

6

8

48

Senior Beveiliging

440

6

8

49

Senior Tactische Opsporing

441

6

8

50

Senior Observatie

446

6

8

51

Senior GGP

449

6

8

52

Senior Interventie

450

6

8

53

Gespecialiseerd Medewerker C

461

7

9

54

Bedrijfsvoeringspecialist A

466

7

9

55

Docent B

468

7

9

56

Medewerker Techniek D

469

7

9

57

Operationeel Expert Intelligence

476

7

9

58

Gezagvoerder Zeevaart – Beperkte inzet

496

7

9

59

Operationeel Specialist A

496

7

9

60

Operationeel Expert Meldkamer

502

7

9

61

Operationeel Expert Intake & Service

502

7

9

62

Operationeel Expert Forensische Opsporing

503

7

9

63

Operationeel Expert Beveiliging

514

7

9

64

Operationeel Expert Tactische Opsporing

515

7

9

65

Operationeel Expert Observatie

520

7

9

66

Operationeel Expert Informantenrunner

522

7

9

67

Operationeel Expert GGP

523

7

9

68

Operationeel Expert Interventie

524

7

9

69

Bedrijfsvoeringspecialist B

538

8

10

70

Docent C

543

8

10

71

Wetenschappelijk Onderzoeker A

546

8

10

72

Teamchef B

553

8

10

73

Operationeel Specialist B

576

8

10

74

Gevagvoerder Zeevaart

584

8

10

75

Docent D

623

9

11

76

Bedrijfsvoeringspecialist C

630

9

11

77

Wetenschappelijk Onderzoeker B

631

9

11

78

Politie Vlieger

658

9

11

79

Operationeel Specialist C

668

9

11

80

Teamchef C

706

10

12

81

Bedrijfsvoeringspecialist D

709

10

12

82

Wetenschappelijk Onderzoeker C

718

10

12

83

Chef Vlieger

726

10

12

84

Operationeel Specialist D

739

10

12

85

Bedrijfsvoeringspecialist E

783

11

13

86

Operationeel Specialist E

797

11

13

87

Lector

856

12

14

88

Bedrijfsvoeringspecialist F

857

12

14

89

Sectorhoofd

859

12

14

90

Operationeel Specialist F

871

12

14

91

Directeur

1012

14

16

92

Korpschef

1173

16

18

BIJLAGE 3, HORENDE BIJ ARTIKEL 3, DERDE LID.

Medewerker Huisvesting, Services en Middelen A

Kern van de functie

Huisvesting, Services en Middelen draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door de bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk ondersteunende voorzieningen te verschaffen.

Huisvesting, Services en Middelen geeft met name uitvoering aan de processen in de tak Ondersteunen uit het RBP.

De Medewerker Huisvesting, Services en Middelen A draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door − op aanwijzing en onder begeleiding – de bedrijfsvoering te ondersteunen op toegewezen taakgebieden (zoals onderhoud, montage en reprografie) volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen. De Medewerker Huisvesting, Services en Middelen A wordt in zijn taken begeleid door ten minste een Medewerker Huisvesting, Services en Middelen C.

Activiteiten en resultaten

Onderhoud

 • Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en (groen)voorzieningen op aanwijzing en aan de hand van onderhoudsschema’s, zodat gebouwen en terreinen representatief zijn en blijven en voorzieningen toegankelijk zijn.

 • Het verrichten van opruimwerkzaamheden op aanwijzing, zodat gebouwen en terreinen opgeruimd en representatief zijn.

Montage

Het − op aanwijzing – verrichten van montagewerkzaamheden aan gebouwen en voorzieningen, zodat gebouwen en voorzieningen steeds optimaal kunnen worden gebruikt.

Reprografie

Het – op aanwijzing – verrichten van reprografie werkzaamheden, zodat aangeboden drukwerk gedupliceerd is en gereed is voor verzending.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• de effectief en efficiënt werkende politieorganisatie.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (op aanwijzing en onder begeleiding voorgeschreven routinematige activiteiten beperkt tot taakgebied) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• onderhoud aan gebouwen en (groen)voorzieningen;

• opruimwerkzaamheden;

• montagewerkzaamheden;

• reprografie werkzaamheden.

 

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• verricht accuraat onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en (groen)voorzieningen op aanwijzing en aan de hand van onderhoudsschema’s;

• verricht nauwlettend opruimwerkzaamheden;

• verricht nauwgezet montagewerkzaamheden en reprografie werkzaamheden op aanwijzing.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris (op aanwijzing en onder begeleiding voorgeschreven routinematig die beperkt zijn tot taakgebied):

• op aanwijzing onderhoud aan gebouwen en (groen)voorzieningen plegen;

• op aanwijzing opruimwerkzaamheden verrichten;

• op aanwijzing montagewerkzaamheden verrichten;

• op aanwijzing reprografie werkzaamheden verrichten.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de politieorganisatie.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• door het strikt − op aanwijzing en onder begeleiding − toepassen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies op toegewezen taakgebieden (onderhoud, montage en reprografie).

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

beschikt de functionaris, onder begeleiding, over volledig aangereikte oplossingen en voorgeschreven handelen voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij:

• het onderhoud aan gebouwen en (groen)voorzieningen;

• opruimwerkzaamheden;

• montagewerkzaamheden;

• reprografie werkzaamheden.

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• waarschuwen van collega’s bij het niet volgens richtlijnen aanbieden van afval etc.;

• het waarschuwen van collega’s bij het ontbreken van onderhoudsschema’s;

• het herkennen van situaties die begeleiding legitimeren;

waarbij de aanpak is beperkt tot voorgeschreven handelen (gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen, instructies, bekende oplossingen, op aanwijzing) en onder begeleiding.

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken, door het onder begeleiding en op aanwijzing volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, die zich voordoen bij:

• het onderhouden van gebouwen en (groen)voorzieningen;

• opruimwerkzaamheden;

op de juiste wijze:

• de handleidingen volgen bij montagewerkzaamheden en reprografie werkzaamheden;

• onder begeleiding en op aanwijzing uitvoeren van voorgeschreven routinematige activiteiten.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied en/of werkterrein van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid: –;

• techniek: civiele techniek.

Deze nieuwe inzichten worden volledig en met begeleiding aangereikt.

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het toegewezen taakgebied inclusief begeleiding en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• arbo regelgeving;

• (groen)voorziening;

• civiele techniek;

• onderhoud;

• montage.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief aangereikte kennisbronnen, met begeleiding;

• volgt opfriscursussen op het vakgebied;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door het in alle weeromstandigheden buiten verrichten van de werkzaamheden. De ernst hiervan als zich dit voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Psychisch risico

Niet van toepassing.

Risico op slachtofferschap

Niet van toepassing.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Administratief Secretarieel Medewerker A

Kern van de functie

Administratie en Secretariaat draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door de leiding, bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk in staat te stellen hun werkzaamheden uit te voeren met een doelmatige en functionele aanwending van tijd en middelen, verzorgt afspraken, organiseert vergaderingen, maakt verslagen, verstuurt en archiveert deze, bewaakt de voortgang van afgesproken actiepunten en verzorgt correspondentie. Administratie en Secretariaat verzamelt, legt vast, ordent en archiveert bedrijfsgegevens.

Administratie en Secretariaat geeft met name uitvoering aan de processen in de tak Ondersteunen uit het RBP.

De Administratief Secretarieel Medewerker A draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door − op aanwijzing en onder begeleiding – de bedrijfsvoering te ondersteunen op aangewezen taakgebieden – zoals vastleggen aangereikte gegevens, dupliceren aangereikte documenten, verzorgen de handeling van aangereikte mailingen, verzorgen van in-en uitgaande post volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen. De Administratief Secretarieel Medewerker A wordt in zijn taken begeleid door ten minste een Administratief Secretarieel Medewerker B.

Activiteiten en resultaten

Administratie

Het vastleggen van aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen (standaard mutaties), zodat een basis ontstaat voor actuele overzichten en informatie beschikbaar is in de systemen.

Monitoring en termijnbewaking
 • Het monitoren van de routing van documenten, zodat er steeds inzicht is in de status van de behandeling en wie de behandelaar is.

 • Het signaleren wanneer een behandelingstermijn dreigt te worden overschreden en het waarschuwen van de betrokken collega; het inlichten van de betrokken leidinggevende indien een termijn is overschreden, zodat behandeling van documenten steeds correct en voorbeeldig wordt verricht.

Archivering

Het archiveren van aangereikte documenten en dossiers, zodat voldaan wordt aan wettelijke vereisten en bewaringstermijnen.

Postverwerking
 • Het in ontvangst nemen van te verzenden poststukken en pakketten; het controleren van de adresgegevens op volledigheid; het frankeren en aanbieden ter post, zodat postverzending adequaat gebeurt.

 • Inkomende post registreren en distribueren naar geadresseerden, zodat traceerbaar is waar ingekomen post zich bevindt.

Repro
 • Het samenvoegen (‘vullen’), adresseren (‘stickeren’) en verzenden van aangereikte documenten (mailingen), zodat groepen burgers/collega’s snel en flexibel van informatie kunnen worden voorzien.

 • Het volgens opgegeven specificaties reproduceren en afwerken van aangereikte documenten, zodat groepen burgers/collega’s snel en flexibel van informatie kunnen worden voorzien.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• de effectief en efficiënt werkende politieorganisatie.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (op aanwijzing routinematig beperkt tot taakgebied en onder begeleiding) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• in de systemen verwerkte standaard mutaties op gegevens;

• vastgelegde en gearchiveerde documenten en dossiers;

• afgehandelde inkomende en uitgaande post;

• registratie op ingekomen post;

• verzonden mailingen;

• gereproduceerde documenten;

• op routing en behandelingstermijn gemonitoorde documenten.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• legt aangereikte gegevens accuraat vast in de daartoe geëigende (archief)systemen;

• archiveert accuraat aangereikte documenten en dossiers;

• controleert stelselmatig uitgaande post op volledigheid adres en op voldoende frankering;

• registreert consequent ingekomen post en distribueert deze accuraat;

• handelt verzorgd mailingen af;

• reproduceert en werkt aangereikte documenten accuraat af volgens opgegeven specificaties.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris (op aanwijzing routinematig en beperkt tot taakgebied en onder begeleiding) zelfstandig:

• aangereikte gegevens vastleggen in de daartoe geëigende (archief)systemen;

• aangereikte documenten en dossiers archiveren;

• inkomende en uitgaande post afhandelen;

• mailingen handlen;

• aangereikte documenten reproduceren en afwerken;

• monitoring op routering en behandeltermijnen van documenten.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de politieorganisatie.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het op aanwijzing, onder begeleiding en op toegewezen taakgebieden (dupliceren aangereikte documenten, verzorgen de handeling van aangereikte mailingen, verzorgen van in- en uitgaande post) volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris voor oplossingen die volledig zijn aangereikt inclusief begeleiding voor de meest effectieve en efficiënte aanpak, bij:

• het vastleggen van aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen (standaard mutaties);

• het archiveren van aangereikte documenten en dossiers;

• het verzenden poststukken en pakketten;

• het registreren en distribueren van inkomende post;

• het handlen van mailingen;

• het reproduceren en afwerken van aangereikte documenten.

Neemt de functionaris het initiatief tot bij:

• het navragen van opgegeven specificaties voor reproduceren en afwerken van aangereikte documenten bij mogelijk foutieve opgaven;

• het monitoren op routering en behandeltermijnen van documenten;

• herkent de functionaris situaties die begeleiding in en/of overdracht van taken legitimeren,

waarbij de aanpak is volgens voorgeschreven handelen (gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen, instructies, bekende oplossingen, op aanwijzing) en onder begeleiding.

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken door het onder begeleiding volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, die zich voordoen bij:

• het afhandelen van de inkomende en uitgaande post;

• het handlen van mailingen;

• het reproduceren en afwerken van aangereikte documenten;

• het monitoren op routering en behandeltermijnen van documenten;

op de juiste wijze:

• aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen vastleggen;

• aangereikte documenten en dossiers in de daartoe geëigende (archief)systemen archiveren;

• afhandelen van situaties op aanwijzing, onder begeleiding en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid ter zake gegevens;

• techniek: registratie-, documentatie- en archiefsystemen, reprografische en boekdruktechnieken;

• wetenschap.

Deze nieuwe inzichten worden volledig en met begeleiding aangereikt.

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het toegewezen taakgebied inclusief begeleiding en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• (archief- en post)registratiesystemen;

• boekbindtechnieken;

• werking van de posterijen;

• monitoren.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief aangereikte kennisbronnen, met begeleiding;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel;

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Niet van toepassing.

Psychisch risico

Niet van toepassing.

Risico op slachtofferschap

Niet van toepassing.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Medewerker Huisvesting, Services en Middelen B

Kern van de functie

Huisvesting, Services en Middelen draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door de bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk ondersteunende voorzieningen te verschaffen.

Huisvesting, Services en Middelen geeft met name uitvoering aan processen in de tak Ondersteunen uit het RBP.

De Medewerker Huisvesting, Services en Middelen B draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door − op aanwijzing en onder begeleiding – de bedrijfsvoering te ondersteunen op toegewezen taakgebieden – zoals beheer, registratie, onderhoud, montage, reprografie en beveiligd vervoer volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen. De Medewerker Huisvesting, Services en Middelen B wordt in zijn taken begeleid door ten minste een Medewerker Huisvesting, Services en Middelen C.

Activiteiten en resultaten

Beheer
 • Het beheren en uitgeven van goederen, middelen en voorzieningen, zodat collega’s – te allen tijde – kunnen beschikken over goederen, middelen en voorzieningen.

 • Het in ontvangst nemen en opslaan van aangeleverde bewijsstukken, (dienst)wapens en munitie conform richtlijnen, zodat deze worden opslagen dan wel gereed gemaakt voor definitieve vernietiging/afvoer volgens wettelijk voorschrift.

Registratie

Het registreren van ontvangen en uitgegeven goederen, middelen en voorzieningen en het controleren van de voorraad aan de hand van voorraadlijsten en het signaleren van (dreigende) tekorten, zodat er – te allen tijde − overzicht ontstaat in voorraden.

Onderhoud

Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en (groen)voorzieningen op aanwijzing en aan de hand van onderhoudsschema’s, zodat gebouwen en terreinen representatief zijn en blijven en voorzieningen toegankelijk zijn.

Montage

Het − op aanwijzing – verrichten van montagewerkzaamheden met behulp van handleidingen aan gebouwen en voorzieningen, zodat gebouwen en voorzieningen steeds optimaal kunnen worden gebruikt.

Reprografie

Het – op aanwijzing – verrichten van reprografiewerkzaamheden met behulp van handleidingen, zodat aangeboden drukwerk gedupliceerd is en gereed is voor verzending.

Maaltijdbereiding

Het bereiden van maaltijden volgens menuplanning, zodat maaltijden aangeboden kunnen worden aan afnemers.

Beveiligd vervoer
 • Neemt (dienst)wapens, munitie en bewijsstukken conform richtlijnen over en vervoert deze en levert ze af, zodat een veilige overname en transport van deze goederen gegarandeerd is;

 • Verzorgt alle overige vervoer van goederen die een onopvallend, beveiligd vervoer vereisen.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• de effectief en efficiënt werkende politieorganisatie.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (op aanwijzing routinematig beperkt tot taakgebied en onder begeleiding) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• beheer van goederen, middelen en voorzieningen;

• in ontvangst nemen en opslaan van aangeleverde bewijsstukken, (dienst)wapens en munitie;

• onderhoud aan gebouwen en (groen)voorzieningen;

• montage;

• geregistreerde uitgave en inname van goederen, middelen en voorzieningen;

• reprografie;

• maaltijdbereiding;

• beveiligd vervoer.

 

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• beheert accuraat goederen, middelen, voorzieningen, aangeleverde bewijsstukken, (dienst)wapens en munitie;

• registreert accuraat ontvangen en uitgeven goederen, middelen, voorzieningen, aangeleverde bewijsstukken, (dienst)wapens en munitie;

• controleert stelselmatig de voorraad aan de hand van voorraadlijsten en signaleert alert (dreigende) tekorten;

• verricht accuraat onderhouds-, montage- en reprografie werkzaamheden op aanwijzing en aan de hand van onderhoudsschema’s;

• verricht nauwgezet maaltijdbereiding op aanwijzing en aan de hand van menuplanning.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris (op aanwijzing routinematig beperkt tot taakgebied en onder begeleiding) zelfstandig:

• ontvangen goederen, middelen en (groen)voorzieningen beheren;

• ontvangen en opslaan van aangeleverde bewijsstukken, (dienst)wapens en munitie;

• ontvangen en uitgegeven goederen, middelen en voorzieningen registreren;

• op aanwijzing onderhoud aan gebouwen en (groen)voorzieningen plegen;

• op aanwijzing en volgens handleidingen montagewerkzaamheden verrichten;

• op aanwijzing en volgens handleidingen reprografie werkzaamheden verrichten;

• verrichten van beveiligd vervoer.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de politieorganisatie.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• op aanwijzing, onder begeleiding en op toegewezen taakgebieden (beheren en registeren van goederen, middelen en voorzieningen en onderhouden van gebouwen en (groen)voorzieningen, reprografie, maaltijdbereiding, beveiligd vervoer) volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris voor oplossingen die volledig zijn aangereikt inclusief begeleiding voor de meest effectieve en efficiënte aanpak, bij:

• het beheer van goederen, middelen en voorzieningen;

• het registreren van ontvangen en uitgeven goederen, middelen en voorzieningen;

• het onderhoud aan gebouwen en (groen)voorzieningen;

• montage- en reprografie werkzaamheden;

• maaltijdbereiding;

• beveiligd vervoer.

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het waarschuwen van collega’s bij (dreigende) tekorten van voorraden;

• het aantekenen van verschillen in aangeboden (dienst)wapens, munitie en bewijsstukken;

• het herkennen van situaties die begeleiding van en/of overdracht van taken legitimeren,

waarbij de aanpak is gebaseerd op voorgeschreven handelen (gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen, instructies, bekende oplossingen, op aanwijzing) en onder begeleiding.

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken door het onder begeleiding volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, die zich voordoen bij:

• het beheer van goederen, middelen en (groen)voorzieningen;

• het registeren van (dreigende) tekorten in voorraden;

• het onderhouden van gebouwen en (groen)voorzieningen;

• beveiligd vervoer;

op de juiste wijze

• de handleidingen volgen bij montage- en reprografie werkzaamheden;

• maaltijden bereiden;

• ontvangen en opslaan van aangeleverde bewijsstukken, (dienst)wapens en munitie;

• afhandelen van situaties op aanwijzing, onder begeleiding en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied en/of werkterrein van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid:

• techniek: consumptieve techniek en civiele techniek.

Deze nieuwe inzichten worden volledig en met begeleiding aangereikt.

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het toegewezen taakgebied inclusief begeleiding en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• beheersregistratiesystemen;

• arbo regelgeving;

• (groen)voorziening;

• civiele techniek (beheer-, onderhouds- en montagetechniek);

• beveiligd vervoer;

• consumptieve techniek (maaltijdbereiding).

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief aangereikte kennisbronnen, met begeleiding;

• volgt opfriscursussen op het vakgebied;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door het in alle weeromstandigheden buiten verrichten van de werkzaamheden. De ernst hiervan als zich dit voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Psychisch risico

Niet van toepassing.

Risico op slachtofferschap

Niet van toepassing.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Assistent Intake & Service A

Kern van de functie

Intake & Service draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en aan veiligheid en leefbaarheid in de samenleving door de intake van burgerverzoeken te verrichten, inzetverzoeken van collega’s te behandelen en service te verlenen door politiële administratieve ondersteuning te verrichten.

Intake & Service geeft met name uitvoering aan het proces Intake uit de tak Uitvoeren en aan de processen in de takken Voorbereiden en Verbeteren uit het RBP.

De Assistent Intake & Service A draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en aan veiligheid en leefbaarheid in de samenleving door – op aanwijzing en onder begeleiding – de uitvoering van Intake & Service te ondersteunen op aangewezen taakgebieden (zoals vragen van burgers aan te nemen, toegangscontrole uit te oefenen en bezoekers te registreren, dossiers te dupliceren en te bezorgen bij justitie en aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen vast te leggen) volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen. De Assistent Intake & Service A wordt in zijn activiteiten begeleid door ten minste een Assistent Intake & Service B.

Activiteiten en resultaten

Intake aangiften, vergunningaanvragen en vragen
 • Het toegankelijk en bereikbaar houden van servicepunten waar de burger aangiften, vergunningenaanvragen en vragen kan indienen, zodat de politie bereikbaar is en blijft voor de burger voor zaken die een niet-spoedeisende afhandeling vergen.

 • Het aannemen, beantwoorden en doorverwijzen van vragen van burgers, zodat de burger een servicepunt wordt geboden om kenbaar te maken wat zij van de politie verwacht, en de politie informatie ontvangt op basis waarvan zij effectief en efficiënt kan werken aan de handhaving van rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en aan bevordering van leefbaarheid en veiligheid.

Registratie
 • Het vastleggen van vragen in de daartoe geëigende systemen, zodat inzicht ontstaat in wat de burger van de politie verwacht.

 • Het registreren van bezoekers en het uitvoeren van toegangscontrole, zodat zich geen onbevoegde personen in het gebouw bevinden.

Interne serviceverlening
 • Het vastleggen van aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen, zodat een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging en informatie beschikbaar is in de systemen.

 • Het dupliceren en bij procesvoerders bezorgen van dossiers, zodat gewaarborgd is dat dossiers volledig bij de procesvoerders beschikbaar zijn.

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (op aanwijzing en routinematig beperkt tot taakgebied en onder begeleiding) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• geholpen burgers bij vragen;

• toegankelijke en bereikbare servicepunten, waaronder de balie, waar de burger aangiften, vergunningenaanvragen en vragen kan indienen;

• aangenomen, beantwoorde en doorverwezen vragen van burgers;

• in de daartoe geëigende systemen vastgelegde vragen van burgers;

• geregistreerde bezoekers;

• toegangscontrole op en toegangsontzegging aan onbevoegde personen;

• in de daartoe geëigende (archief)systemen vastgelegde aangereikte gegevens;

• gedupliceerde en bij procesvoerders bezorgde dossiers.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• volgt nauwgezet gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen;

• beheert de servicepunten zodanig adequaat dat zij toegankelijk en bereikbaar is voor burgers voor het stellen van vragen, het doen van aangifte en het indienen van vergunningaanvragen;

• beantwoordt vragen van burgers vriendelijk en verwijst zonodig correct door;

• legt accuraat vragen van burgers vast in de daartoe geëigende systemen;

• verricht zodanige adequate toegangscontrole en registreert bezoekers zodanig consequent dat zich geen onbevoegde personen in het gebouw bevinden;

• legt accuraat aangereikte gegevens vast in de daartoe geëigende (archief)systemen;

• dupliceert dossiers nauwkeurig en bezorgt in persoon dossiers bij de procesvoerders (OM en advocaten van de verdachte).

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris (op aanwijzing en routinematig beperkt tot taakgebied en onder begeleiding) zelfstandig:

• vragen van burgers aannemen op servicepunten, waaronder de balie; deze vragen zo mogelijk direct beantwoorden dan wel de burger doorverwijzen;

• vragen van burgers vastleggen;

• toegangscontrole verrichten en bezoekers registreren;

• aangereikte gegevens vastleggen;

• dossiers dupliceren en bezorgen bij de procesvoerders.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de samenleving in al zijn variëteit en verscheidenheid, complexiteit en onvoorspelbaarheid.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het op aanwijzing, onder begeleiding en op toegewezen taakgebieden (zoals vragen van burgers aan te nemen, toegangscontrole uit te oefenen en bezoekers te registreren, dossiers te dupliceren en te bezorgen bij justitie en aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen vast te leggen) volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris voor oplossingen die volledig zijn aangereikt inclusief begeleiding voor de meest effectieve en efficiënte aanpak, bij:

• het verrichten van toegangscontrole en het registreren van bezoekers;

• het aannemen, beantwoorden en doorverwijzen van vragen van burgers;

• het vastleggen van vragen van burgers en van aangereikte gegevens;

• het dupliceren van dossiers en het bezorgen ervan bij procesvoerders;

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijk aanpak van problematiek bij:

• het weigeren van de toegang aan personen die kennelijk onbevoegd zijn het pand te betreden;

• het herkennen van situaties die begeleiding in en/of overdracht van activiteiten legitimeren,

waarbij de aanpak is gebaseerd op voorgeschreven handelen (gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen, instructies, bekende oplossingen, op aanwijzing) en onder begeleiding.

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken door het onder begeleiding volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, die zich voordoen bij:

• het verrichten van toegangscontrole en het registreren van bezoekers;

• het aannemen, beantwoorden en doorverwijzen van vragen van burgers;

• het vastleggen van vragen van burgers;

• het vastleggen van aangereikte gegevens;

• het dupliceren en bezorgen van dossiers bij procesvoerders;

op de juiste wijze:

• burgers te woord staan en hun vragen beantwoorden dan wel doorverwijzen;

• vragen en aangereikte gegevens vastleggen in de daartoe geëigende systemen;

• toegangscontrole verrichten en bezoekers registreren;

• dossiers dupliceren en bezorgen bij procesvoerders;

• afhandelen van situaties op aanwijzing, onder begeleiding en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied en de taakgebieden van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot Intake & Service;

• techniek: toegangscontrolesystemen, registratiesystemen;

• wetenschap: alfa (talen), bèta (techniek) en gamma (mens).

Deze nieuwe inzichten worden volledig en met begeleiding aangereikt.

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het toegewezen taakgebied inclusief begeleiding en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• registratiesystemen;

• beveiligingstechniek;

• communicatie(-middelen);

• mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

• inzicht in gedrag.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief aangereikte kennisbronnen, met begeleiding;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel;

• heeft een aan de inzet gerelateerde opsporingsbevoegdheid.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door langdurig een beperkte bewegingsvrijheid te hebben bij het monitoren van beeldschermen, en kans op overbelasting door beeldschermwerkzaamheden (rsi). De ernst hiervan als zich dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering, bij juist gebruik en toepassing van ergonomische maatregelen.

Psychisch risico

De kans op psychisch letsel is aanwezig vanwege het geconfronteerd worden met menselijk leed via de ter dienste staande communicatiemiddelen. De ernst van dit letsel als dit zich voordoet is op een schaal van gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Risico op slachtofferschap

Kans op tegen de persoon gericht verbaal en/of fysiek geweld is in deze functie, met name aanwezig bij baliewerkzaamheden.

De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Assistent Beveiliging A

Kern van de functie

Beveiliging draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde in de samenleving door het uitvoeren van veiligheidsmaatregelen rond – door bevoegd gezag aangewezen – personen, objecten en diensten, in de Rechtbank en cellencomplexen. Beveiliging geeft met name uitvoering aan de processen Handhaven en Arrestantenzorg in de Tak Uitvoeren, en aan de takken Voorbereiden en Verbeteren uit het RBP.

Assistent Beveiliging A draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde door – op aanwijzing en onder begeleiding – de uitvoering van veiligheidsmaatregelen te ondersteunen op toegewezen taakgebieden (objectbeveiliging, veiligheidsfouillering, registeren van goederen) volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen. De Assistent Beveiliging A wordt in zijn activiteiten begeleid door ten minste een Assistent Beveiliging B.

Activiteiten en resultaten

Toezicht Beveiliging objecten-portakabin
 • Het uitoefenen van toezicht op (de omgeving van) het te beveiligen object, zodat de veiligheid rond het object wordt bewaakt.

 • Het signaleren en melden van onregelmatigheden, en het uitoefenen van toezicht en controle op personen en objecten, zodat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan.

 • Het inschatten van de risico’s op escalatie van situaties en gedrag, zodat de dreiging op escalatie wordt weggenomen.

Handhaving

Het geven van aanwijzingen, zodat het ontstaan van onveilige situaties wordt tegengegaan en/of zodat de orde in en rond objecten en/of rond personen wordt bewaard of hersteld.

Veiligheidsmaatregelen in de Rechtbank

Het geven van aanwijzingen en het ingrijpen bij escalatie van gedrag of situatie, zodat de orde in de Rechtbank wordt gewaarborgd.

Arrestantenverzorging
 • Het uitvoeren van administratieve handelingen bij insluiting, het uitvoeren van veiligheidsfouillering, het in bewaring nemen, registreren en onder zich houden van de goederen die de arrestant bij zich draagt, zodat de arrestant geregistreerd staat en het ontstaan van onveilige situaties wordt tegengegaan.

 • Het optreden als aanspreekpunt, het onderzoeken van en het voorzien in de primaire en specifieke levensbehoeften van arrestanten, zodat het welzijn en de gezondheid van de arrestant worden gewaarborgd.

 • Het begeleiden van arrestanten naar afspraken en het voorbereiden van arrestanten op transport, zodat arrestanten tijdig beschikbaar zijn voor bezoek of transport.

Geregistreerde gegevens (IGP)

Het documenteren van eigen (overige) waarnemingen in feiten en omstandigheden in de daartoe geëigende systemen, zodat actuele informatie beschikbaar is en een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

Aanwenden dwangmiddelen

Het aanwenden van strafvorderlijke dwangmiddelen waaronder het staande houden, aanhouden op en buiten heterdaad, voorgeleiden etc. van verdachten van misdrijven alsmede inbeslagneming, onderzoek aan en in kleding en aan het lichaam, binnentreden etc., zodat schenders van de rechtsorde strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• de handhaving van de rechtsorde in de samenleving.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (op aanwijzing routinematig beperkt tot taakgebied en onder begeleiding) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• geregistreerde, veilige, ingesloten en verzorgde arrestanten;

• registratie van in bewaring genomen goederen;

• orde in de Rechtbank;

• beveiligde objecten (portakabin);

• processen-verbaal.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• oefent zodanig toezicht, controle en handhaving uit dat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan, de (openbare) orde wordt gewaarborgd en het risico op escalatie van situaties en gedrag wordt vermeden;

• voert accuraat administratieve handelingen uit bij insluiting en tijdens verblijf van arrestanten;

• gaat zorgvuldig om bij de verzorging van arrestanten en in bewaring genomen goederen;

• bejegent arrestanten op een correcte wijze bij de veiligheidsfouillering;

• beïnvloedt in de Rechtbank de situatie op zodanige wijze dat de voortgang van de rechtsgang niet wordt gehinderd en de orde ter terechtzitting niet wordt verstoord;

• beveiligt het object door preventief en alert te reageren op signalen die een verandering in de veiligheidssituatie rondom een object kunnen inluiden;

• documenteert eigen waarnemingen zodanig accuraat dat deze als basis voor opvolging en/of vervolging kunnen dienen;

• neemt de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht bij de toepassing van dwangmiddelen.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris (op aanwijzing routinematig beperkt tot taakgebied en onder begeleiding) zelfstandig:

• arrestantenzorg verrichten;

• administratieve handelingen uitvoeren ter registratie van arrestanten en goederen die de arrestant bij zich draagt;

• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;

• aanwijzingen geven;

• veiligheidsfouillering toepassen bij insluiting van arrestanten;

• goederen die de arrestant bij zich draagt in bewaring nemen;

• geweldsmiddelen gebruiken bij de handhaving van de orde in de Rechtbank;

• op aanwijzing objectbeveiliging (portakabin) uitvoeren;

• processen-verbaal opstellen;

• dwangmiddelen toepassen.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de door criminelen en terreur in haar rechtsordelijke en democratische werking bedreigde samenleving.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het op aanwijzing, onder begeleiding en op toegewezen taakgebieden (objectbeveiliging, veiligheidsfouillering, registeren van goederen) volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris voor oplossingen die volledig zijn aangereikt inclusief begeleiding voor de meest effectieve en efficiënte aanpak, bij:

• de uitvoering van ondersteunende veiligheidsmaatregelen op toegewezen taakgebieden;

• de insluiting en verzorging van arrestanten, de beveiliging van objecten (portakabin) en de uitvoering van beveiligingstaken in en ten behoeve van de Rechtbank;

• het volgen van de procedures voor het insluiten van arrestanten;

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijk aanpak van problematiek bij:

• het melden van gesignaleerde onregelmatigheden als daarmee naar zijn oordeel normoverschrijdend gedrag kan worden tegengegaan;

• het inroepen van assistentie als hij inschat dat er risico’s zijn op escalatie van situatie of gedrag;

• bij ingrijpen bij escalatie van gedrag of situatie die de orde ter terechtzitting verstoort dan wel de onbelemmerde voortgang van de rechtsgang verhindert;

• het delen van informatie over achtergronden van personen en omgeving wanneer daar naar zijn oordeel een basis mee ontstaat voor opvolging en/of vervolging;

• het herkennen van situaties die begeleiding in en/of overdracht van taken legitimeren;

• het in acht nemen van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit bij de toepassing van dwangmiddelen,

waarbij de aanpak is gebaseerd volgens voorgeschreven handelen (gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen, instructies, bekende oplossingen, op aanwijzing) en onder begeleiding.

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken door het onder begeleiding volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, die zich voordoen bij:

• het uitoefenen van toezicht en controle op objecten en personen;

• het geven van aanwijzingen;

• het bewaren van orde in de Rechtbank;

• de insluiting en verzorging van arrestanten;

• objectbeveiliging (portakabin);

op de juiste wijze:

• gesignaleerde onregelmatigheden melden;

• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;

• risico’s van escalatie van situaties en gedrag inschatten;

• aanwijzingen geven;

• veiligheidsfouillering toepassen;

• administratieve handelingen uitvoeren bij insluiting en tijdens verblijf van arrestanten;

• in bewaring genomen goederen registreren;

• (overige) eigen waarnemingen documenteren en vastleggen in de daartoe geëigende systemen;

• afhandelen van situaties op aanwijzing, onder begeleiding en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot veiligheid;

• methoden en technieken met raakvlakken met beveiliging;

• wetenschap: veiligheids(gerelateerde) wetenschappen.

Deze nieuwe inzichten worden volledig en met begeleiding aangereikt.

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het toegewezen taakgebied inclusief begeleiding behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• strafrecht (materieel en formeel);

• richtlijnen, (OM-)aanwijzingen en protocollen met betrekking tot arrestantenzorg;

• arrestantenverzorging;

• veiligheidsfouillering;

• inzicht in gedrag;

• Rechterlijke Organisatie;

• procedures in strafvervolging;

• procedures en omgangsvormen in de Rechtbank;

• geweldsinstructie.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief aangereikte kennisbronnen onder begeleiding;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel;

• heeft een aan de inzet gerelateerde opsporingsbevoegdheid.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door het in alle weeromstandigheden buiten verrichten van de werkzaamheden. De ernst hiervan als zich dit voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering bij een goede conditie.

Psychisch risico

Kans op trauma bij inzet op arrestantenverzorging is in deze functie aanwezig bij confrontatie met menselijk leed. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Risico op slachtofferschap

Kans op tegen de persoon gericht verbaal en/of fysiek geweld is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Assistent GGP A

Kern van de functie

Gebiedsgebonden Politie (GGP) draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en aan veiligheid en leefbaarheid in de samenleving. GGP richt zich op de uitvoering van operationele politietaken, met name ten behoeve van de processen Noodhulp, Toezicht en Handhaven en Opsporen (VVC) uit RBP in de frontlinie van de samenleving.

Binnen het vakgebied GGP komt een aantal werkterreinen1 voor waarop stelselmatig wordt ingezet.

De Assistent GGP A draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en aan veiligheid en leefbaarheid door – op aanwijzing en onder begeleiding – de uitvoering van operationele politietaken te ondersteunen op toegewezen taakgebieden – zoals parkeerbeheer en begeleiding van evenementen – volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen. De Assistent GGP A wordt in zijn activiteiten begeleid door ten minste een Assistent GGP B.

Activiteiten en resultaten

Toezicht
 • Het signaleren en melden van onregelmatigheden, en het uitoefenen van toezicht en controle op personen en objecten, zodat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan.

 • Het inschatten van de risico’s op escalatie van situaties en gedrag, zodat de dreiging op escalatie wordt weggenomen.

Handhaving

Het geven van aanwijzingen en het verbaliseren van overtredingen, zodat de openbare orde in/op het toegewezen taakgebied wordt gewaarborgd.

Ondersteunende dienstverlening

De functie wordt op aanwijzing ter ondersteuning ingezet bij baliewerkzaamheden en bij de verzorging van arrestanten.

Informatie

Het helder krijgen van de informatie- en hulpbehoefte van klanten, zodat klantverzoeken direct worden afgehandeld en klanten direct worden geholpen (intake op locatie).

Processen-verbaal

Het valideren en documenteren van feiten en omstandigheden over overtredingen en het opnemen van aangiften, zodat een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

Geregistreerde gegevens (IGP)

Het documenteren van (overige) eigen waarnemingen in feiten en omstandigheden, zodat actuele informatie over het taakgebied beschikbaar is en een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

Aanwenden dwangmiddelen

Het aanwenden van strafvorderlijke dwangmiddelen waaronder het staande houden, aanhouden op en buiten heterdaad, voorgeleiden etc. van verdachten van misdrijven alsmede inbeslagneming, onderzoek aan en in kleding en aan het lichaam, binnentreden etc., zodat schenders van de rechtsorde strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (op aanwijzing routinematig beperkt tot taakgebied en onder begeleiding) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• gehandhaafde openbare orde in toegewezen taakgebieden;

• tevreden klanten bij aangifte op locatie;

• processen-verbaal;

• verzorgde arrestanten;

• verrichte baliewerkzaamheden.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• oefent zodanig toezicht, controle en handhaving uit dat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan, het risico op escalatie van situaties en gedrag wordt vermeden en de openbare orde wordt gewaarborgd;

• werkt gericht aan tevredenheid bij klanten over de intake (aangifte/intake op locatie);

• valideert en documenteert feiten en omstandigheden over overtredingen en bij aangiften zodanig accuraat dat een solide basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging;

• documenteert (overige) eigen waarnemingen zodanig accuraat dat deze als basis voor opvolging en/of vervolging kunnen dienen;

• neemt de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht bij de toepassing van dwangmiddelen.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris (op aanwijzing routinematig beperkt tot taakgebied en onder begeleiding) zelfstandig:

• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;

• in het kader van handhaving aanwijzingen geven;

• aangiften opnemen;

• processen-verbaal opstellen;

• baliewerkzaamheden verrichten;

• arrestanten verzorgen;

• dwangmiddelen toepassen.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de frontlinie van de samenleving in al zijn variëteit en verscheidenheid, complexiteit en onvoorspelbaarheid.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het op aanwijzing, onder begeleiding en op toegewezen taakgebieden (parkeerbeheer, begeleiding van evenementen e.d.) volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris voor oplossingen die volledig zijn aangereikt inclusief begeleiding voor de meest effectieve en efficiënte aanpak, bij:

• ondersteunende operationele politietaken op toegewezen taakgebieden;

• – op aanwijzing − bij de ondersteuning bij baliewerkzaamheden en bij de verzorging van arrestanten;

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het melden van gesignaleerde onregelmatigheden als daarmee naar zijn oordeel normoverschrijdend gedrag kan worden tegengegaan;

• het inroepen van assistentie als hij inschat dat er risico’s zijn op escalatie van situatie of gedrag;

• het delen van informatie over achtergronden van personen en omgeving wanneer daar naar zijn oordeel en basis mee ontstaat voor opvolging en/of vervolging;

• het herkennen van situaties die begeleiding in en/of overdracht van taken legitimeren,

• het in acht nemen van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit bij de toepassing van dwangmiddelen,

waarbij de aanpak is gebaseerd op voorgeschreven handelen (gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen, instructies, bekende oplossingen, op aanwijzing) en onder begeleiding.

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken door het onder begeleiding volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, die zich voordoen bij:

• het uitoefenen van toezicht en controle op objecten en personen;

• het geven van aanwijzingen en het verbaliseren van overtredingen;

• baliewerkzaamheden;

• de verzorging van arrestanten;

op de juiste wijze:

• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;

• gesignaleerde onregelmatigheden melden;

• risico’s van escalatie van situaties en gedrag inschatten;

• aanwijzingen geven;

• overtredingen verbaliseren en documenteren;

• aangiftes opnemen en intake op locatie afhandelen;

• (overige) eigen waarnemingen documenteren en vastleggen in de daartoe geëigende systemen;

• afhandelen van situaties op aanwijzing, onder begeleiding en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot GGP;

• techniek: methoden, technieken en procedures;

• sociale en andere veiligheidsgerelateerde wetenschappen.

Deze nieuwe inzichten worden volledig en met begeleiding aangereikt.

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het toegewezen taakgebied inclusief begeleiding en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• wegenverkeersrecht;

• parkeerbeleid;

• evenementenbeveiliging;

• inzicht in gedrag;

• documentatie- en registratiesystemen;

• geweldsinstructie.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief aangereikte kennisbronnen, met begeleiding;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan.

• voldoet aan functiegeschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel.

• heeft een aan de inzet gerelateerde opsporingsbevoegdheid.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door het in alle weersomstandigheden buiten verrichten van de werkzaamheden. De ernst hiervan als zich dit voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering bij een goede (voor politiewerk normatieve) conditie.

Psychisch risico

Kans op trauma na incident of calamiteit is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Risico op slachtofferschap

Kans op tegen de persoon gericht verbaal en/of fysiek geweld is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Afbreukrisico

Kans op afbreukrisico is aanwezig bij beslissingen die bij een incident of calamiteit onder tijdsdruk moeten worden genomen en verstrekkende gevolgen kunnen hebben. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Chauffeur

Kern van de functie

Huisvesting, Services en Middelen draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door de bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk ondersteunende voorzieningen te verschaffen.

Huisvesting, Services en Middelen geeft met name uitvoering aan processen in de tak Ondersteunen uit het RBP.

De Chauffeur draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door – op aanwijzing – het met behulp van voertuigen leveren van hoogwaardig transport van passagiers vanuit het toegewezen taakgebied vervoer, volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen. Hij vertegenwoordigt – als Chauffeur− tijdens de reis de Politie.

Activiteiten en resultaten

Navigeren/besturen
 • Het voorbereiden van de reis aan de hand van diverse informatiestromen (waaronder weerberichten, verkeersinformatie), het bestuderen van de relevante wegenkaarten, het uitzetten van routes in onder andere navigatiesystemen, zodat de te volgen route optimaal is afgestemd op de door passagier te verrichten werkzaamheden.

 • Het besturen van het voertuig binnen strikte tijdslijnen tussen locaties, zodat de passagier op de afgesproken aankomsttijd aankomt op de plaats van bestemming.

 • Het (tijdens de reis) communiceren met belanghebbenden aangaande routeplanning, routeverloop, aankomst-/vertrektijden, zodat de route tijdig, veilig en conform (bijgestelde) planning wordt afgelegd.

 • Het tijdens de reis op basis van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen beslissen tot afbreken dan wel hervatten van de reis, zodat de veiligheid van de passagier steeds wordt gewaarborgd.

Controle en onderhoud
 • Het bewaken en controleren van de complete operationele staat van het voertuig, zodat de veiligheid tijdens de rit steeds is gewaarborgd.

 • Het rapporteren van eventuele gebreken en schades, zodat deze verholpen kunnen worden en het voertuig steeds veilig inzetbaar is en in representatieve staat verkeert.

 • Het signaleren aangaande uit te voeren periodieke onderhoudsbeurten en APK’s aan het voertuig, zodat gebreken tijdig gesignaleerd en verholpen worden.

Service en representativiteit
 • Het schoonhouden van het voertuig, zodat de passagier van een opgeruimde hygiënische omgeving gebruik kan maken en het voertuig in een representatieve staat is.

 • Het leveren van optimaal comfort in rijstijl en omstandigheden (climat control in het voertuig, eten, drinken en rust-stops, indien gewenst) aan de passagier tijdens de reis, zodat de passagier fit op zijn bestemming aankomt.

Voertuigadministratie
 • Het vastleggen van gegevens in de voertuigadministratie (routeverantwoording, kilometeradministratie, brandstofadministratie), zodat verantwoording plaatsvindt over de gevolgde routes van het voertuig.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• de effectief en efficiënt werkende politieorganisatie.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (op aanwijzing, gestandaardiseerde werkwijze, routinematig, beperkt tot taakgebied) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• maximaal rendement van de inzet van het voertuig in termen van de door passagier te verrichten werkzaamheden;

• in kennis gestelde passagier omtrent het verloop van de reis;

• gesignaleerde onderhoudsbeurten;

• rapportage van eventuele gebreken of schades;

• op orde zijnde voertuigadministratie;

• schoon, hygiënisch en representatief voertuig;

• in comfort en aan de wensen aangepaste rijstijl vervoerde passagier(s).

 

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• bereidt de reis zodanig gedegen voor dat de te volgen route optimaal is afgestemd op de door passagier te verrichten werkzaamheden en de communicatie met de passagier conform procedures kan verlopen;

• hanteert een zodanig op de passagier afgestemde rijstijl en faciliteert de passagier zodanig comfort dat deze op tijd, veilig en fit zijn bestemming;

• bewaakt voortdurend en controleert stelselmatig de operationele staat van het voertuig;

• rapporteert helder over gesignaleerde gebreken en schades;

• signaleert tijdig de noodzaak tot onderhoudsbeurten en APK aan het voertuig;

• legt adequaat de gegevens vast in de voertuigadministratie;

• houdt het voertuig zodanig schoon dat de passagier van een opgeruimde hygiënische omgeving gebruik kan maken en het voertuig in een representatieve staat is.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris (op aanwijzing, gestandaardiseerde werkwijze, routinematig, beperkt tot taakgebied) zelfstandig:

• het voertuig besturen;

• de rit afbreken dan wel hervatten, conform nauwgezette richtlijnen;

• de complete operationele staat van het voertuig bewaken en controleren;

• eventuele gebreken en schades rapporteren;

• signaleren van onderhoudsbeurten en APK aan het voertuig;

• het voertuig schoon, hygiënisch en in representatieve staat houden;

• gegevens vastleggen in de voertuigadministratie;

• tijdens de rit de Politie vertegenwoordigen.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de politieorganisatie.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• op aanwijzing op toegewezen taakgebieden (vervoer) volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen.

• het voertuig;

• de passagier(s);

• infrastructuur.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris voor oplossingen die volledig zijn aangereikt exclusief begeleiding voor de meest effectieve en efficiënte aanpak, bij:

• het uitzetten van de route;

• het besturen van het voertuig;

• het hygiënisch, schoon en in representatieve staat houden van het voertuig;

• het bewaken en controleren van de complete operationele staat van het voertuig;

• het vastleggen van gegevens in de voertuigadministratie.

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het zodanig besturen van het voertuig en het zodanig faciliteren van de passagier dat de inzet van het voertuig tot maximaal rendement leidt in termen van de door passagier te verrichten werkzaamheden,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen)

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken door het volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, die zich voordoen bij:

• het schoon, hygiënisch en in representatieve staat houden van het voertuig;

• het technisch rijklaar houden van het voertuig;

• het plannen van de route;

• het besturen van het voertuig en faciliteren van de passagier;

op de juiste wijze

• gegevens in de voertuigadministratie vastleggen;

• de rijgeschiktheid beoordelen van het voertuig;

• inschatten wanneer er (niet) kan worden gereden, de reis moet worden afgebroken dan wel kan worden hervat;

• eventueel schadeherstel aan het voertuig laten uitvoeren en de gegevens ervan vastleggen in de administratie;

• zelfstandig afhandelen van situaties op aanwijzing en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wegenverkeerswet- en regelgeving en beleid met betrekking personen- en taxivervoer;

• techniek: autotechniek, communicatiesystemen, navigatiesystemen.

Deze nieuwe inzichten worden volledig en met begeleiding aangereikt.

 

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het toegewezen taakgebied en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• wegenverkeerswet- en regelgeving;

• rijstijlen;

• communicatiesystemen;

• navigatiesystemen;

• communicatie(-middelen);

• mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;

• dienstbare opstelling.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief onder handbereik gebrachte kennisbronnen;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft een op de volle breedte van de werkzaamheden binnen het vakgebied toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Niet van toepassing.

Psychisch risico

Niet van toepassing.

Risico op slachtofferschap

Kans op tegen de persoon gericht verbaal/fysiek geweld is in deze functie aanwezig ingeval de functionaris tijdens de rit herkenbaar als politie een in het publieke domein bekende passagier vervoert. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Afbreukrisico

Kans op afbreukrisico is aanwezig indien de functionaris op de juiste verkeerstechnische afwegingen voor een route kiest maar desondanks door de verkeersomstandigheden of technisch falen (motorstoring) de gestelde tijdslijn niet haalt, en dit zich terugvertaalt in verminderde inzetbaarheid en schade toebrengt aan het loopbaantraject. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Assistent Intake & Service B

Kern van de functie

Intake & Service draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en aan veiligheid en leefbaarheid in de samenleving door de intake van burgerverzoeken te verrichten, inzetverzoeken van collega’s te behandelen en service te verlenen door politiële administratieve ondersteuning te verrichten.

Intake & Service geeft met name uitvoering aan het proces Intake uit de tak Uitvoeren en aan de processen in de takken Voorbereiden en Verbeteren uit het RBP.

De Assistent Intake & Service B draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en aan veiligheid en leefbaarheid in de samenleving door de uitvoering van Intake & Service te ondersteunen op aangewezen taakgebieden – zoals vragen van burgers aan te nemen, aangiften op te nemen en vergunningaanvragen van burgers in ontvangst te nemen, burgers over aangiften terug te bellen, gegevens van door collega’s aangereikte aangiften te complementeren, fotoconfrontatie te verrichten, op aanwijzing BOB-middelen aan te vragen, verhoorruimtes uit te geven en aangereikte gegevens (onder meer ook tap’s) in de daartoe geëigende (archief)systemen vast te leggen volgens gestandaardiseerde werkwijzen en nauwgezette richtlijnen. De Assistent Intake & Service B geeft instructies en handreikingen aan Assistenten Intake & Service A.

Activiteiten en resultaten

Verbetering Intake & service

Het vanuit de praktijk formuleren van voorstellen tot verbeteringen in de ondersteuning van Intake & Service, zodat de uitvoering van Intake & Service efficiënter en effectiever verloopt.

Werkinstructies

Het geven van instructies en handreikingen aan Assistenten Intake & Service A in de dagelijkse praktijk, zodat de kwaliteit van Intake & Serviceactiviteiten wordt gewaarborgd.

Intake aangiften, vergunningaanvragen en vragen
 • Het toegankelijk en bereikbaar houden van servicepunten waar de burger aangiften, vergunningenaanvragen en vragen kan indienen, zodat de politie bereikbaar is en blijft voor de burger voor zaken die een niet-spoedeisende afhandeling vergen.

 • Het aannemen, beantwoorden en doorverwijzen van vragen van burgers, zodat de burger een servicepunt wordt geboden om kenbaar te maken wat zij van de politie verwacht, en de politie informatie ontvangt op basis waarvan zij effectief en efficiënt kan werken aan de handhaving van rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en aan bevordering van leefbaarheid en veiligheid.

 • Het op/aannemen van aangiften en vergunningaanvragen, zodat de burger een servicepunt wordt geboden om kenbaar te maken wat zij van de politie verwacht, en de politie informatie ontvangt op basis waarvan zij effectief en efficiënt kan werken aan de handhaving van rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en aan bevordering van leefbaarheid en veiligheid.

 • Het wijzen van de burger, onder andere bij het opnemen van een aangifte, op de mogelijkheden van netwerk/ketenpartners, waaronder doorverwijzing naar slachtofferhulp, zodat de burger zich kan vervoegen bij de netwerk/ketenpartner voor ondersteuning.

 • Het doorsturen van aangiften naar relevante vakgebieden, zodat de afhandeling van aangiften op de meest effectieve en efficiënte wijze gebeurt.

Registratie
 • Het vastleggen van vragen in de daartoe geëigende systemen, zodat inzicht ontstaat in wat de burger van de politie verwacht.

 • Het vastleggen van aangiften en vergunningaanvragen in de daartoe geëigende systemen, zodat een basis ontstaat voor het sturen, monitoren, bewaken en begeleiden van de afhandeling.

 • Het registreren van bezoekers en het uitvoeren van toegangscontrole, zodat zich geen onbevoegde personen in het gebouw bevinden.

Validatie gegevens aangifte

Het beoordelen van de gegevens vermeld in aangiften middels controle aan de hand van gegevens uit de daartoe geëigende systemen van binnen en buiten de politie, zodat een solide basis ontstaat waarop de verdere afhandeling van aangiften en vergunningaanvragen kan worden gebaseerd.

Vergunningen

Het in ontvangst nemen van vergunningaanvragen en het beoordelen van de gegevens op vol ledigheid die worden vermeld, zodat een solide basis ontstaat waarop de verdere afhandeling van vergunningaanvragen.

Service aan burger

Het informeren van de aangever over het resultaat dan wel de status van de behandeling van zijn aangifte, zodat de burger weet dat de politie zijn aangiften, en daarmee de burger zelf, steeds centraal stelt.

Interne serviceverlening
 • Het vastleggen van aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen (bonnen, tap’s) volgens gestandaardiseerde werkwijzen en nauwgezette richtlijnen, zodat een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging en informatie beschikbaar is in de systemen.

 • Het aanvullen van de gegevens vermeld in door collega’s aangereikte aangiften − waar deze onvolledig zijn − met gegevens uit de daartoe geëigende systemen van binnen en buiten de politie, zodat een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

 • Het − op aanwijzing − aanvragen en koppelen aan de betrokken collega van bevelen voor bijzondere opsporing (BOB-middelen), zodat de politie rechtmatig werkt.

 • Het verrichten van fotoconfrontatie, zodat er zicht komt op de identiteit van verdachten.

Beheer

Het beheer en toewijzing van verhoorruimtes en -studio’s, zodat een passende ruimte beschikbaar is voor het afnemen van verhoor of getuigenverklaring.

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

 

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (zelfstandig op toegewezen taakgebied, routinematig) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• geholpen burgers bij vragen, aangifte en vergunningaanvragen;

• toegankelijke en bereikbare servicepunten;

• aangenomen, beantwoorde en doorverwezen vragen van burgers;

• opgenomen, op juistheid van gegevens gecontroleerde en naar de relevante vakgebieden doorgestuurde aangiften;

• verrichte fotoconfrontaties;

• aangenomen en op volledigheid van gegevens gecontroleerde vergunningaanvragen;

• in de daartoe geëigende systemen vastgelegde vragen van burgers, aangiften en vergunningaanvragen;

• op netwerk/ketenpartners (waaronder slachtofferhulp) geattendeerde burgers;

• geïnformeerde aangevers over de behandeling dan wel de status van hun aangifte;

• geregistreerde bezoekers;

• toegangscontrole op en toegangsontzegging aan onbevoegde personen;

• in de daartoe geëigende (archief)systemen vastgelegde aangereikte gegevens (bonnen, tap’s);

• op volledigheid van gegevens gecontroleerde en eventueel aangevulde aangiften die zijn aangereikt door collega’s;

• op aanwijzing aangevraagde en aan de betrokken collega gekoppelde BOB- bevelen/middelen;

• beschikbare verhoorruimtes en -studio’s;

• voorstellen tot verbetering in de uitvoering van tot het toegewezen taakgebied behorende werkzaamheden;

• geïnstrueerde medewerkers.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• volgt nauwgezet gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen;

• beheert de servicepunten zodanig adequaat dat zij toegankelijk en bereikbaar is voor burgers voor het stellen van vragen, het doen van aangifte en het indienen van vergunningaanvragen;

• beantwoordt vragen van burgers vriendelijk en verwijst zonodig correct door;

• attendeert slachtoffers consequent op netwerk/ketenpartners als slachtofferhulp;

• legt accuraat vragen, aangiften en vergunningaanvragen van burgers vast in de daartoe geëigende systemen;

• controleert nauwkeurig aangiften op juistheid van gegevens en vergunningaanvragen op volledigheid van gegevens;

• stuurt de aangifte naar het relevante vakgebied;

• verricht neutraal fotoconfrontaties;

• informeert aangevers correct over de behandeling dan wel de status van hun aangiften;

• verricht zodanige adequate toegangscontrole en registreert bezoekers zodanig consequent dat zich geen onbevoegde personen in het gebouw bevinden;

• instrueert actief medewerkers middels handreikingen en instructies;

• legt accuraat aangereikte gegevens (bonnen, tap’s) vast in de daartoe geëigende (archief)systemen;

• controleert door collega’s aangereikte aangiften nauwkeurig en vult eventueel de gegevens aan;

• neemt nauwkeurig de procedures in acht bij het − op aanwijzing − aanvragen van BOB-bevelen/middelen, en het koppelen ervan aan de betrokken collega;

• beheert zodanig adequaat verhoorruimtes en -studio’s, dat het afnemen van verhoor of getuigenverklaring kan plaatsvinden in een daartoe passende ruimte;

• formuleert passende voorstellen tot verbeteringen van de uitvoering van tot het toegewezen taakgebied behorende werkzaamheden.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris zelfstandig op toegewezen taakgebied, routinematig:

• vragen, aangiften en vergunningaanvragen aan/opnemen op servicepunten, waaronder de balie;

• vragen zo mogelijk direct beantwoorden dan wel de burger doorverwijzen;

• aangiften controleren op juistheid van gegevens en doorsturen naar het relevante vakgebied;

• vergunningaanvragen controleren op volledigheid van gegevens;

• burgers attenderen op netwerk/ketenpartners zoals slachtofferhulp;

• aangevers informeren over de behandeling dan wel status van hun aangiften;

• vragen, aangiften en vergunningaanvragen van burgers vastleggen;

• door collega’s aangereikte aangiften aanvullen;

• op aanwijzing BOB-bevelen/middelen aanvragen en koppelen aan de betrokken collega;

• verhoorruimtes en -studio’s beheren en toewijzen;

• fotoconfrontaties verrichten;

• toegangscontrole verrichten en bezoekers registreren;

• aangereikte gegevens vastleggen (bonnen en tap’s);

• voorstellen tot verbetering van uitvoeringspraktijk formuleren;

• werkinstructies en handreikingen geven aan medewerkers.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de samenleving in al zijn variëteit en verscheidenheid, complexiteit en onvoorspelbaarheid.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het op toegewezen taakgebied (zoals vragen van burgers aan te nemen, toegangscontrole uit te oefenen en bezoekers te registreren, dossiers te dupliceren en te bezorgen bij justitie en aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen vast te leggen) en op aanwijzing volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen gelden en waarvoor geen begeleiding aanwezig is.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris binnen aangereikte oplossingen voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij:

• het verrichten van toegangscontrole en het registreren van bezoekers;

• het aannemen, beantwoorden en doorverwijzen van vragen van burgers;

• het opnemen en op juistheid van gegevens beoordelen van aangiften van burgers;

• het aanvullen van door collega’s aangereikte aangiften;

• het sturen van de aangifte naar het relevante vakgebied;

• het aannemen en op volledigheid van gegevens beoordelen van vergunningaanvragen;

• het vastleggen van vragen, aangiften, vergunningaanvragen en van aangereikte gegevens (bonnen, tap’s);

• het attenderen van burgers (slachtoffers) op netwerk/ketenpartners (slachtofferhulp);

• het informeren van de aangever over de behandeling dan wel status van zijn aangifte;

• het verrichten van fotoconfrontaties;

• het − op aanwijzing − aanvragen van BOB-bevelen/middelen;

• het koppelen van BOB-bevelen/middelen aan de betrokken collega;

• het beheer van verhoorruimtes en -studio’s;

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• tot het weigeren van de toegang aan personen die kennelijk onbevoegd zijn het pand te betreden;

• tot het geven van werkinstructies aan medewerkers,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen).

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen zelfstandig aanpakken door het volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen die zich voordoen bij:

• het verrichten van toegangscontrole en het registreren van bezoekers;

• het aannemen, beantwoorden en doorverwijzen van vragen van burgers;

• het opnemen en op juistheid van gegevens beoordelen van aangiften;

• het aannemen en op volledigheid beoordelen van vergunningaanvragen;

• het doorsturen van de aangifte naar het relevante vakgebied;

• het vastleggen van vragen, aangiften en vergunningaanvragen;

• het attenderen op netwerk/ketenpartners zoals slachtofferhulp,

• het informeren van aangevers over de behandeling dan wel status van hun aangifte,

• het vastleggen van aangereikte gegevens (bonnen, tap’s);

• het aanvullen van door collega’s aangereikte aangiften;

• het verrichten van fotoconfrontaties;

• het aanvragen en koppelen van BOB-bevelen/middelen;

• het beheren en toewijzen van verhoorruimtes- en studio’s;

op de juiste wijze:

• burgers te woord staan en informeren;

• vragen, aangiften, vergunningaanvragen en aangereikte gegevens (bonnen, tap’s) vastleggen in de daartoe geëigende systemen;

• toegangscontrole verrichten en bezoekers registreren;

• BOB-bevelen/middelen aanvragen.

• instrueren van medewerkers;

• zelfstandig afhandelen van situaties op aanwijzing en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot Intake & Service;

• techniek: toegangscontrolesystemen, registratiesystemen;

• wetenschap: alfa (talen), bèta (techniek) en gamma (mens).

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het tot toegewezen taakgebieden exclusief begeleiding behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• registratiesystemen;

• beveiligingstechniek;

• foto confrontatietechnieken;

• communicatie(-middelen);

• mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

• inzicht in gedrag;

• het geven van werkinstructie en handreikingen.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief onder handbereik gebrachte kennisbronnen;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel;

• heeft een aan de inzet gerelateerde opsporingsbevoegdheid.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door langdurig een beperkte bewegingsvrijheid te hebben bij het monitoren van beeldschermen, en kans op overbelasting door beeldschermwerkzaamheden (rsi). De ernst hiervan als zich dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering, bij juist gebruik en toepassing van ergonomische maatregelen.

Psychisch risico

De kans op psychisch letsel is aanwezig vanwege het geconfronteerd worden met menselijk leed via de ter dienste staande communicatiemiddelen. De ernst van dit letsel als dit zich voordoet is op een schaal van gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Risico op slachtofferschap

Kans op tegen de persoon gericht verbaal en/of fysiek geweld is in deze functie, met name aanwezig bij baliewerkzaamheden.

De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Assistent Beveiliging B

Kern van de functie

Beveiliging draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde in de samenleving door het uitvoeren van veiligheidsmaatregelen rond – door bevoegd gezag aangewezen – personen, objecten en diensten, in de Rechtbank en cellencomplexen. Beveiliging geeft met name uitvoering aan de processen Handhaven en Arrestantenzorg in de Tak Uitvoeren, en aan de takken Voorbereiden en Verbeteren uit het RBP.

De Assistent Beveiliging B draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde de uitvoering van veiligheidsmaatregelen zelfstandig te ondersteunen op toegewezen taakgebieden (objectbeveiliging, veiligheidsfouillering, registeren van goederen) volgens gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen. De Assistent Beveiliging B geeft instructies en handreikingen aan Assistenten Beveiliging A.

Activiteiten en resultaten

Verbetering beveiliging

Het vanuit de praktijk formuleren van voorstellen tot verbeteringen in de ondersteuning van veiligheidsmaatregelen, zodat de uitvoering van veiligheidsmaatregelen efficiënter en effectiever wordt.

Werkinstructie

Het geven van instructies en handreikingen aan Assistenten A in de dagelijkse praktijk, zodat de uitvoeringskwaliteit in/op toegewezen taakgebieden wordt gewaarborgd.

Toezicht Beveiliging objecten – portakabin
 • Het uitoefenen van toezicht op (de omgeving van) het te beveiligen object, zodat de veiligheid rond het object wordt bewaakt.

 • Het signaleren en melden van onregelmatigheden, en het uitoefenen van toezicht en controle op personen en objecten, zodat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan.

 • Het inschatten van de risico’s op escalatie van situaties en gedrag, zodat de dreiging op escalatie wordt weggenomen.

Handhaving
 • Het geven van aanwijzingen, zodat het ontstaan van onveilige situaties wordt tegengegaan en/of zodat de orde in en rond objecten en/of rond personen wordt bewaard of hersteld.

 • Het uitvoeren van opgedragen justitiële taken zoals het betekenen van gerechtelijke stukken en het innen van openstaande boetes, zodat er concrete uitvoering gegeven wordt aan de opgelegde strafmaatregelen van de rechterlijke macht.

Veiligheidsmaatregelen in de Rechtbank

Het geven van aanwijzingen en het ingrijpen bij escalatie van gedrag of situatie, zodat de orde in de Rechtbank wordt gewaarborgd.

Arrestantenverzorging
 • Het uitvoeren van administratieve handelingen bij insluiting, het uitvoeren van veiligheidsfouillering, het in bewaring nemen, registreren en onder zich houden van de goederen die de arrestant bij zich draagt, zodat de arrestant geregistreerd staat en het ontstaan van onveilige situaties wordt tegengegaan.

 • Het optreden als aanspreekpunt, het onderzoeken van en het voorzien in de primaire en specifieke levensbehoeften van arrestanten, zodat het welzijn en de gezondheid van de arrestant worden gewaarborgd.

 • Het begeleiden van arrestanten naar afspraken en het voorbereiden van arrestanten op transport, zodat arrestanten tijdig beschikbaar zijn voor bezoek of transport.

Geregistreerde gegevens (IGP)

Het documenteren van (overige) eigen waarnemingen in feiten en omstandigheden, zodat actuele informatie over het taakgebied beschikbaar is en een basis ontstaat voor opvolging en/ of vervolging.

Aanwenden dwangmiddelen

Het aanwenden van strafvorderlijke dwangmiddelen waaronder het staande houden, aanhouden op en buiten heterdaad, voorgeleiden etc. van verdachten van misdrijven alsmede inbeslagneming, onderzoek aan en in kleding en aan het lichaam, binnentreden etc., zodat schenders van de rechtsorde strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• de handhaving van de rechtsorde in de samenleving.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (zelfstandig op toegewezen taakgebied, routinematig) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• geregistreerde, veilige, ingesloten en verzorgde arrestanten;

• registratie van in bewaring genomen goederen;

• orde in de Rechtbank;

• beveiligde objecten (portakabin);

• processen-verbaal;

• betekende gerechtelijke stukken en geïnde boetes;

• voorstellen tot verbetering in de uitvoering van tot het toegewezen taakgebied behorende werkzaamheden;

• geïnstrueerde medewerkers.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• oefent zodanig toezicht, controle en handhaving uit dat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan, de (openbare) orde wordt gewaarborgd en het risico op escalatie van situaties en gedrag wordt vermeden;

• voert accuraat administratieve handelingen uit bij insluiting en tijdens verblijf;

• gaat zorgvuldig om bij de verzorging van arrestanten en in bewaring genomen goederen;

• bejegent arrestanten op een correcte wijze bij de veiligheidsfouillering bij insluiting tijdens het verblijf;

• beïnvloedt in de Rechtbank de situatie op zodanige wijze dat de voortgang van de rechtsgang niet wordt gehinderd en de orde ter terechtzitting niet wordt verstoord;

• beveiligt het object door preventief en alert te reageren op signalen die een verandering in de veiligheidssituatie rondom een object kunnen inluiden;

• documenteert eigen waarnemingen zodanig accuraat dat deze als basis voor opvolging en/of vervolging kunnen dienen;

• instrueert actief medewerkers middels handreikingen en werkinstructies;

• neemt de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht bij de toepassing van dwangmiddelen;

• voert opgedragen justitiële taken zorgvuldig uit;

• formuleert passende voorstellen tot verbeteringen van de uitvoering van tot het toegewezen taakgebied behorende werkzaamheden.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris zelfstandig op toegewezen taakgebied, routinematig:

• arrestantenzorg verrichten;

• administratieve handelingen uitvoeren ter registratie van arrestanten en goederen die de arrestant bij zich draagt;

• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;

• aanwijzingen geven;

• veiligheidsfouillering toepassen bij insluiting van arrestanten;

• goederen die de arrestant bij zich draagt in bewaring nemen;

• geweldsmiddelen gebruiken bij de handhaving van de orde in de Rechtbank;

• objectbeveiliging (portakabin) uitvoeren;

• opgedragen justitiële taken uitvoeren, zoals het betekenen van gerechtelijke stukken en het innen van openstaande boetes;

• voorstellen formuleren over verbeteringen van de uitvoering van tot het toegewezen taakgebied behorende werkzaamheden;

• dwangmiddelen toepassen;

• werkinstructies en handreikingen geven;

• processen-verbaal opstellen.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de door criminelen en terreur in haar rechtsordelijke en democratische werking bedreigde samenleving.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het toegewezen taakgebied (objectbeveiliging, veiligheidsfouillering, registreren van goederen) en op aanwijzing volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen gelden en waarvoor geen begeleiding aanwezig is.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris binnen aangereikte oplossingen voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij:

• bij de uitvoering van ondersteunende veiligheidsmaatregelen op toegewezen taakgebieden;

• bij de insluiting en verzorging van arrestanten, de beveiliging van objecten (portakabin) en bij de uitvoering van beveiligingstaken in de Rechtbank;

• voor het volgen van de procedures voor het insluiten van arrestanten;

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het melden van gesignaleerde onregelmatigheden als daarmee naar zijn oordeel normoverschrijdend gedrag kan worden tegengegaan;

• het inroepen van assistentie als hij inschat dat er risico’s zijn op escalatie van situatie of gedrag;

• tot ingrijpen bij escalatie van gedrag of situatie die de orde ter terechtzitting verstoort dan wel de onbelemmerde voortgang van de rechtsgang verhindert;

• tot het vanuit de praktijk formuleren van voorstellen tot verbetering in de ondersteuning van de uitvoering van veiligheidsmaatregelen;

• het delen van informatie over achtergronden van personen en omgeving wanneer daar naar zijn oordeel een basis mee ontstaat voor opvolging en/of vervolging;

• het geven van werkinstructies en handreikingen aan medewerkers;

• het in acht nemen van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit bij de toepassing van dwangmiddelen,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen).

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen zelfstandig aanpakken, door het volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, die zich voordoen bij:

• het uitoefenen van toezicht en controle op objecten en personen;

• het geven van aanwijzingen;

• het bewaren van orde in de Rechtbank;

• de insluiting en verzorging van arrestanten;

• objectbeveiliging (portakabin);

• het formuleren van voorstellen tot verbeteringen;

op de juiste wijze:

• gesignaleerde onregelmatigheden melden;

• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;

• risico’s van escalatie van situaties en gedrag inschatten;

• aanwijzingen geven;

• veiligheidsfouillering toepassen bij insluiting van arrestanten;

• administratieve handelingen uitvoeren bij insluiting en tijdens verblijf van arrestanten;

• in bewaring genomen goederen registreren;

• (overige)eigen waarnemingen documenteren en vastleggen;

• instrueren van medewerker;

• zelfstandig afhandelen van situaties op aanwijzing en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot veiligheid;

• methoden en technieken met raakvlakken met beveiliging;

• wetenschap: veiligheids(gerelateerde) wetenschappen.

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

 

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het toegewezen taakgebieden, exclusief begeleiding behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• strafrecht (materieel en formeel);

• richtlijnen, (OM-)aanwijzingen en protocollen met betrekking tot arrestantenzorg;

• arrestantenverzorging;

• veiligheidsfouillering;

• inzicht in gedrag;

• Rechterlijke Organisatie;

• procedures in strafvervolging;

• procedures en omgangsvormen in de Rechtbank;

• geweldsinstructie;

• het geven van instructie.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief onder handbereik gebrachte kennisbronnen;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevogld en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel;

• heeft een aan de inzet gerelateerde opsporingsbevoegdheid.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door het in alle weeromstandigheden buiten verrichten van de werkzaamheden. De ernst hiervan als zich dit voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering bij een goede conditie.

Psychisch risico

Kans op trauma bij inzet op arrestantenverzorging is in deze functie aanwezig bij confrontatie met menselijk leed. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Risico op slachtofferschap

Kans op tegen de persoon gericht verbaal en/of fysiek geweld is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Administratief Secretarieel Medewerker B

Kern van de functie

Administratie en Secretariaat draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door de leiding, bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk in staat te stellen hun werkzaamheden uit te voeren met een doelmatige en functionele aanwending van tijd en middelen, verzorgt afspraken, organiseert vergaderingen, maakt verslagen, verstuurt en archiveert deze, bewaakt de voortgang van afgesproken actiepunten en verzorgt correspondentie. Administratie en Secretariaat verzamelt, legt vast, ordent en archiveert bedrijfsgegevens.

Administratie en Secretariaat geeft met name uitvoering aan de processen in de tak Ondersteunen uit het RBP.

De Administratief Secretarieel Medewerker B draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door zelfstandig routinematig verzamelen, vastleggen, ordenen en archiveren van bedrijfsgegevens. De Administratief Secretarieel Medewerker B geeft instructies en handreikingen aan Administratief Secretarieel Medewerker A.

Activiteiten en resultaten

Administratie
 • Het vastleggen van aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen (standaard mutaties) volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, zodat een basis ontstaat voor actuele overzichten en informatie beschikbaar is in de systemen.

 • Het rubriceren en coderen van aangereikte gegevens en documenten, zodat informatie effectief en efficiënt wordt vastgelegd en ontsloten.

 • Het aanvullen van de gegevens vermeld in door collega’s aangereikte documenten − waar deze onvolledig zijn − met gegevens uit de daartoe geëigende systemen, zodat een basis ontstaat voor verdere afhandeling.

 • Het opstellen van documenten op grond van door collega’s aangereikte gegevens, zodat een basis ontstaat voor verdere afhandeling.

Monitoring en termijnbewaking
 • Het monitoren van de routing van documenten, zodat er steeds inzicht is in de status van de behandeling en wie de behandelaar is.

 • Het signaleren wanneer een behandelingstermijn dreigt te worden overschreden en het waarschuwen van de betrokken collega; het inlichten van de betrokken leidinggevende indien een termijn is overschreden, zodat behandeling van documenten steeds correct en voorbeeldig wordt verricht.

Validatie gegevens documenten

Het − waar procedure of werkwijze dit voorschrijft − beoordelen van de gegevens vermeld in aangereikte documenten middels controle aan de hand van gegevens uit de daartoe geëigende (archief)systemen, zodat een solide basis ontstaat waarop de verdere afhandeling van documenten kan worden gebaseerd.

Archivering

Het archiveren van documenten en dossiers volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, zodat voldaan wordt aan wettelijke vereisten en bewaringstermijnen.

Postverwerking
 • Het in ontvangst nemen van te verzenden poststukken en pakketten; het controleren van de adresgegevens op volledigheid; het frankeren en aanbieden ter post, zodat postverzending adequaat gebeurt.

 • Inkomende post registreren en distribueren naar geadresseerden, zodat traceerbaar is waar ingekomen post zich bevindt.

Serviceloket
 • Het toegankelijk en bereikbaar houden van servicepunten waar collega’s en leidinggevenden vragen kunnen stellen en informatie kunnen halen, zodat het vakgebied Administratie bereikbaar is en blijft voor collega’s en leidinggevenden.

 • Het aannemen, beantwoorden dan wel doorverwijzen van vragen van collega’s en leidinggevenden, zodat vragen worden beantwoord.

 • Het (doen) toesturen van gevraagde informatie, zodat de aanvrager adequaat is bediend.

Registratie

Het vastleggen van vragen in de daartoe geëigende systemen, zodat een basis ontstaat voor personeels- en managementinformatie.

Overzichten

Het periodiek dan wel op aanvraag verstrekken van standaard overzichten uit de (archief)systemen, zodat aan verzoeker een correct overzicht wordt geleverd en een basis ontstaat voor personeels- en managementrapportages.

Werkinstructies

Het geven van instructies en handreikingen aan de Administratief Secretarieel Medewerker A in de dagelijkse praktijk, zodat de kwaliteit van administratie wordt gewaarborgd.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• de effectief en efficiënt werkende politieorganisatie.

 

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie zelfstandig routinematig moeten kunnen worden behaald, zijn:

• aan gegevens toegekende rubriceringen en coderingen;

• in de systemen verwerkte standaard mutaties op gegevens;

• gevalideerde documenten;

• op routing en behandelingstermijn gemonitoorde documenten;

• vastgelegde en gearchiveerde, documenten en dossiers;

• afgehandelde inkomende en uitgaande post;

• registratie op ingekomen post;

• tevreden klanten van het serviceloket;

• vastgelegde vragen aan het serviceloket;

• verstrekte standaard overzichten uit de (archief)systemen;

• geïnstrueerde medewerker.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• kent geordende rubriceringen en coderingen toe aan aangereikte gegevens;

• legt aangereikte gegevens accuraat vast in de daartoe geëigende (archief)systemen;

• archiveert accuraat aangereikte documenten en dossiers;

• controleert − waar procedure of werkwijze dit voorschrijft − nauwkeurig de gegevens in aangereikte documenten (bijvoorbeeld facturen) met gegevens uit de daartoe geëigende (archief)systemen;

• vult nauwkeurig aangereikte, maar onvolledige documenten aan met gegevens uit de daartoe geëigende systemen;

• stelt nauwkeurig op basis van aangereikte gegevens standaard documenten op;

• controleert stelselmatig uitgaande post op volledigheid adres en op voldoende frankering;

• registreert consequent ingekomen post en distribueert deze accuraat;

• beheert het serviceloket zodanig adequaat dat zij toegankelijk en bereikbaar is voor collega’s en leidinggevenden voor het stellen van vragen en het indienen van aanvragen voor informatieoverzichten;

• handelt klantvriendelijk en accuraat vragen aan het serviceloket af;

• legt accuraat vragen aan het serviceloket vast in de daartoe geëigende systemen;

• verstrekt periodiek en op aanvraag standaard overzichten uit de (archief)systemen.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris zelfstandig routinematig:

• aangereikte gegevens rubriceren en coderen;

• aangereikte gegevens vastleggen in de daartoe geëigende (archief)systemen;

• aangereikte, maar onvolledige documenten aanvullen;

• op basis van aangereikte gegevens standaard documenten opstellen;

• gegevens in daarvoor aangereikte documenten valideren;

• aangereikte documenten en dossiers archiveren;

• vragen aan het serviceloket aannemen, registreren, beantwoorden dan wel doorverwijzen;

• standaard overzichten uit de (archief)systemen verstrekken;

• inkomende en uitgaande post afhandelen;

• werkinstructies en handreikingen geven aan medewerkers;

• monitoring op routering en behandeltermijnen van documenten.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de politieorganisatie.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• binnen het gehele vakgebied, gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, zonder begeleiding kan worden aangepakt;

• het korps/politieorganisatieonderdeel;

• de hem toegewezen (archief)systemen.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris binnen aangereikte oplossingen voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij:

• het rubriceren en coderen van gegevens en documenten;

• het vastleggen van aangereikte gegevens (standaard mutaties);

• het aanvullen van aangereikte, maar onvolledige documenten;

• het opstellen van standaard documenten op basis van aangereikte gegevens;

• het valideren van gegevens in daarvoor aangereikte documenten;

• het verstrekken van standaard overzichten uit de (archief)systemen;

• het archiveren van aangereikte documenten en dossiers;

• het verzenden poststukken en pakketten;

• het registreren en distribueren van inkomende post.

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het aannemen, beantwoorden door onder meer het (doen) toesturen van gevraagde informatie dan wel doorverwijzen van vragen van collega’s en leidinggevenden;

• het periodiek verstrekken van standaard overzichten uit de archiefsystemen;

• het monitoren op routering en behandeltermijnen van documenten;

• geven van werkinstructies aan medewerkers,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen).

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen zelfstandig aanpakken door het volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen die zich voordoen bij:

• het afhandelen van de inkomende en uitgaande post;

• het rubriceren en coderen van gegevens en documenten;

• het aanvullen van aangereikte, maar onvolledige documenten;

• het opstellen van standaard documenten op basis van aangereikte gegevens;

• het valideren van gegevens in daarvoor aangereikte documenten;

• het aannemen, beantwoorden door onder meer het (doen) toesturen van gevraagde informatie dan wel doorverwijzen van vragen van collega’s en leidinggevenden;

• het monitoren op routering en behandeltermijnen van documenten;

op de juiste wijze:

• aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen vastleggen;

• aangereikte documenten en dossiers in de daartoe geëigende (archief)systemen archiveren;

• standaard overzichten uit de (archief)systemen verstrekken;

• instrueren van medewerkers;

• zelfstandig afhandelen van situaties op aanwijzing en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid ter zake gegevens;

• techniek: registratie-, documentatie- en archiefsystemen;

• wetenschap.

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het vakgebied behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• (archief- en post)registratiesystemen;

• werking van de posterijen;

• monitoren;

• geven van instructie.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief onder handbereik gebrachte kennisbronnen;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de praktijk.

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Niet van toepassing.

Psychisch risico

Niet van toepassing.

Risico op slachtofferschap

Niet van toepassing.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Assistent GGP B

Kern van de functie

Gebiedsgebonden Politie (GGP) draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en aan veiligheid en leefbaarheid in de samenleving. GGP richt zich op de uitvoering van operationele politietaken, met name ten behoeve van de processen Noodhulp, Toezicht en Handhaven en Opsporen (VVC) uit RBP in de frontlinie van de samenleving.

Binnen het vakgebied GGP komt een aantal werkterreinen2 voor waarop stelselmatig wordt ingezet.

De Assistent GGP B draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en aan veiligheid en leefbaarheid door de uitvoering van operationele politietaken te ondersteunen in/op toegewezen taakgebieden − zoals parkeerbeheer en begeleiding van evenementen − en werkterreinen (Verkeer, Vreemdelingen, Milieu, e.d.), door zelfstandig overtredingen af te handelen en door op aanwijzing de afhandeling van eenvoudige misdrijven (w.o. rijden onder invloed, winkeldiefstal) te ondersteunen, volgens gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen. De Assistent GGP B geeft instructies en handreikingen aan Assistenten GGP A.

Activiteiten en resultaten

Verbetering GGP

Het vanuit de praktijk formuleren van voorstellen tot verbeteringen in de ondersteuning van operationele politietaken, zodat de uitvoering van operationele politietaken efficiënter en effectiever verloopt.

Werkinstructies

Het geven van instructies en handreikingen aan Assistenten GGP A in de dagelijkse praktijk, zodat de uitvoeringskwaliteit in/op toegewezen taakgebieden wordt gewaarborgd.

Toezicht
 • Het signaleren en melden van onregelmatigheden, en het uitoefenen van toezicht en controle op personen en objecten, zodat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan.

 • Het inschatten van de risico’s op escalatie van situaties en gedrag, zodat de dreiging op escalatie wordt weggenomen.

Handhaving

Het geven van aanwijzingen en het verbaliseren van overtredingen, zodat de openbare orde in/op het toegewezen taakgebied wordt gewaarborgd.

Ondersteunende dienstverlening

De functie wordt op aanwijzing ingezet bij opsporing (afzetten en bewaken plaats delict e.d.) en op werkterreinen (verkeers- en alcoholcontroles e.d.), bij baliewerkzaamheden en bij de verzorging van arrestanten.

Informatie

Het helder krijgen van de informatie- en hulpbehoefte van klanten, zodat klantverzoeken direct worden afgehandeld en klanten direct worden geholpen (intake op locatie).

Processen-verbaal

Het valideren en documenteren van feiten en omstandigheden over overtredingen en het opnemen van aangiften, zodat een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

Geregistreerde gegevens (IGP)

Het documenteren van (overige) eigen waarnemingen in feiten en omstandigheden, zodat actuele informatie over het taakgebied beschikbaar is en een basis ontstaat voor opvolging en/ of vervolging.

Aanwenden dwangmiddelen

Het aanwenden van strafvorderlijke dwangmiddelen waaronder het staande houden, aanhouden op en buiten heterdaad, voorgeleiden etc. van verdachten van misdrijven alsmede inbeslagneming, onderzoek aan en in kleding en aan het lichaam, binnentreden etc., zodat schenders van de rechtsorde strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (zelfstandig op toegewezen taakgebied, routinematig) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• gehandhaafde openbare orde in toegewezen taakgebieden;

• geholpen klanten (balie);

• verzorgde arrestanten;

• tevreden klanten bij aangifte op locatie;

• processen-verbaal;

• voorstellen tot verbeteringen in de uitvoering van tot het toegewezen taakgebied behorende werkzaamheden;

• geïnstrueerde medewerkers.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• oefent zodanig toezicht, controle en handhaving uit dat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan, het risico op escalatie van situaties en gedrag wordt vermeden en de openbare orde wordt gewaarborgd;

• werkt gericht aan tevredenheid bij klanten over de intake (aangifte/intake op locatie) en bij contacten aan de balie;

• gaat zorgvuldig om met arrestanten;

• valideert en documenteert feiten en omstandigheden over overtredingen en bij aangiften zodanig accuraat dat een solide basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging;

• documenteert (overige) eigen waarnemingen zodanig accuraat dat deze als basis voor opvolging en/of vervolging kunnen dienen;

• formuleert passende voorstellen tot verbeteringen van de uitvoering van tot het toegewezen taakgebied behorende werkzaamheden;

• instrueert actief medewerkers middels handreikingen en werkinstructies;

• neemt de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht bij de toepassing van dwangmiddelen.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal, na overleg, ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris (zelfstandig op toegewezen taakgebied, routinematig):

• voorstellen tot verbetering van de uitvoeringspraktijk formuleren;

• werkinstructies en handreikingen geven aan Assistenten GGP A;

• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;

• aanwijzingen geven;

• aangiften opnemen;

• processen-verbaal opstellen;

• baliewerkzaamheden verrichten;

• arrestanten verzorgen;

• werkzaamheden op plaats delict verrichten (afzetten en bewaken);

• in het kader van opsporing VVC eenvoudige misdrijven afhandelen;

• dwangmiddelen toepassen.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de frontlinie van de samenleving in al zijn variëteit en verscheidenheid, complexiteit en onvoorspelbaarheid.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van;

• het op toegewezen taakgebied (parkeerbeheer, begeleiding van evenementen e.d.) en op aanwijzing volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen gelden en waarvoor geen begeleiding aanwezig is.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris binnen aangereikte oplossingen voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij:

• bij de uitvoering van ondersteunende operationele politietaken op toegewezen taakgebieden en werkterreinen;

• – op aanwijzing − bij baliewerkzaamheden, bij de verzorging van arrestanten, bij afhandeling eenvoudige misdrijven en bij het afzetten en bewaken van plaats delict,

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het melden van gesignaleerde onregelmatigheden als daarmee naar zijn oordeel normoverschrijdend gedrag kan worden tegengegaan;

• het inroepen van assistentie als hij inschat dat er risico’s zijn op escalatie van situatie of gedrag;

• het vanuit de ondersteuningspraktijk formuleren van voorstellen tot verbeteringen in de ondersteuning van operationele politietaken;

• het geven van werkinstructies aan medewerkers;

• het in acht nemen van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit bij de toepassing van dwangmiddelen,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen).

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen zelfstandig aanpakken door het volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen die zich voordoen bij:

• het uitoefenen van toezicht en controle op objecten en personen;

• het geven van aanwijzingen en het verbaliseren van overtredingen;

• het afhandelen van eenvoudige misdrijven (rijden onder invloed, winkeldiefstal);

• het formuleren van voorstellen tot verbeteringen van de ondersteuning van operationele politietaken;

• het afzetten en bewaken plaats delict;

op de juiste wijze:

• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;

• gesignaleerde onregelmatigheden melden;

• risico’s van escalatie van situaties en gedrag inschatten;

• aanwijzingen geven;

• overtredingen en eenvoudige misdrijven verbaliseren en documenteren;

• aangiftes opnemen en intake op locatie afhandelen;

• (overige) eigen waarnemingen documenteren en vastleggen in de daartoe geëigende systemen;

• instrueren van medewerkers;

• zelfstandig afhandelen van situaties op aanwijzing en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied, taakgebieden en/of werkterreinen van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot GGP;

• techniek: methoden, technieken en procedures;

• sociale en andere veiligheidsgerelateerde wetenschappen.

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

 

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het tot toegewezen taakgebieden exclusief begeleiding behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• wegenverkeersrecht;

• parkeerbeleid;

• evenementenbeveiliging;

• inzicht in gedrag;

• documentatie- en registratiesystemen;

• geweldsinstructie;

• het geven van instructie.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief onder handbereik gebrachte kennisbronnen;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

 

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan.

• voldoet aan functie- en/of werkterreingerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel;

• heeft een aan de inzet gerelateerde opsporingsbevoegdheid.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door het in deze functie aanwezig door het in alle weersomstandigheden buiten verrichten van de werkzaamheden. De ernst hiervan als zich dit voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering bij een goede (voor politiewerk normatieve) conditie.

Psychisch risico

Kans op trauma na incident of calamiteit is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Risico op slachtofferschap

Kans op tegen de persoon gericht verbaal en/of fysiek geweld is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Afbreukrisico

Kans op afbreukrisico is aanwezig bij beslissingen die bij een incident of calamiteit onder tijdsdruk moeten worden genomen en verstrekkende gevolgen kunnen hebben. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Medewerker Huisvesting, Services en Middelen C

Kern van de functie

Huisvesting, Services en Middelen draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door de bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk ondersteunende voorzieningen te verschaffen.

Huisvesting, Services en Middelen geeft uitvoering aan processen in de tak Ondersteunen uit het RBP.

De Medewerker Huisvesting, Services en Middelen C draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door het zelfstandig routinematig ondersteunende voorzieningen te verschaffen. De Medewerker Huisvesting, Services en Middelen geeft instructies en handreikingen aan Medewerkers Huisvesting, Services en Middelen A en B.

Activiteiten en resultaten

Beheer
 • Het beheren en uitgeven van goederen, middelen en voorzieningen, zodat collega’s – te allen tijde – kunnen beschikken over goederen, middelen en voorzieningen.

 • Het in ontvangst nemen en opslaan van aangeleverde bewijsstukken, (dienst)wapens en munitie conform richtlijnen, zodat deze worden opslagen dan wel gereed gemaakt voor definitieve vernietiging/afvoer volgens wettelijk voorschrift.

Registratie

Het registreren van ontvangen en uitgegeven goederen, middelen en voorzieningen; het controleren van de voorraad aan de hand van voorraadlijsten en het signaleren van (dreigende) tekorten, zodat er – te allen tijde – overzicht ontstaat in voorraden.

Onderhoud

Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en voorzieningen en het verhelpen van storingen, volgens standaard procedures, bekende oplossingen en aan de hand van onderhoudsschema’s. Het melden en rapporteren van storingen die hun oorsprong vinden buiten standaard procedures, bekende oplossingen en onderhoudsschema’s zodat gebouwen en terreinen representatief zijn en blijven en voorzieningen toegankelijk zijn.

Plaatsen cq. installeren van goederen, middelen en voorzieningen

Het op aanwijzing plaatsen cq. installeren van goederen, middelen en voorzieningen, volgens werkopdracht, zodat het artikel, apparaat, middel of voorziening optimaal kan worden gebruikt.

Reprografie

Het verrichten van reprografie werkzaamheden met behulp van handleidingen, zodat aangeboden drukwerk gereed is voor verzending.

Maaltijdbereiding
 • Het bereiden van maaltijden volgens menuplanning, zodat maaltijden aangeboden kunnen worden aan afnemers.

 • Het plannen van menu’s waarbij rekening wordt gehouden met voedingswaarde, afwisseling en prijs, zodat een gevarieerd aanbod van maaltijden geserveerd kan worden.

Beveiligd vervoer
 • Neemt (dienst)wapens, munitie en bewijsstukken conform richtlijnen over en vervoert deze en levert ze af, zodat een veilige overname en transport van deze goederen gegarandeerd is.

 • Verzorgt alle overige vervoer van goederen die een onopvallend, beveiligd vervoer vereisen.

Kleding

• Verstrekt (bestelde) kleding en uitrusting, neemt zo nodig de maat van de klant op en geeft – eventuele aanpassingen – door aan de leverancier, zodat de klant kleding en/of uitrusting in de juist passende maat ontvangt.

Werkinstructie

Het geven van instructies en handreikingen aan Medewerkers Huisvesting, Services en Middelen A en B in de dagelijkse praktijk, zodat de kwaliteit van het onderhoud aan gebouwen en (groen)voorzieningen wordt gewaarborgd.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• de effectief en efficiënt werkende politieorganisatie.

 

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie zelfstandig routinematige moeten kunnen worden behaald, zijn:

• beheer van goederen, middelen en voorzieningen;

• onderhoud aan gebouwen en (groen)voorzieningen;

• geplaatste en geïnstalleerde goederen, middelen en voorzieningen;

• geregistreerde uitgave en inname van goederen, middelen en voorzieningen;

• reprografie;

• maaltijdbereiding;

• passende kleding en uitrusting;

• geïnstrueerde medewerkers.

 

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• beheert accuraat goederen, middelen en (groen)voorzieningen;

• registreert accuraat ontvangen en uitgeven goederen, middelen en voorzieningen;

• controleert stelselmatig de voorraad aan de hand van voorraadlijsten en signaleert alert (dreigende) tekorten;

• verricht accuraat onderhouds-, montage- en reprografie werkzaamheden aan de hand van onderhoudschema’s;

• plaatst conform specificaties en installeert nauwgezet goederen, middelen en voorzieningen;

• instrueert actief medewerkers middels handreikingen en werkinstructies;

• rapporteert accuraat en meldt alert storingen die hun oorsprong vinden buiten standaard procedures, bekende oplossingen en onderhoudsschema’s;

• verricht nauwgezet maaltijdbereiding en planning voor menu’s;

• meet correct de maat voor collega’s ten behoeve van de kleding en uitrusting.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris zelfstandig routinematige:

• zelfstandig ontvangen goederen, middelen en voorzieningen beheren;

• zelfstandig ontvangen en uitgegeven goederen, middelen en voorzieningen registreren;

• op aanwijzing onderhoud aan gebouwen en voorzieningen plegen;

• goederen, middelen en voorzieningen plaatsen en installeren;

• werkinstructies en handreikingen geven aan medewerkers;

• passende kleding en uitrusting bestellen.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de politieorganisatie.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het gehele vakgebied en wordt aangepakt volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, zonder begeleiding;

• huisvesting, services en middelen;

• met mogelijkheid tot overdracht van storingsafhandelingen aan een collega;

• klanten voor kleding en uitrusting.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris binnen aangereikte oplossingen voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij:

• het beheer van goederen, middelen en voorzieningen;

• het registreren van ontvangen en uitgeven goederen, middelen en voorzieningen;

• het onderhoud aan gebouwen en (groen)voorzieningen;

• montage- en reprografie werkzaamheden;

• maaltijdbereiding;

• kleding en uitrusting verstrekken aan en de maat opnemen van klanten;

• het plaatsen en installeren van goederen, middelen en voorzieningen.

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het waarschuwen van collega’s bij (dreigende) tekorten van voorraden;

• het geven van werkinstructies en handreikingen,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen).

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen zelfstandig aanpakken door het volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen die zich voordoen bij:

• het beheer van goederen, middelen en voorzieningen;

• het registeren van (dreigende) tekorten in voorraden;

• het onderhouden van gebouwen en (groen)voorzieningen.

op de juiste wijze:

• goederen, middelen en voorzieningen plaatsen en installeren;

• maaltijden bereiden;

• kleding en uitrusting verstrekken aan en de maat opnemen van klanten;

• instrueren van medewerkers;

• zelfstandig afhandelen van situaties op aanwijzing en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid:

• techniek: consumptieve techniek en civiele techniek.

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

 

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het vakgebied behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• beheersregistratiesystemen;

• plaatsing- en installatietechnieken;

• arbo regelgeving;

• (groen)voorziening;

• civiele techniek (beheer-, onderhouds- en montagetechniek);

• consumptieve techniek (maaltijdbereiding);

• communicatie(-middelen);

• mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

• het geven van instructie.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief onder handbereik gebrachte kennisbronnen;

• volgt opfriscursussen op het vakgebied;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

 

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel;

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door het in alle weeromstandigheden buiten verrichten van de werkzaamheden. De ernst hiervan als zich dit voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Psychisch risico

Niet van toepassing.

Risico op slachtofferschap

Niet van toepassing.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Assistent Forensische Opsporing

Kern van de functie

Forensische Opsporing draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en aan veiligheid in de samenleving door de uitvoering van forensisch onderzoek. De uitkomsten geven input aan het tactisch opsporingsonderzoek, dienen als bewijsmiddel of kunnen, in combinatie met andere methodieken, een voorspellende waarde hebben.

Forensische Opsporing geeft met name invulling aan het proces Opsporen in de tak Uitvoeren, en aan de takken Voorbereiden en Verbeteren uit RBP.

Binnen het vakgebied Forensische Opsporing komt een aantal werkterreinen3 voor waarop stelselmatig wordt ingezet.

De Assistent Forensische Opsporing draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde en aan veiligheid in de samenleving door het zelfstanding uitvoeren van forensisch opsporingsonderzoek op aangeleverd materiaal. De Assistent Forensische Opsporing ondersteunt − op aanwijzing − de uitvoering van forensische opsporingsonderzoeken op alle niveaus plaatsen delict (PD) en op plaatsen incident (PI). De Assistent Forensische Opsporing werkt volgens gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Activiteiten en resultaten

Onderzoeksassistentie en -ondersteuning

Het assisteren bij een onderzoek door het selecteren en aanreiken van onderzoeksinstrumenten en -middelen en het − op aanwijzing − uitvoeren van overige operationeel forensische onderzoekshandelingen, zodat de uitvoering van forensische opsporingsonderzoeken efficiënt en effectief verloopt.

Gebruiksklare onderzoeksmiddelen

Het onderhouden van onderzoeksapparatuur en het actueel houden van de voorraad onderzoeksmiddelen, zodat deze bedrijfszeker en inzetbaar zijn bij forensische opsporingsonderzoeken.

Veiligstellen van sporen

Het zoeken, zichtbaar maken, veiligstellen en vastleggen van forensische sporen conform gestandaardiseerde normen op aangeleverd materiaal met toepassing van dactyloscopie en DNA-bepaling, zodat een fundament ontstaat waarop de waarheidsvinding kan worden gebaseerd.

Rapportage onderzoeksgegevens

Het rapporteren over feiten, omstandigheden en eigen bevindingen uit sporenonderzoek op aangeleverd materiaal, zodat de kwaliteit van opsporingsonderzoeken wordt verhoogd en alle opsporingskansen worden benut.

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• handhaving van de rechtsorde en veiligheid in de samenleving.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie zelfstandig routinematige moeten kunnen worden behaald, zijn:

• te allen tijde gebruiksklare onderzoeksinstrumenten en -middelen;

• assistentie en – op aanwijzing – ondersteuning bij forensisch opsporingsonderzoek;

• zichtbaar gemaakte en veiliggestelde sporen op aangeleverd materiaal;

• processen-verbaal van bevindingen;

• rapportage van forensische onderzoeksgegevens.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• werkt gericht aan waarheidsvinding;

• levert gegevens zodanig actueel aan dat ze als basis voor vervolgonderzoek, bewijsmiddel of die in combinatie met andere methodieken een voorspellende waarde hebben;

• legt onderzoeksgegevens zodanig accuraat vast dat deze als basis voor vervolgonderzoek kunnen dienen.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris zelfstandig routinematig:

• onderzoeksapparatuur onderhouden en onderzoeksmiddelen op voorraad nemen;

• forensisch opsporingsonderzoek uitvoeren op aangeleverd materiaal;

• assisteren bij een onderzoek door het selecteren en aanreiken van onderzoeksinstrumenten en -middelen en ondersteunen – op aanwijzing − op plaatsen delict en op plaatsen incident;

• processen-verbaal van bevindingen opstellen;

• rapportage van onderzoeksgegevens opstellen.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• criminaliteit en samenleving.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het gehele vakgebied, gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, zonder begeleiding kan worden aangepakt;

• forensische laboratoria;

• ondersteunend en op aanwijzing: op plaatsen delict en op plaatsen incident;

• aangeleverd materiaal.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris binnen aangereikte oplossingen voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij:

• bij de uitvoering van forensisch opsporingsonderzoek op aangeleverd materiaal;

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het onderhouden van onderzoeksapparatuur en het actueel houden van de voorraad onderzoeksmiddelen,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen).

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen zelfstandig aanpakken door het volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen die zich voordoen bij:

• de uitvoering van forensisch opsporingsonderzoek op aangeleverd materiaal met toepassing van dactyloscopie en DNA-bepaling;

• het op − op aanwijzing − ondersteunen van opsporingsonderzoeken op plaatsen delict en op plaatsen incident;

• met het op peil houden van de voorraad onderzoeksmiddelen;

op de juiste wijze:

• sporen zoeken, zichtbaar maken en veiligstellen;

• een rapportage van forensische onderzoeksgegevens opstellen;

• onderzoeksapparatuur onderhouden;

• onderzoeksinstrumenten en -middelen selecteren en aanreiken;

• zelfstandig afhandelen van situaties op aanwijzing en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot opsporing;

• techniek: opsporingsmethoden, -technieken en -procedures;

• wetenschap: bètawetenschappen.

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

 

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het vakgebied behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, protocollen, normen en richtlijnen met betrekking tot forensische opsporing;

• documentatie- en registratiesystemen, voorzover relevant voor het forensisch opsporingsproces.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief onder handbereik gebrachte kennisbronnen;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

 

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel;

• heeft een aan de inzet gerelateerde opsporingsbevoegdheid.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als zich dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Psychisch risico

Kans op trauma na incident of calamiteit, bij het werken op plaats delict of incident, is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Risico op slachtofferschap

Niet van toepassing.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Medewerker Intelligence

Kern van de functie

Intelligence draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en openbare orde en aan leefbaarheid en veiligheid in de samenleving door de uitvoeringspraktijk te bedienen met actuele relevante informatie en analyses.

Intelligence geeft met name uitvoering aan het proces Verzamelen en verwerken veiligheidsinformatie uit de tak Voorbereiden en aan de tak Verbeteren van het RBP.

De Medewerker Intelligence draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en openbare orde en aan leefbaarheid en veiligheid in de samenleving door het zelfstandig uitvoeren van routinematige Intelligenceactiviteiten. Hij wordt ten aanzien van onderstaande activiteiten en resultaten begeleid door ten minste een Generalist Intelligence en kan meeromvattende zaken overdragen.

Activiteiten en resultaten

Verzamelen gegevens

Het ondersteunen bij het verzamelen van gegevens uit open en gesloten bronnen, zodat een fundament ontstaat voor gegevensbewerking.

Valideren gegevens

Het beoordelen van aangereikte gegevens op betrouwbaarheid, actualiteit en compleetheid, zodat een betrouwbaar fundament ontstaat voor verdergaande gegevensbewerking.

Vastleggen gegevens

Het vastleggen van gevalideerde gegevens in de daartoe geëigende systemen, zodat een fundament ontstaat voor gegevensbewerking.

Archivering gegevens

Het geordend vastleggen van gevalideerde gegevens in daartoe geëigende systemen, zodat een fundament ontstaat voor longitudinale gegevensbewerking.

Gegevensbewerking

Het ondersteunen bij het interpreteren, in samenhang brengen en analyseren van gevalideerde gegevens, zodat gegevens betekenis krijgen in de context waarin ze een rol spelen en patronen en verbanden vanuit diverse gegevensbestanden zichtbaar worden.

Veiligheidsinformatieproducten

Het ondersteunen bij het opstellen van beschrijvingen, verklaringen en voorspellingen betreffende veiligheidsproblematiek/criminele aandachtsvelden, zodat de uitvoeringspraktijk voorzien wordt van actuele relevante informatie.

Verstrekken en rapporteren van informatie

Het verstrekken van standaardoverzichten (loketfunctie), zodat de uitvoeringspraktijk voorzien wordt van actuele relevante informatie uit gegevensbestanden.

Geregistreerde gegevens (IGP)

Het documenteren van overige eigen waarnemingen in feiten en omstandigheden, zodat actuele informatie beschikbaar is en een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met interne exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en openbare orde, en leefbaarheid en veiligheid in de samenleving.

 

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (onder begeleiding op de volle breedte van het vakgebied) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• op betrouwbaarheid, actualiteit en compleetheid gevalideerde gegevens;

• in de daartoe geëigende systemen en archieven vastgelegde gevalideerde gegevens;

• rechtmatige bewijslast;

• standaardoverzichten (loketfunctie);

• processen-verbaal.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• volgt nauwgezet het plan van aanpak, wettelijke kaders, voorschriften (AO-procedures), instructies en handreikingen bij het valideren en vastleggen van aangereikte gegevens;

• beoordeelt secuur aangereikte gegevens op betrouwbaarheid, actualiteit en compleetheid (validatie);

• legt na validatie aangereikte gegevens zodanig geordend vast in de daartoe geëigende (archief)systemen dat een betrouwbaar fundament ontstaat voor verdergaande en longitudinale gegevensbewerking;

• past kritische reflectie toe op de interpretatie van onderzoeksgegevens en werkt gericht aan waarheidsvinding;

• verstrekt leesbare en hanteerbare standaardoverzichten;

• documenteert (overige) eigen waarnemingen zodanig accuraat dat deze als basis voor opvolging en/of vervolging kunnen dienen.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris zelfstandig, onder begeleiding en met recht van overdracht:

• aangereikte gegevens valideren, vastleggen en archiveren;

• standaardoverzichten verstrekken (loketfunctie);

• processen-verbaal opstellen.

• gegevens verzamelen uit open en gesloten bronnen;

• gegevens interpreteren in hun context;

• gegevens uit verschillende gegevensbestanden in samenhang brengen en analyseren;

• beschrijvingen, verklaringen en voorspellingen betreffende veiligheidsproblematiek/ criminele aandachtsvelden opstellen.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de samenleving in al zijn variëteit en verscheidenheid, complexiteit en onvoorspelbaarheid;

• criminaliteit en samenleving vanuit breed perspectief;

• de door criminelen en terreur in haar rechtsordelijke en democratische werking bedreigde samenleving.

 

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het gehele vakgebied, onder begeleiding binnen het kader van wetgeving, richtlijnen en (gewelds)instructies kan worden aangepakt;

• binnen de vakgebieden in het domein Uitvoering;

• in het kader van de informatiegestuurde politie;

• met vertrouwelijke en geheime informatie.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris voor oplossingen die binnen handbereik gebracht zijn, inclusief begeleiding, voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij;

• valideren, ordenen en vastleggen/archiveren van aangereikte gegevens;

• verstrekken van standaard overzichten;

• het verzamelen van gegevens;

• het interpreteren, in samenhang brengen en analyseren van gevalideerde gegevens;

• het opstellen van beschrijvingen, verklaringen en voorspellingen betreffende veiligheidsproblematiek/criminele aandachtsvelden;

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het delen van informatie over achtergronden van personen en omgeving wanneer daar naar zijn oordeel een basis mee ontstaat voor opvolging en/of vervolging;

• het herkennen van situaties die begeleiding in en/of overdracht van activiteiten legitimeren,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen) én niet-routinematig handelen onder begeleiding.

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken onder begeleiding en binnen wetgeving, richtlijnen en (gewelds)instructies die zich voordoen bij:

• het valideren van aangereikte gegevens;

• het ordenen en vastleggen/archiveren van gegevens;

• het verstrekken van standaard overzichten;

op de juiste wijze:

• aangereikte gegevens beoordelen op betrouwbaarheid, actualiteit en compleetheid (validatie);

• gevalideerde gegevens vastleggen in de daartoe geëigende systemen;

• gegevens ordenen ter archivering;

• standaard overzichten verstrekken;

• ondersteuning bieden bij het verzamelen van gegevens uit open en gesloten bronnen; het interpreteren en in samenhang brengen van gegevens en het opstellen van beschrijvingen, verklaringen en voorspellingen betreffende veiligheidsproblematiek/criminele aandachtsvelden;

• overige eigen waarnemingen documenteren en vastleggen in de daartoe geëigende systemen;

• zelfstandig afhandelen van situaties gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen) én niet-routinematig handelen onder begeleiding.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met interne exposure.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot intelligence-activiteiten en de omgang met gevoelige en geheime informatie;

• methoden, technieken en procedures met betrekking het vergaren, verzamelen, bewerken en verstrekken van gegevens;

• wetenschap: zowel alfa (talen, culturen), bèta (met name wiskunde) als gammawetenschappen (met name psychologie).

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

 

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het vakgebied onder begeleiding behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, protocollen, normen en richtlijnen met betrekking tot Intelligence (met name op de terreinen Strafrecht, waaronder de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Wet veiligheidsonderzoeken, privacy, informatiebeveiliging);

• informatiesystemen, waaronder archiefsystematiek;

• open en gesloten bronnen;

• communicatie(-middelen);

• mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

• analysetechniek;

• gegevensbewerking- en verwerkingsmethoden, -technieken en -systemen;

• inzicht in gedrag;

• kennis van vreemde talen.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief kennisbronnen, die onder handbereik worden gebracht;

• volgt opfriscursussen op het vakgebied;

• volgt ontwikkelingen in de samenleving in relatie tot criminaliteit, veiligheid en terreur op de voet.

 

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft mbo (niveau 3) werk- en denkniveau;

• heeft een op de volle breedte van werkzaamheden binnen het vakgebied toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel;

• heeft een aan de inzet gerelateerde opsporingsbevoegdheid.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Niet van toepassing.

Psychisch risico

Niet van toepassing.

Risico op slachtofferschap

Niet van toepassing.

Afbreukrisico

Kans op afbreukrisico is aanwezig in gevallen dat, ondanks een proactieve gerichtheid op gegevensbeheer, desondanks wijzigingen niet bekend zijn en een niet (juist) gevalideerde gegevens worden toegepast in de uitvoeringspraktijk, en dit zich terugvertaald in verminderde inzetbaarheid of schade aan het loopbaantraject. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Administratief Secretarieel Medewerker

Kern van de functie

Administratie en Secretariaat draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door de leiding, bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk in staat te stellen hun werkzaamheden uit te voeren met een doelmatige en functionele aanwending van tijd en middelen, verzorgt afspraken, organiseert vergaderingen, maakt verslagen, verstuurt en archiveert deze, bewaakt de voortgang van afgesproken actiepunten en verzorgt correspondentie. Administratie en Secretariaat verzamelt, legt vast, ordent en archiveert bedrijfsgegevens.

Administratie en Secretariaat geeft met name uitvoering aan de processen in de tak Ondersteunen uit het RBP.

De Administratief Secretarieel Medewerker draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door het zelfstandig uitvoeren van routinematige administratief secretariële werkzaamheden, volgens gestandaardiseerde werkwijzen en nauwgezette richtlijnen.

De Administratief Secretarieel Medewerker verzamelt, legt vast, ordent en archiveert bedrijfsgegevens, beheerd de agenda, maakt afspraken, organiseert vergaderingen en verspreidt vergaderstukken, maakt verslagen, verstuurt en archiveert deze, bewaakt de voortgang van afgesproken actiepunten en verzorgt correspondentie. De Administratief Secretarieel Medewerker geeft instructies en handreikingen aan administratief secretarieel medewerkers.

Activiteiten en resultaten

Administratie

Administreren

 • Het vastleggen van aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen (standaard mutaties) volgens gestandaardiseerde werkwijzen en nauwgezette richtlijnen, zodat een basis ontstaat voor actuele overzichten en informatie beschikbaar is in de systemen.

 • Het rubriceren en coderen van aangereikte gegevens en documenten, zodat informatie effectief en efficiënt wordt vastgelegd en ontsloten.

 • Het beheer over rubriceringen en coderingen in de (archief)systemen, zodat de vastlegging van gegevens en documenten in de daartoe geëigende systemen steeds optimaal kan plaatsvinden.

 • Het aanvullen van de gegevens vermeld in door collega’s aangereikte documenten − waar deze onvolledig zijn − met gegevens uit de daartoe geëigende systemen, zodat een basis ontstaat voor verdere afhandeling.

 • Het opstellen van standaard documenten op grond van door collega’s aangereikte gegevens, zodat een basis ontstaat voor verdere afhandeling.

Validatie gegevens documenten

 • Het − waar procedure of werkwijze dit voorschrijft − beoordelen van de gegevens vermeld in aangereikte documenten middels controle aan de hand van gegevens uit de daartoe geëigende (archief)systemen, zodat een solide basis ontstaat waarop de verdere afhandeling van documenten kan worden gebaseerd.

 • Het signaleren en documenteren van eventuele onjuistheden of strijdigheden tussen gegevens vermeld in aangereikte documenten en gegevens uit de daartoe geëigende systemen en procedures, zodat een basis ontstaat voor nadere controle door de verantwoordelijke functionaris.

Gebruikerswensen

Het formuleren van gebruikerswensen vanuit het gebruik (invoer én uitlezen van gegevens en documenten) van (archief)systemen, zodat het gebruikersgemak en gebruikersvriendelijkheid toeneemt en daarmee de effectiviteit en efficiëntie van het gebruik van deze systemen.

Serviceloket

 • Het toegankelijk en bereikbaar houden van servicepunten waar collega’s en leidinggevenden vragen kunnen stellen en informatie kunnen halen, zodat administratieve/secretariële service bereikbaar is en blijft voor collega’s en leidinggevenden.

 • Het aannemen, beantwoorden dan wel doorverwijzen van vragen van collega’s en leidinggevenden, zodat vragen worden beantwoord.

 • Het (doen) toesturen van gevraagde informatie, zodat de aanvrager adequaat is bediend.

Werkinstructies

Het geven van instructies en handreikingen aan administratief secretarieel medewerkers in de dagelijkse praktijk, zodat de kwaliteit van administratie wordt gewaarborgd.

Administratie en Secretariaat

Monitoring en termijnbewaking

 • Het monitoren van de routing van documenten, zodat er steeds inzicht is in de status van de behandeling en wie de behandelaar is.

 • Het signaleren wanneer een behandelingstermijn van actiepunten dreigt te worden overschreden en het waarschuwen van de betrokken collega; het inlichten van de betrokken leidinggevende indien een termijn is overschreden, zodat afgesproken actiepunten binnen de afgesproken tijd worden afgehandeld en behandeling van documenten steeds correct en voorbeeldig wordt verricht.

Registratie

Het vastleggen van vragen in de daartoe geëigende systemen, zodat een basis ontstaat voor personeels- en managementinformatie.

Archivering

Het archiveren van documenten en dossiers en aangereikte (vertrouwelijke) correspondentie, zodat voldaan wordt aan wettelijke vereisten en bewaringstermijnen.

Overzichten

Het periodiek dan wel op aanvraag vervaardigen en verstrekken van standaard én niet-standaard overzichten uit de (archief)systemen (besluitenlijsten, actiepunten), door middel van een zoekopdracht, zodat aan verzoeker een correct overzicht wordt geleverd en een basis ontstaat voor personeels- en managementrapportages.

Secretariaat

Informatieverstrekking

 • Het zijn van eerste aanspreekpunt voor vragen van collega’s en/of externen over het team, zodat het team bereikbaar is voor collega’s en externen.

 • Het aannemen van telefoongesprekken aan het team, het beoordelen van aard en doel van de vraag en het doorverbinden dan wel doorverwijzen, zodat de beller bij de juiste collega terecht komt.

 • Het – op verzoek − verstrekken van informatie (brochures, folders) over het team, zodat de verzoeker adequaat bediend is.

Agendabeheer

Het beheren van de agenda voor het team, het toewijzen van autorisatie voor medegebruik ervan en het signaleren van dubbele afspraken, zodat tijdsindeling zo effectief en efficiënt wordt benut.

Vergaderingen en bijeenkomsten

 • Het organiseren van de logistiek rond vergaderingen en bijeenkomsten (locaties, catering, routebeschrijvingen etc.), zodat deze in optimale omstandigheden kunnen plaatsvinden.

 • Het tijdig verspreiden van de vergaderstukken naar de deelnemers, zodat de deelnemers zich optimaal kunnen voorbereiden.

 • Het aanmelden, ontvangen en begeleiden van deelnemers naar vergaderingen en bijeenkomsten, zodat vergaderingen en bijeenkomsten efficiënt en effectief kunnen plaatsvinden.

 • Het verslag leggen van de vergaderingen/bijeenkomsten, zodat het daar besprokene vastligt en een basis ontstaat voor sturing op resultaten.

 • Het archiveren van vergaderstukken en verslagleggingen, zodat afspraken en besluiten vastliggen en een basis ontstaat voor sturing.

Correspondentie

Het concipiëren van brieven van het team aan de hand van aangereikte steekwoorden met gebruikmaking van huisstijl en sjablonen, zodat correspondentie geschiedt op een eenduidige en correcte wijze.

Faciliteiten

 • Het zijn van aanspreekpunt voor collega’s van het team voor facilitering van de werkplek; het organiseren en monitoren van de behandeling van verzoeken ter zake, zodat collega’s optimaal zijn toegerust om hun werkzaamheden te verrichten.

 • Het − ten behoeve van een team − organiseren van de aanwezigheid van faciliteiten; het monitoren van het gebruik van faciliteiten; het voeren van beheer over secretariële archieven, zodat − ook bij (interne) verhuizingen − is geborgd dat collega’s optimaal zijn en blijven toegerust om hun werkzaamheden te verrichten.

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• de effectief en efficiënt werkende politieorganisatie.

 

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (zelfstandig behaald door het uitvoeren van routinematige activiteiten (toepassen gestandaardiseerde werkwijzen/MTI en bekende benaderingswijzen)) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• in rubricering en codering beheerde (archief)systemen;

• gedocumenteerde onjuistheden of strijdigheden tussen gegevens vermeld in voor controle aangereikte documenten en gegevens uit de daartoe geëigende systemen en procedures;

• vastgelegde en gearchiveerde, documenten en dossiers, w.o. (vertrouwelijke) vergaderverslagen, correspondentie;

• tevreden klanten van het serviceloket;

• vastgelegde vragen aan het serviceloket;

• verstrekte standaard en niet-standaard overzichten uit de (archief)systemen;

• inzicht in gebruikerswensen ten aanzien van (archief)systemen (invoer en uitlezen);

• op routing en behandelingstermijn gemonitoorde documenten;

• afgehandelde dan wel doorverwezen telefonische informatieverzoeken aan het team;

• agendabeheer team;

• gefaciliteerde en genotuleerde vergaderingen en bijeenkomsten met vooraf geïnformeerde deelnemers;

• bewaakte actiepunten voortkomend uit vergaderingen en bijeenkomsten;

• gefaciliteerde werkplekken;

• geïnstrueerde medewerkers.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• kent geordende rubriceringen en coderingen toe aan aangereikte gegevens;

• legt aangereikte gegevens accuraat vast in de daartoe geëigende (archief)systemen;

• archiveert accuraat aangereikte documenten en dossiers;

• controleert − waar procedure of werkwijze dit voorschrijft − nauwkeurig de gegevens in aangereikte documenten (bijvoorbeeld facturen) met gegevens uit de daartoe geëigende (archief)systemen, signaleert onjuistheden of strijdigheden in gegevens of met betrekking tot de procedures en documenteert deze;

• vult nauwkeurig aangereikte, maar onvolledige documenten aan met gegevens uit de daartoe geëigende systemen;

• beheert het serviceloket zodanig adequaat dat zij toegankelijk en bereikbaar is voor collega’s en leidinggevenden voor het stellen van vragen en het indienen van aanvragen voor informatieoverzichten;

• handelt klantvriendelijk en accuraat vragen aan het serviceloket af;

• legt accuraat vragen aan het serviceloket vast in de daartoe geëigende systemen;

• verstrekt periodiek en op aanvraag standaard overzichten en op aanvraag niet-standaard overzichten uit de (archief)systemen;

• formuleren zodanig passende gebruikerswensen vanuit het gebruik (invoer én uitlezen van gegevens en documenten) van (archief)systemen;

• monitoort zodanig vasthoudend de routing van documenten en bewaakt alert de behandelingstermijnen, dat de betrokken collega en de betrokken leidinggevende tijdig kunnen worden gewaarschuwd bij dreigende overschrijding;

• handelt klantvriendelijk en accuraat (telefonische) vragen af of legt deze accuraat vast;

• beheert accuraat de agenda van het team en autoriseert toegang tot de gezamenlijke agenda;

• bevestigt consequent agenda-afspraken, monitoort actief op dubbele afspraken, annuleert − op aanwijzing − afspraken;

• organiseert actief de logistiek rond vergaderingen (locaties, catering, routebeschrijvingen); verspreidt tijdig de vergaderstukken naar de deelnemers; regelt adequaat de toegang van deelnemers tot vergaderingen, ontvangt en begeleidt vriendelijk de deelnemers naar de vergadering of bijeenkomst;

• legt accuraat verslag van de vergadering, vraagt eventueel om nadere informatie aan de voorzitter als niet duidelijk is wat wordt bedoeld, legt helder de besluiten, afspraken en actiepunten vast, legt − indien dit procedure is − de notulen ter feitelijke controle voor aan de voorzitter van de vergadering; archiveert consequent de vergaderstukken en notulen;

• bewaakt vasthoudend de nakoming van actiepunten voortkomend uit vergaderingen en bijeenkomsten, waarschuwt tijdig de betrokken collega’s bij dreigende overschrijding van afgesproken termijnen; informeert consequent de betrokken leidinggevende bij overschrijding van afgesproken termijnen;

• stelt brieven in concept op (concipieert) op basis van sjablonen en aan de hand van aangereikte steekwoorden, past daarbij consequent vastgestelde huisstijl toe;

• faciliteert tijdig en met inachtneming van arboregels de werkplek van collega’s door het maken van uitvoeringsafspraken met collega’s in de desbetreffende (facilitaire) vakgebieden, monitoort en stuurt vasthoudend op nakoming van afspraken.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris zelfstandig:

• beheer op rubriceringen en coderingen in (archief)systemen;

• aangereikte gegevens rubriceren en coderen;

• aangereikte gegevens vastleggen in de daartoe geëigende (archief)systemen;

• aangereikte, maar onvolledige documenten aanvullen;

• op basis van aangereikte gegevens standaard documenten opstellen;

• gegevens in daarvoor aangereikte documenten valideren en het documenteren van onjuistheden of strijdigheden met procedures;

• aangereikte documenten en dossiers archiveren;

• vragen aan het serviceloket aannemen, registreren, beantwoorden dan wel doorverwijzen;

• standaard én niet-standaard overzichten uit de (archief)systemen verstrekken;

• gebruikerswensen formuleren vanuit het gebruik van (archief)systemen;

• monitoring op routering en behandeltermijnen van documenten;

• vragen aannemen, informatie verstrekken en doorverbinden;

• agenda beheren;

• vergaderingen begeleiden (logistiek, vergaderstukken, deelnemers ontvangen);

• notuleren;

• collega’s aanspreken op nakoming actiepunten;

• werkinstructies en handreikingen geven aan administratief secretarieel medewerkers;

• brieven concipiëren;

• (vertrouwelijke) correspondentie, vergaderstukken archiveren;

• facilitering van werkplekken organiseren.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de politieorganisatie.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het gehele vakgebied, waarvoor gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen gelden en waarvoor geen begeleiding aanwezig is;

• het korps/politieorganisatieonderdeel;

• de hem toegewezen (archief)systemen;

• monitoring op routering en behandeltermijnen van documenten.

• team.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris binnen aangereikte oplossingen voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij:

• het rubriceren en coderen van gegevens en documenten;

• het vastleggen van aangereikte gegevens (standaard mutaties);

• het aanvullen van aangereikte, maar onvolledige documenten;

• het opstellen van standaard documenten op basis van aangereikte gegevens;

• het valideren van gegevens in daarvoor aangereikte documenten en het signaleren en documenteren van onjuistheden en strijdigheden;

• het verstrekken van standaard én niet-standaard overzichten uit de (archief)systemen;

• het archiveren van aangereikte documenten en dossiers.

• het telefonisch vragen aannemen, informatie verstrekken en doorverbinden;

• het agendabeheer;

• het begeleiden van vergaderingen (logistiek, vergaderstukken, deelnemers ontvangen);

• het notuleren;

• het aanspreken van collega’s op nakoming actiepunten;

• het concipiëren van brieven;

• faciliteren werkplek.

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het aannemen, beantwoorden door onder meer het (doen) toesturen van gevraagde informatie dan wel doorverwijzen van vragen van collega’s en leidinggevenden;

• het terugverwijzen van gevalideerde documenten waarin onjuistheden of strijdigheden zijn gesignaleerd;

• het formuleren van gebruikerswensen vanuit het gebruik (invoer én uitlezen van gegevens en documenten) van (archief)systemen;

• het monitoren op routering en behandeltermijnen van documenten;

• het geven van werkinstructies aan medewerkers;

• het waarschuwen van collega’s bij dubbele afspraken in de agenda;

• het stellen van vragen indien niet duidelijk is wat in de notulen moet worden opgenomen, het voorleggen van de notulen aan de voorzitter van de vergadering/bijeenkomst indien dit procedure is;

• het tijdig aanspreken van collega’s op dreigende termijnoverschrijding voor het nakomen van actiepunten; het waarschuwen van de verantwoordelijke leidinggevende indien termijn wordt overschreden;

• het bewaken van de vertrouwelijkheid van als zodanig bestempelde informatie, onder meer door het zodanig archiveren van vertrouwelijke stukken dat deze slechts door daartoe bevoegden kunnen worden ingezien;

• het bewaken van huisstijl in de correspondentie;

• het inventariseren, organiseren en monitoring van faciliteiten op werkplekken ten behoeve van de uitvoering van werkzaamheden, en het daarbij toezien dat arboregels worden nageleefd,

waarbij de aanpak gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen).

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen zelfstandig aanpakken door het volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen die zich voordoen bij:

• het beheer over rubriceringen en coderingen;

• het aanvullen van aangereikte, maar onvolledige documenten;

• het opstellen van standaard documenten op basis van aangereikte gegevens;

• het valideren van gegevens in daarvoor aangereikte documenten;

• het aannemen, beantwoorden door onder meer het (doen) toesturen van gevraagde informatie dan wel doorverwijzen van vragen van collega’s en leidinggevenden;

• het formuleren van gebruikerswensen vanuit het gebruik (invoer én uitlezen van gegevens en documenten) van (archief)systemen;

• het monitoren op routering en behandeltermijnen van documenten;

• het agendabeheer;

• het begeleiden van vergaderingen (logistiek, vergaderstukken, deelnemers ontvangen);

• het notuleren;

• het aanspreken van collega’s op nakoming actiepunten;

• het concipiëren van brieven;

• het organiseren van facilitering werkplek;

op de juiste wijze:

• rubriceringen en coderingen beheren;

• aangereikte gegevens in de daartoe geëigende (archief)systemen vastleggen;

• aangereikte documenten en dossiers in de daartoe geëigende (archief)systemen archiveren;

• gesignaleerde onjuistheden of strijdigheden in gevalideerde documenten documenteren;

• standaard én niet-standaard overzichten uit de (archief)systemen verstrekken;

• instrueren van medewerkers;

• telefonisch vragen aannemen, informatie verstrekken en doorverbinden;

• huisstijl en sjablonen toepassen in correspondentie;

• (vertrouwelijke) correspondentie, vergaderstukken archiveren;

• zelfstandig afhandelen van situaties gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen) én niet-routinematig handelen onder begeleiding.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid ter zake gegevens;

• techniek: registratie-, documentatie- en archiefsystemen;

• wetenschap.

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

 

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het vakgebied behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• (archief)registratiesystemen;

• werking van de posterijen;

• geven van instructie;

• inhoudelijk beheer van (archiefsystemen);

• zoekopdrachten binnen (archief)systemen;

• documenteren;

• monitoren;

• registratie-, documentatie en archiefsystemen;

• wet- en regelgeving op arbowerkplek;

• communicatie(-middelen);

• mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

• notuleren;

• huisstijl van de organisatie;

• affiniteit met en basale kennis van de werkzaamheden van het team.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt zelfstandig actief kennisbronnen voor uitbreiding vakgebied;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk;

• houdt zicht op functionaliteit van de gebruikte (archief)systemen;

• houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen van het vakgebied waarop het team actief is.

 

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft mbo (niveau 3) werk- en denkniveau;

• heeft een op de volle breedte van de werkzaamheden binnen het vakgebied toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Niet van toepassing.

Psychisch risico

Niet van toepassing.

Risico op slachtofferschap

Niet van toepassing.

Afbreukrisico

Kans op afbreukrisico is aanwezig in gevallen dat, ondanks alerte monitoring en daaruit voortkomende waarschuwingen, desondanks de behandelingstermijn van documenten (bijvoorbeeld: het tekenen van facturen) wordt overschreden en dit zich terugvertaald in verminderde inzetbaarheid of schade aan het loopbaantraject. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Medewerker Techniek A

Kern van de functie

Techniek draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door de bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk te ondersteunen met het technisch inzetbaar houden van (vervoers)middelen, werktuigen, (ICT-) infrastructuren en verbindingen.

Techniek geeft uitvoering aan processen in de takken Ondersteunen en Verbeteren uit het RBP.

Binnen het vakgebied Techniek komt een aantal werkterreinen4 voor waarop stelselmatig wordt ingezet.

De Medewerker Techniek A draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door het zelfstandig uitvoeren van routinematige technische werkzaamheden. Hij wordt ten aanzien van onderstaande activiteiten en resultaten begeleid door ten minste een Medewerker Techniek B en kan meeromvattende zaken overdragen.

Activiteiten en resultaten

Preventief onderhoud

Het − volgens geldende voorschriften en instructies − verrichten van (preventieve) onderhoudswerkzaamheden aan (vervoers)middelen, werktuigen en apparatuur, zodat defecten en storingen niet optreden dan wel voortijdig worden gesignaleerd en opgelost en daarmee de (vervoers)middelen, werktuigen en apparatuur steeds inzetbaar zijn.

Technische analyse (storingsdiagnose)

Het verrichten van technische analyses aan de hand van protocollen/richtlijnen, zodat defecten en storingen effectief en efficiënt verholpen kunnen worden.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• de effectief en efficiënt werkende politieorganisatie.

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (onder begeleiding op de volle breedte van het vakgebied) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• uitgevoerde (preventieve) onderhoudswerkzaamheden aan (vervoers)middelen, werktuigen en apparatuur;

• technische (analyse)rapportage (storingsdiagnose).

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• voert adequaat en accuraat onderhoudswerkzaamheden aan (vervoers)middelen, werktuigen en apparatuur volgens geldende voorschriften en instructies;

• voert adequaat en accuraat technische analyses (storingsdiagnose) aan middelen en apparatuur volgens protocollen/richtlijnen;

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris zelfstandig, onder begeleiding en met recht van overdracht:

• (preventieve) onderhoudswerkzaamheden aan (vervoers)middelen, werktuigen en apparatuur verrichten;

• opstellen van technische (analyse)rapportage (storingsdiagnose) volgens protocollen/richtlijnen

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de politieorganisatie.

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het gehele vakgebied, onder begeleiding binnen het kader van wetgeving, richtlijnen en instructies kan worden aangepakt;

• (preventief) onderhoud aan (vervoers)middelen, werktuigen en apparatuur;

• technische analyses (storingsdiagnose);

• technische werkplaats.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris voor oplossingen die binnen zijn handbereik gebracht, inclusief begeleiding voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij:

• het (preventief) onderhoud aan (vervoers)middelen, werktuigen en apparatuur;

• het uitvoeren van technische analyses (storingsdiagnose).

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het (preventief) onderhoud aan (vervoers)middelen, werktuigen en apparatuur;

• het uitvoeren van technische analyses (storingsdiagnose).

• herkent de functionaris situaties die begeleiding in en/of overdracht van taken legitimeren,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen) én niet-routinematig handelen onder begeleiding.

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken onder begeleiding en binnen wetgeving, richtlijnen en instructies die zich voordoen bij:

• het verrichten van (preventief) onderhoud verrichten aan (vervoers)middelen, werktuigen en apparatuur;

• het uitvoeren van technische analyses (storingsdiagnose).

op de juiste wijze:

• het verrichten van (preventief) onderhoud verrichten aan (vervoers)middelen, werktuigen en apparatuur;

• het uitvoeren van technische analyses (storingsdiagnose);

• zelfstandig afhandelen van situaties gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen) én niet-routinematig handelen onder begeleiding.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied en/of werkterrein van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid: arbo- en milieuwetgeving;

• techniek: werktuigbouwkunde, elektrotechniek, infratechniek; installatietechniek; motorvoertuigentechniek;

• wetenschap: bèta.

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

 

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het vakgebied en/of werkterrein onder begeleiding behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• werkplaatshandleidingen en -normen;

• werktuigbouw;

• basiskennis van arbo- en milieuvoorschriften op de werkplaats;

• voorschriften voor onderhoud (vervoers)middelen en apparatuur;

• technische analyse en storingsdiagnose;

• passieve kennis van de Engelse taal.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief kennisbronnen, die onder handbereik worden gebracht;

• volgt opfriscursussen op het vakgebied.

 

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft mbo (niveau 3) werk- en denkniveau;

• op de volle breedte van werkzaamheden binnen het vakgebied toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functie- en/of werkterreingerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door werkzaamheden in onnatuurlijke houdingen, het veelvuldig staan en lopen, het regelmatig verrichten van krachtsinspanningen, het verrichten van buitenwerkzaamheden onder alle weersomstandigheden, het werken met vuile materialen en de kans op het oplopen van lichamelijk letsel bij het bedienen van technische systemen (machines) bij het verrichten van onderhoud aan vervoersmiddelen. De ernst hiervan als zich dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Psychisch risico

Niet van toepassing.

Risico op slachtofferschap

Niet van toepassing.

Afbreukrisico

Niet van toepassing.

Medewerker Huisvesting, Services en Middelen D

Kern van de functie

Huisvesting, Services en Middelen draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door de bedrijfsvoering en uitvoeringspraktijk ondersteunende voorzieningen te verschaffen.

Huisvesting, Services en Middelen geeft uitvoering aan processen in de tak Ondersteunen uit het RBP.

De Medewerker Huisvesting, Services en Middelen D draagt bij aan een effectieve en efficiënte organisatie door zelfstandig ondersteunende voorzieningen te verschaffen volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en waarvoor bekende oplossingen gelden. Hij doet voorstellen vanuit de uitvoeringspraktijk ter verbetering van de uitvoering van Huisvesting, Services en Middelen. De Medewerker Huisvesting, Services en Middelen D geeft instructies en handreikingen aan Medewerkers.

Activiteiten en resultaten

Beheer
 • Het beheren en uitgeven van goederen, middelen en voorzieningen, zodat collega’s – te allen tijde – kunnen beschikken over goederen, middelen en voorzieningen.

 • Het in ontvangst nemen en opslaan van aangeleverde bewijsstukken, (dienst)wapens en munitie conform richtlijnen, zodat deze worden opslagen dan wel gereed gemaakt voor definitieve vernietiging/afvoer volgens wettelijk voorschrift.

 • Hij stelt hiertoe overzichten op en rapporteert, zodat collega’s een juiste toerusting bezitten en inzicht is in wat is uitgereikt binnen de organisatie.

Registratie
 • Het registreren van uitgeven en innemen van goederen, middelen en voorzieningen die nauwkeurige registratie vereisen (waaronder geld, kapitaalgoederen, gevaarlijke stoffen, munitie, wapens etc.). Het hiertoe opstellen van overzichten op en het rapporteren, zodat overzicht ontstaat wie goederen, middelen en voorzieningen hebben ontvangen dan wel hebben geretourneerd.

 • Het registreren van storingsmeldingen, zodat inzicht ontstaat in de aard, omvang en frequentie van storingen.

Onderhoud

Het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en (groen)voorzieningen, het signaleren, repareren en melden van knelpunten in het onderhoud aan gebouwen en (groen)voorzieningen en het verlenen van telefonische ondersteuning, zodat gebouwen en terreinen representatief zijn en blijven, voorzieningen toegankelijk zijn en collega’s telefonisch geholpen kunnen worden.

Plaatsen c.q. installeren van goederen, middelen en voorzieningen

Het plaatsen c.q. installeren van goederen en middelen die nauwkeurige registratie vereisen, volgens werkopdracht, zodat het artikel, apparaat, middel of voorziening optimaal kan worden gebruikt.

Monitoring en termijnbewaking

Het monitoren van de status van gemelde storingen en het bewaken van de behandelingstermijn, zodat er inzicht is in de status van de werkzaamheden en in wie de uitvoerder is.

(Technische) helpdesk
 • Het beantwoorden van vragen omtrent technische storingen en mankementen aan gebouwen en voorzieningen, zodat storingen en mankementen – eventueel op afstand – kunnen worden opgelost.

 • Het beantwoorden van vragen omtrent bestellingen en reparatie van kleding en uitrusting dan wel klachten van klanten, zodat de klant optimaal is geïnformeerd over de status van zijn vraag.

Kleding

• Verstrekt (bestelde) kleding en uitrusting, neemt zo nodig de maat van de klant op en geeft – eventuele aanpassingen – door aan de leverancier, zodat de klant kleding en/of uitrusting in de juist passende maat ontvangt.

Verbetering

• Het vanuit de uitvoeringspraktijk formuleren van voorstellen tot verbeteringen, zodat de uitvoering van ondersteunende voorzieningen efficiënter en effectiever wordt.

Werkinstructie

Het geven van instructies en handreikingen aan Medewerker Huisvesting, Services en Middelen in de dagelijkse praktijk, zodat de kwaliteit van uitvoering van ondersteunde voorzieningen wordt gewaarborgd.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• de effectief en efficiënt werkende politieorganisatie.

 

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (zelfstandig op de volle breedte van het vakgebied) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• beheer van goederen, middelen en voorzieningen die nauwkeurige registratie vereisen;

• onderhoud aan gebouwen en voorzieningen, signalering en reparatie waarbij verschillende technische invalshoeken aan de orde zijn;

• geplaatste en geïnstalleerde goederen, middelen en voorzieningen waarbij verschillende technische invalshoeken aan de orde zijn;

• gebruikersinstructies;

• (technische) ondersteuning vanuit helpdesk;

• geregistreerde storingsmeldingen;

• geregistreerde en gerapporteerde uitgave en inname van goederen, middelen en voorzieningen die nauwkeurige registratie vereisen;

• verbetervoorstellen vanuit en voor de uitvoeringspraktijk van HSM;

• tevreden klanten van de (technische) helpdesk;

• op de status van gemelde storingen en behandelingstermijn gemonitoorde technische storingen;

• bestelde goederen, middelen en voorzieningen;

• gediagnosticeerde storingen;

• passende kleding en uitrusting;

• geïnstrueerde medewerkers.

 

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• beheert accuraat goederen, middelen en voorzieningen die nauwkeurige registratie vereisen;

• registreert accuraat ontvangen en uitgeven goederen, middelen en voorzieningen;

• controleert stelselmatig de voorraad aan de hand van voorraadlijsten en signaleert alert (dreigende) tekorten;

• plaatst economisch voordelige bestellingen bij geselecteerde leveranciers;

• verricht accuraat onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en voorzieningen binnen gestelde kaders waarbij verschillende technische invalshoeken aan de orde zijn, signaleert alert, repareert vakkundig en meldt direct knelpunten in het onderhoud aan gebouwen en voorzieningen;

• plaatst conform specificaties en installeert nauwgezet goederen, middelen en voorzieningen waarbij verschillende technische invalshoeken aan de orde zijn;

• handelt klantvriendelijk en accuraat (telefonische) vragen af;

• diagnosticeert puntsgewijs storingen en schakelt zonodig derden volgens procedure in;

• registreert storingsmeldingen accuraat, monitoort periodiek de status van de gemelde storing en bewaakt oplettend de behandelingstermijn;

• instrueert actief medewerkers middels handreikingen en werkinstructies;

• formuleert passende voorstellen tot verbeteringen van de uitvoeringspraktijk.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris zelfstandig:

• ontvangen goederen, middelen en voorzieningen beheren die nauwkeurige registratie vereisen;

• uitgegeven en terugontvangen goederen, middelen en voorzieningen registreren die nauwkeurige registratie vereisen;

• onderhoud plegen aan gebouwen en voorzieningen waarbij verschillende technische invalshoeken aan de orde zijn;

• goederen, middelen en voorzieningen plaatsen en installeren waarbij verschillende technische invalshoeken aan de orde zijn;

• bestellingen plaatsen bij geselecteerde leveranciers;

• (technische) helpdesk bemensen;

• storingen diagnosticeren en zonodig en volgens procedure derden inschakelen;

• voorstellen formuleren voor verbeteringen van de uitvoeringspraktijk;

• medewerkers instrueren,

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de politieorganisatie.

 

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het gehele vakgebied, waarvoor gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen gelden en waarvoor geen begeleiding aanwezig is;

• goederen, middelen en voorzieningen die nauwkeurige registratie vergen;

• leveranciers;

• huisvesting, services en middelen;

• met mogelijkheid tot overdracht van storingsafhandelingen aan een collega;

• klanten voor kleding en uitrusting.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris oplossingen voor problematiek die volledig zijn aangereikt exclusief begeleiding voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij:

• het beheer van goederen, middelen en voorzieningen;

• het registreren van uitgegeven en ontvangen goederen, middelen en voorzieningen;

• het onderhoud aan gebouwen en (groen)voorzieningen;

• het plaatsen en installeren van goederen, middelen en voorzieningen;

• kleding en uitrusting verstrekken aan en de maat opnemen van klanten;

• het plaatsen van bestellingen van goederen, middelen en voorzieningen bij geselecteerde leveranciers;

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het tijdig bestellen van voorraad;

• het opvolgen van vragen aan de (technische) helpdesk;

• het tijdig inschakelen van derden volgens procedure;

• het geven van werkinstructies en handreikingen,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen).

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen zelfstandig aanpakken door het volgen van gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen die zich voordoen bij:

• het beheer van goederen, middelen en voorzieningen, ook waar deze nauwkeurige registratie vergen;

• het registreren van (dreigende) tekorten in voorraden;

• het onderhouden van gebouwen en (groen)voorzieningen;

• het beantwoorden c.q. het opvolgen van vragen aan de (technische) helpdesk;

• het bestellen van goederen, middelen en voorzieningen bij geselecteerde leveranciers;

op de juiste wijze:

• goederen, middelen en voorzieningen die nauwkeurige registratie vereisen, registreren en daarover rapporteren;

• goederen, middelen en voorzieningen plaatsen en installeren;

• storingsmeldingen monitoren en termijnbewaking registeren;

• instrueren van medewerkers;

• zelfstandig afhandelen van situaties op aanwijzing en binnen het kader van gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid:

• techniek: consumptieve techniek en civiele techniek.

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

 

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het vakgebied behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• beheersregistratiesystemen;

• plaatsing- en installatietechnieken;

• arbo regelgeving;

• (groen)voorzieningen;

• civiele techniek (beheer-, onderhouds- en montagetechniek);

• consumptieve techniek (maaltijdbereiding).

• communicatie(-middelen);

• mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

• het geven van instructie;

• onderhandelen;

• rapporteren.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief onder handbereik gebrachte kennisbronnen;

• volgt opfriscursussen op het vakgebied;

• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.

 

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft mbo (niveau 3) werk- en denkniveau;

• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door het in alle weeromstandigheden buiten verrichten van de werkzaamheden. De ernst hiervan als zich dit voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Psychisch risico

Niet van toepassing.

Risico op slachtofferschap

Niet van toepassing.

Afbreukrisico

Kans op afbreukrisico is aanwezig in gevallen dat, ondanks een proactieve gerichtheid op de te verschaffen ondersteunende voorzieningen, door externe factoren niet nagekomen kunnen worden, en dit zich terugvertaald in verminderde inzetbaarheid of schade aan het loopbaantraject. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Medewerker Forensische Opsporing

Kern van de functie

Forensische Opsporing draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en aan veiligheid in de samenleving door de uitvoering van forensisch onderzoek. De uitkomsten geven input aan het tactisch opsporingsonderzoek, dienen als bewijsmiddel of kunnen, in combinatie met andere methodieken, een voorspellende waarde hebben.

Forensische Opsporing geeft met name invulling aan het proces Opsporen in de tak Uitvoeren, en aan de takken Voorbereiden en Verbeteren uit RBP.

Binnen het vakgebied Forensische Opsporing komt een aantal werkterreinen5 voor waarop stelselmatig wordt ingezet.

De Medewerker Forensische Opsporing draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde en aan veiligheid in de samenleving door het zelfstandig uitvoeren van forensisch opsporingsonderzoek met een routinematig karakter. Hij wordt ten aanzien van onderstaande activiteiten en resultaten begeleid door ten minste een Generalist Forensische Opsporing en kan meeromvattende zaken overdragen.

Activiteiten en resultaten

Veiligstellen van sporen

Het zoeken, zichtbaar maken, veiligstellen en vastleggen van forensische sporen op standaard plaats delict/incident conform gestandaardiseerde normen, zodat een fundament ontstaat waarop de waarheidsvinding kan worden gebaseerd.

Validatie onderzoeksgegevens

Het verzamelen, valideren en vastleggen van feiten, omstandigheden en eigen bevindingen uit sporenonderzoek, onder meer op plaats delict/incident, zodat inzicht ontstaat in de bruikbaarheid van sporen als rechtmatige bewijslast.

Registratie van beelden

Het vastleggen van de plaats delict/incident door middel van beeldregistratie en/of tekeningen, zodat inzicht in de plaats delict/incident behouden blijft.

Rapportage onderzoeksgegevens

Het rapporteren over feiten, omstandigheden en eigen bevindingen uit sporenonderzoek onder meer op plaats delict/incident, zodat de kwaliteit van opsporingsonderzoeken wordt verhoogd en alle opsporingskansen worden benut.

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• handhaving van de rechtsorde en veiligheid in de samenleving.

 

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (onder begeleiding op de volle breedte van het vakgebied) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• zichtbaar gemaakte en veiliggestelde sporen op het niveau standaard plaatsen delict (PD) en op plaatsen incident (PI);

• processen-verbaal;

• beeldregistratie van plaatsen delict en plaatsen incident;

• rapportage van forensische onderzoeksgegevens;

• gevalideerde en vastgelegde forensische onderzoeksgegevens;

• eenvoudige rechtmatige bewijslast;

• identificatie van de betrokkene(n).

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• werkt gericht aan waarheidsvinding;

• werkt gericht aan identificatie van betrokkene(n);

• levert gegevens zodanig actueel aan dat ze als basis voor vervolgonderzoek, bewijsmiddel of die in combinatie met andere methodieken een voorspellende waarde hebben;

• legt onderzoeksgegevens zodanig accuraat vast dat deze als basis voor vervolgonderzoek kunnen dienen;

borgt de rechtmatigheid van eenvoudige bewijslast door deze te beoordelen op het punt van validiteit, betrouwbaarheid, integriteit en actualiteit;

valideert verzamelde sporen op bruikbaarheid als bewijslast en legt de resultaten hiervan vast;

• legt plaatsen delict en plaatsen incident zodanig vast dat inzicht behouden blijft.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris, onder begeleiding en met recht van overdracht:

• forensisch opsporingsonderzoek met routinematig karakter en eenvoudige bewijslast uitvoeren op het niveau standaard plaatsen delict (PD) en op plaatsen incident (PI);

• in forensische opsporingsonderzoeken ondersteunen op overige niveaus plaatsen delict;

• processen-verbaal opstellen;

• rapportage van onderzoeksgegevens opstellen;

• beeldregistratie maken van standaard plaatsen delict en plaatsen incident.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• criminaliteit en samenleving.

 

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het gehele vakgebied, onder begeleiding binnen het kader van wetgeving, richtlijnen en (gewelds)instructies kan worden aangepakt;

• forensische laboratoria;

• standaard plaatsen delict (PD) en plaatsen incident (PI);

• ondersteunend: op overige niveaus plaatsen delict.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris voor oplossingen die binnen zijn handbereik gebracht, inclusief begeleiding voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij;

• de uitvoering van forensisch opsporingsonderzoek met een routinematig karakter en eenvoudige bewijslast;

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het rapporteren over feiten, omstandigheden en eigen bevindingen uit sporenonderzoek onder meer op plaatsen delict/incident;

• herkennen van situaties die begeleiding in en/of overdracht van activiteiten legitimeren,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen) én niet-routinematig handelen onder begeleiding.

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken onder begeleiding en binnen wetgeving, richtlijnen en (gewelds)instructies die zich voordoen bij:

• bij de uitvoering van forensisch opsporingsonderzoek met een routinematig karakter en een eenvoudige bewijslast op niveau standaard plaatsen delict (PD) en op plaatsen incident (PI);

• bij het op basis van een vastgesteld onderzoeksplan ondersteunen van forensische opsporingsonderzoeken op overige niveaus plaatsen delict;

op de juiste wijze:

• sporen zoeken, zichtbaar maken en veiligstellen;

• verzamelde sporen op bruikbaarheid als bewijslast valideren en de resultaten hiervan vastleggen;

• de identiteit van de betrokkene(n) vaststellen;

• plaats delict/plaats incident in beeld of tekening vastleggen;

• een rapportage van forensische onderzoeksgegevens opstellen;

• zelfstandig afhandelen van situaties gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen) én niet-routinematig handelen onder begeleiding.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot opsporing;

• techniek: opsporingsmethoden, -technieken en -procedures;

• wetenschap: bètawetenschappen.

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

 

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het vakgebied onder begeleiding behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• het strafrecht en het strafprocesrecht;

• richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, protocollen, normen en richtlijnen met betrekking tot forensische opsporing;

• documentatie- en registratiesystemen, voorzover relevant voor het forensisch opsporingsproces.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief kennisbronnen, die onder handbereik worden gebracht;

• volgt opfriscursussen op het vakgebied.

 

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft mbo (niveau 3) werk- en denkniveau;

• heeft een op de volle breedte van de werkzaamheden binnen het vakgebied toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel;

• heeft een aan de inzet gerelateerde opsporingsbevoegdheid.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door werkzaamheden in onnatuurlijke houdingen. De ernst hiervan als zich dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Psychisch risico

Kans op trauma door het geconfronteerd worden met stoffelijke overschotten bij het verrichten van forensisch opsporingsonderzoek op plaats delict en plaats incident is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal van gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Risico op slachtofferschap

Niet van toepassing.

Afbreukrisico

Kans op afbreukrisico is aanwezig in het geval dat de onderzoeksgegevens tot te weinig bewijslast leiden om de dader te kunnen vervolgen, het misdrijf op te lossen, dan wel in het geval dat de duur van het onderzoek wordt overschreden en dit zich terugvertaalt in een verminderde inzetbaarheid. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Medewerker Intake & Service

Kern van de functie

Intake & Service draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en aan veiligheid en leefbaarheid in de samenleving door de intake van burgerverzoeken te verrichten, inzetverzoeken van collega’s te behandelen en service te verlenen door politiële administratieve ondersteuning.

Intake & Service geeft met name uitvoering aan het proces Intake uit de tak Uitvoeren en aan de processen in de takken Voorbereiden en Verbeteren uit het RBP.

De Medewerker Intake & Service draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en aan veiligheid en leefbaarheid in de samenleving door het zelfstandig uitvoeren van routinematige Intake & Servicewerkzaamheden. Hij wordt ten aanzien van onderstaande activiteiten en resultaten begeleid door ten minste een Generalist Intake & Service en kan meeromvattende zaken overdragen.

Activiteiten en resultaten

Intake aangiften, vergunningaanvragen en vragen
 • Het toegankelijk en bereikbaar houden van servicepunten waar de burger aangiften, vergunningenaanvragen en vragen kan indienen, zodat de politie bereikbaar is en blijft voor de burger voor zaken die een niet spoedeisende afhandeling vergen.

 • Het aannemen, beantwoorden en doorverwijzen van vragen van burgers, zodat de burger een servicepunt wordt geboden om kenbaar te maken wat zij van de politie verwacht, en de politie informatie ontvangt op basis waarvan zij effectief en efficiënt kan werken aan de handhaving van rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en aan bevordering van leefbaarheid en veiligheid.

 • Het op/aannemen van aangiften en vergunningaanvragen, zodat de burger een servicepunt wordt geboden om kenbaar te maken wat zij van de politie verwacht, en de politie informatie ontvangt op basis waarvan zij effectief en efficiënt kan werken aan de handhaving van rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en aan bevordering van leefbaarheid en veiligheid.

 • Het wijzen van de burger, onder andere bij het opnemen van een aangifte, op de mogelijkheden van netwerk/ketenpartners, waaronder doorverwijzing naar slachtofferhulp, zodat de burger zich kan vervoegen bij de netwerk/ketenpartner voor ondersteuning.

 • Het doorsturen van aangiften naar relevante vakgebieden, zodat de afhandeling van aangiften op de meest effectieve en efficiënte wijze gebeurt.

 • Het aannemen en doorverbinden van 1-1-2 meldingen, zodat de meldkamer optimaal wordt benut.

Registratie
 • Het vastleggen van vragen in de daartoe geëigende systemen, zodat inzicht ontstaat in wat de burger van de politie verwacht.

 • Het vastleggen van aangiften en vergunningaanvragen in de daartoe geëigende systemen, zodat een basis ontstaat voor het sturen, monitoren, bewaken en begeleiden van de afhandeling.

Validatie gegevens aangifte
 • Het beoordelen van de gegevens vermeld in aangiften middels controle aan de hand van gegevens uit de daartoe geëigende systemen van binnen en buiten de politie, zodat een solide basis ontstaat waarop de verdere afhandeling van aangiften en vergunningaanvragen kan worden gebaseerd.

 • Het signaleren en documenteren van eventuele onjuistheden of strijdigheden tussen gegevens vermeld in aangiften en gegevens uit de daartoe geëigende systemen van binnen en buiten de politie, zodat een basis ontstaat voor nadere controle door de verantwoordelijke functionaris.

Vergunningen

Het in ontvangst nemen van vergunningaanvragen en het beoordelen van de gegevens op volledigheid die worden vermeld, zodat een solide basis ontstaat waarop de verdere afhandeling van vergunningaanvragen.

Interne serviceverlening
 • Het aanvullen van de gegevens vermeld in door collega’s aangereikte aangiften − waar deze onvolledig zijn − met gegevens uit de daartoe geëigende systemen van binnen en buiten de politie, zodat een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

 • Het opstellen van processen-verbaal op grond van door collega’s aangereikte gegevens, zodat een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

 • Het − op aanwijzing − opvragen van informatie of dossiers (geschiedenis, zaak, persoon) ten behoeve van opvolging en vervolging, zodat de uitvoeringspraktijk beschikt over achtergrondinformatie om effectief en efficiënt opvolgings- en/of vervolgingsacties kan plannen.

Service aan burger

Het informeren van de aangever over het resultaat dan wel de status van de behandeling van zijn aangifte, zodat de burger weet dat de politie zijn aangiften, en daarmee de burger zelf, steeds centraal stelt.

Monitoring en termijnbewaking
 • Het bewaken van wettelijke termijnen voor toekenning van bijzondere bevoegdheden (bevelen en BOB-middelen);

 • Het inlichten van de betrokken collega(’s) en de betrokken leidinggevende(n) indien een termijn dreigt te worden overschreden, zodat het optreden van de politie steeds rechtmatig is.

Beheer

Het versiebeheer van formats, formulieren, registratiesets en andere geformaliseerde werkwijzenondersteunende inhoudelijke hulpmiddelen, zodat bij toepassing in de uitvoeringspraktijk deze hulpmiddelen inhoudelijk steeds actueel en beschikbaar zijn.

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en van de openbare orde, en veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

 

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (onder begeleiding op de volle breedte van het vakgebied) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• geholpen burgers bij vragen, aangifte en vergunningaanvragen;

• toegankelijke en bereikbare servicepunten en 1-1-2 meldingen;

• aangenomen, beantwoorde en doorverwezen vragen van burgers;

• opgenomen, op juistheid van gegevens gecontroleerde en naar de relevante vakgebieden doorgestuurde aangiften;

• bij beoordeling gesignaleerde en gedocumenteerde onjuistheden of strijdigheden tussen gegevens in de aangifte en controlegegevens uit de daartoe geëigende systemen van binnen en buiten de politie;

• aangenomen en op volledigheid van gegevens gecontroleerde vergunningaanvragen;

• in de daartoe geëigende systemen vastgelegde vragen van burgers, aangiften en vergunningaanvragen;

• op netwerk/ketenpartners (waaronder slachtofferhulp) geattendeerde burgers;

• geïnformeerde aangevers over de behandeling dan wel de status van hun aangifte;

• op volledigheid van gegevens gecontroleerde en eventueel aangevulde aangiften die zijn aangereikt door collega’s;

• processen-verbaal op grond van door collega’s aangereikte gegevens;

• op aanwijzing opgevraagde dossiers of informatie ten behoeve van opvolging en vervolging;

• op geldigheid gemonitoorde bevelen en BOB-middelen;

• beschikbaarheid van actuele formulieren, formats voor plannen van aanpak, richtlijnen, handreikingen etc..

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• beheert de servicepunten zodanig adequaat dat zij toegankelijk en bereikbaar is voor burgers voor het stellen van vragen, het doen van aangifte en het indienen van vergunningaanvragen;

• beantwoordt vragen van burgers vriendelijk en verwijst zonodig correct door;

• attendeert slachtoffers consequent op netwerk/ketenpartners als slachtofferhulp;

• legt accuraat vragen, aangiften en vergunningaanvragen van burgers vast in de daartoe geëigende systemen;

• controleert nauwkeurig aangiften op juistheid van gegevens en vergunningaanvragen op volledigheid van gegevens;

• signaleert alert onjuistheden of strijdigheden tussen gegevens in de aangifte en controlegegevens uit de daartoe geëigende systemen van binnen en buiten de politie en documenteert helder zijn bevindingen;

• stuurt de aangifte naar het relevante vakgebied;

• informeert aangevers correct over de behandeling dan wel de status van hun aangiften;

• controleert door collega’s aangereikte aangiften nauwkeurig en vult eventueel de gegevens aan;

• stelt correcte processen-verbaal op op grond van door collega’s aangereikte gegevens;

• vraagt zodanig relevante dossiers en informatie (geschiedenis, zaak, persoon) op dat deze als achtergrondinformatie kunnen dienen voor opvolging en/of vervolging;

• bewaakt nauwlettend de wettelijke termijnen van BOB-bevelen/middelen en waarschuwt als deze dreigen te worden overschreden;

• voert consequent en proactief versiebeheer uit op formulieren, formats voor plannen van aanpak, richtlijnen, handreikingen etc., zodat deze steeds actueel en beschikbaar zijn.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris, onder begeleiding en met recht van overdracht:

• vragen, aangiften en vergunningaanvragen aan/opnemen op servicepunten;

• vragen zo mogelijk direct beantwoorden dan wel de burger doorverwijzen;

• aangiften controleren op juistheid van gegevens en doorsturen naar het relevante vakgebied;

• vergunningaanvragen controleren op volledigheid van gegevens;

• burgers attenderen op netwerk/ketenpartners zoals slachtofferhulp;

• aangevers informeren over de behandeling dan wel status van hun aangiften;

• vragen, aangiften en vergunningaanvragen van burgers vastleggen;

• door collega’s aangereikte aangiften aanvullen;

• op grond van door collega’s aangereikte gegevens processen-verbaal opstellen;

• dossiers en informatie (persoon, zaak, geschiedenis) opvragen als achtergrondinformatie ten behoeve van opvolging/vervolging;

• BOB-bevelen/middelen bewaken op geldigheid;

• versiebeheer voeren over formulieren, formats voor plannen van aanpak, richtlijnen, handreikingen etc..

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de samenleving in al zijn variëteit en verscheidenheid, complexiteit en onvoorspelbaarheid.

 

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het gehele vakgebied, onder begeleiding binnen het kader van wetgeving, richtlijnen en (gewelds)instructies kan worden aangepakt;

• intake op servicepunten voor vragen, aangiften en vergunningaanvragen;

• service aan burgers;

• ondersteunende werkzaamheden voor vakgebieden in de uitvoeringspraktijk;

• versiebeheer op formulieren.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris voor oplossingen die binnen handbereik zijn gebracht, inclusief begeleiding voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij;

• het aannemen, beantwoorden en doorverwijzen van vragen van burgers;

• het opnemen en op juistheid van gegevens beoordelen van aangiften van burgers;

• het documenteren van gesignaleerde onjuistheid van gegevens in aangiften;

• het aanvullen van door collega’s aangereikte aangiften;

• het op basis van aangereikte gegevens opstellen van processen-verbaal;

• het sturen van de aangifte naar het relevante vakgebied;

• het aannemen en op volledigheid van gegevens beoordelen van vergunningaanvragen;

• het vastleggen van vragen, aangiften, vergunningaanvragen;

• het attenderen van burgers (slachtoffers) op netwerk/ketenpartners (slachtofferhulp);

• het informeren van de aangever over de behandeling dan wel status van zijn aangifte;

• het − op aanwijzing − opvragen van achtergrondinformatie (dossiers);

• het bewaken van wettelijke termijnen voor toekenning van BOB-bevelen/middelen;

• het voeren van versiebeheer over formulieren, formats voor plannen van aanpak.

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• tot het waarschuwen van de betrokken collega en de betrokken leidinggevende bij een dreigende termijnoverschrijding van de hem toegekende BOB-middelen;

• het proactief beheren van de actuele versie van formulieren, formats voor plannen van aanpak, richtlijnen, handreikingen etc;

• het herkennen van situaties die begeleiding en/of overdracht van activiteiten legitimeren,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen) én niet-routinematig handelen onder begeleiding.

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken onder begeleiding en binnen wetgeving, richtlijnen en (gewelds)instructies die zich voordoen bij:

• het aannemen, beantwoorden en doorverwijzen van vragen van burgers;

• het opnemen en op juistheid van gegevens beoordelen van aangiften;

• het documenteren van onjuistheden in aangiften;

• het aannemen en op volledigheid beoordelen van vergunningaanvragen;

• het doorsturen van de aangifte naar het relevante vakgebied;

• het vastleggen van vragen, aangiften en vergunningaanvragen;

• het attenderen op netwerk/ketenpartners zoals slachtofferhulp,

• het informeren van aangevers over de behandeling dan wel status van hun aangifte,

• het aanvullen van door collega’s aangereikte aangiften;

• het opstellen van processen-verbaal op grond van aangereikte gegevens van collega’s;

• het bewaken van termijnen van BOB-bevelen/middelen;

• het voeren van versiebeheer op formulieren, formats voor plannen van aanpak, richtlijnen, handreikingen etc.;

op de juiste wijze:

• burgers te woord staan en informeren;

• vragen, aangiften, vergunningaanvragen vastleggen in de daartoe geëigende systemen;

• versiebeheer voeren;

• op aanwijzing achtergrondinformatie (dossiers) opvragen bij de aangewezen vakgebieden;

• zelfstandig afhandelen van situaties gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen) én niet-routinematig handelen onder begeleiding.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot Intake & Service

• techniek: documentatiesystemen

• wetenschap: alfa (talen), bèta (techniek) en gamma (mens).

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

 

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het vakgebied onder begeleiding behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• strafrecht (materieel en formeel);

• documentatiesystemen;

• versiebeheer;

• communicatie(-middelen);

• mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;

• inzicht in gedrag.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief kennisbronnen, die onder handbereik worden gebracht;

• volgt opfriscursussen op het vakgebied.

 

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft mbo (niveau 3) werk- en denkniveau;

• heeft een op de volle breedte van werkzaamheden binnen het vakgebied toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel;

• heeft een aan de inzet gerelateerde opsporingsbevoegdheid.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door langdurig een beperkte bewegingsvrijheid te hebben bij het monitoren van beeldschermen, en kans op overbelasting door beeldschermwerkzaamheden (rsi). De ernst hiervan als zich dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering, bij juist gebruik en toepassing van ergonomische maatregelen.

Psychisch risico

De kans op psychisch letsel is aanwezig vanwege het geconfronteerd worden met menselijk leed via de ter dienste staande communicatiemiddelen. De ernst van dit letsel als dit zich voordoet is op een schaal van gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Risico op slachtofferschap

Kans op tegen de persoon gericht verbaal en/of fysiek geweld is in deze functie, met name aanwezig bij baliewerkzaamheden.

De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Afbreukrisico

Kans op afbreukrisico is aanwezig in gevallen dat, ondanks een proactieve gerichtheid op versiebeheer, desondanks wijzigingen niet bekend zijn en een niet actueel formulier, format, richtlijn etc wordt toegepast in de uitvoeringspraktijk, en dit zich terugvertaald in verminderde inzetbaarheid of schade aan het loopbaantraject. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Medewerker Observatie

Kern van de functie

Observatie draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en openbare orde en aan leefbaarheid en veiligheid in de samenleving door de uitvoeringspraktijk te voorzien van heimelijk vergaarde informatie.

Observatie geeft met name uitvoering aan het proces Verzamelen en verwerken veiligheidsinformatie uit de tak Voorbereiden en aan de processen in de tak Verbeteren van het RBP.

Binnen het vakgebied Observatie komt een aantal specifieke functionaliteiten6 voor waarop stelselmatig wordt ingezet.

De Medewerker Observatie draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en openbare orde en aan leefbaarheid en veiligheid in de samenleving door het zelfstandig uitvoeren van observatieactiviteiten met een routinematig karakter. Hij wordt ten aanzien van onderstaande activiteiten en resultaten begeleid door ten minste een Generalist Observatie en kan meeromvattende zaken overdragen.

Activiteiten en resultaten

Beschikbaarheid apparatuur en (technische hulp)middelen
 • Het onderhouden van apparatuur en het actueel houden van de voorraad (technische hulp)middelen, zodat deze bedrijfszeker en inzetbaar zijn bij observaties.

 • Het − volgens specificaties uit het vastgestelde plan van aanpak voor observaties − op maat maken van apparatuur en (technische hulp)middelen, zodat observaties effectiever en efficiënter worden uitgevoerd.

Voorverkenning

Het verkennen van de situatie ter plaatse, zodat een basis ontstaat voor het opstellen dan wel bijstellen van het plan van aanpak voor observaties.

Uitvoeren van observatie
 • Het − op basis van het vastgestelde plan van aanpak voor observaties − waarnemen van feiten en omstandigheden en/of het onderscheppen van (digitale) gegevens uit het data- en telecommunicatieverkeer, zodat gedragingen en/of contacten van de geobserveerden worden vastgelegd ten behoeve van opvolging en/of vervolging.

 • Het signaleren van en anticiperen op omstandigheden of gedragingen van personen die de observatie kunnen verstoren of in gevaar kunnen brengen, het inschatten van veiligheidsrisico’s en/of de kans op ontmaskering, zodat de veiligheidsrisico’s worden teruggedrongen, ontmaskering wordt voorkomen en de uitvoering van observatie kan blijven doorlopen (actie-intelligentie).

Gegevens uit observatie

Het ordenen, valideren en vastleggen van gegevens uit observatie, zodat een fundament ontstaat waarop de waarheidsvinding kan worden gebaseerd.

Rapportage over gegevens uit observatie

Het rapporteren van gegevens uit observatie, zodat een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

Geregistreerde gegevens (IGP)

Het documenteren van overige eigen waarnemingen in feiten en omstandigheden, zodat actuele informatie beschikbaar is en een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en openbare orde en aan leefbaarheid en veiligheid in de samenleving.

 

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (onder begeleiding op de volle breedte van het vakgebied) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• gegevens over handelingen, gedragingen en contacten van verdachten;

• te allen tijde bedrijfszekere en inzetbare apparatuur;

• op maat gemaakte apparatuur;

• gevalideerde en in rapportage vastgelegde onderzoeksgegevens uit observaties;

• processen-verbaal.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• volgt nauwgezet het plan van aanpak voor observaties maar kan zelfstandig beslissen daarvan af te wijken bij onvoorspelde gevaarsituaties;

• neemt scherp en accuraat feiten en omstandigheden waar, zonder opgemerkt te worden (heimelijk);

• onderschept heimelijk (gegevens over) data- en telecommunicatieverkeer;

• signaleert en anticipeert alert op omstandigheden of gedragingen van personen die de observatie kunnen verstoren, schat veiligheidsrisico’s en/of de kans op ontmaskering accuraat in, en roept tijdig eventueel hulp in;

• maakt − binnen de specificaties in het plan van aanpak voor observaties − apparatuur en/of (technische hulp)middelen zodanig op maat dat de bedrijfszekerheid en inzetbaar dezelfde blijft of toeneemt en de kans op ontdekking bij inzet in observatie wordt verkleind;

• legt na validatie de onderzoeksgegevens uit observatie zodanig accuraat vast in een rapportage dat deze als basis voor opvolging en/of vervolging kunnen dienen;

• documenteert overige eigen waarnemingen zodanig accuraat dat deze als basis voor opvolging en/of vervolging kunnen dienen.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris, onder begeleiding en met recht van overdracht:

• voorverkenning verrichten;

• personen heimelijk waarnemen;

• data- en telecommunicatieverkeer onderscheppen;

• apparatuur onderhouden en de voorraad (technische hulp)middelen actueel houden;

• apparatuur en (technische hulp)middelen volgens specificatie uit het plan van aanpak voor observaties op maat maken;

• rapportages opstellen van gevalideerde onderzoeksgegevens uit observatie;

• processen-verbaal.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• criminaliteit en samenleving vanuit het perspectief van heimelijk gadeslaan.

 

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het gehele vakgebied, onder begeleiding binnen het kader van wetgeving, richtlijnen en (gewelds)instructies kan worden aangepakt;

• het waarnemen van de bewegingen en activiteiten van personen volgens vastgesteld plan van aanpak voor observaties;

• onderhoud en aanpassen van apparatuur en (technische hulp)middelen.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris voor oplossingen die binnen handbereik zijn gebracht, inclusief begeleiding voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij;

• van routinematige observatie (basisobservatiewerk) volgens vastgesteld plan van aanpak voor observaties;

• de uitvoering ter plaatse in ad hoc gevaarssituaties;

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het inroepen van assistentie als hij inschat dat er risico’s zijn op het verstoren van de observatie, voor de persoonlijke veiligheid en/of op ontmaskering (actie-intelligentie);

• het oplossen van problemen die zich kunnen voordoen bij het voorverkennen van situaties, bij het uitvoeren van observaties, en bij het onderscheppen van (digitale) gegevens uit het data- en telecommunicatieverkeer;

• het oplossen van problemen die kunnen ontstaan bij het onderhouden van apparatuur en het actueel houden van de voorraad (technische hulp)middelen;

• het oplossen van problemen die zich kunnen voordoen bij het op maat maken van apparatuur en (technische hulp)middelen;

• het valideren en vastleggen in een rapportage van onderzoeksgegevens uit observatie;

• het delen van informatie over achtergronden van niet in de observatie betrokken personen en omgeving wanneer daar naar zijn oordeel een basis mee ontstaat voor opvolging en/of vervolging;

• het vragen om begeleiding teneinde op termijn tot een volledig zelfstandige uitvoering van observatie te komen;

• het herkennen van situaties die overdracht legitimeren,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen) én niet-routinematig handelen onder begeleiding.

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken onder begeleiding en binnen wetgeving, richtlijnen en (gewelds)instructies die zich voordoen bij:

• het uitvoeren van routinematige observatie (basisobservatiewerk);

• de voorverkenning van situaties;

• het uitvoeren van observaties;

• het onderscheppen van (digitale) gegevens uit het data- en telecommunicatieverkeer;

• risico’s op het verstoren van de observatie, voor de persoonlijke veiligheid en/of op ontmaskering;

• met het op peil houden van de voorraad (technische hulp)middelen zelfstandig aanpakken;

• met het − volgens specificatie in het plan van aanpak voor observaties − op maat maken van apparatuur en (technische hulp)middelen;

op de juiste wijze:

• signaleren en anticiperen op risico’s op het verstoren van de observatie, voor de persoonlijke veiligheid en/of op ontmaskering (actie-intelligentie);

• apparatuur en (technische hulp)middelen onderhouden;

• onderzoeksgegevens uit observatie valideren en vastleggen in een rapportage;

• (overige) eigen waarnemingen documenteren en vastleggen in de daartoe geëigende systemen;

• zelfstandig afhandelen van situaties gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen) én niet-routinematig handelen onder begeleiding.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot observatie;

• methoden, technieken en procedures;

• wetenschap: zowel alfa, bèta als gammawetenschappen.

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

 

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het vakgebied onder begeleiding behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• wet- en regelgeving, richtlijnen, (OM-)aanwijzingen, protocollen, normen en richtlijnen met betrekking tot observatie;

• privacywetgeving;

• observatiemethoden en -technieken en -instrumenten;

• camouflagemethoden en -technieken;

• inzicht in gedrag.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief kennisbronnen, die onder handbereik worden gebracht;

• volgt opfriscursussen op het vakgebied.

 

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft mbo (niveau 3) werk- en denkniveau;

• op de volle breedte van werkzaamheden binnen het vakgebied toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel;

• heeft een aan de inzet gerelateerde opsporingsbevoegdheid.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door langdurig een beperkte bewegingsvrijheid te hebben bij voorverkenning en observeren. De ernst hiervan als zich dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Psychisch risico

De kans op psychisch letsel is aanwezig vanwege het incidenteel beroepsmatig aannemen van andere identiteit. De ernst van dit letsel als dit zich voordoet is op een schaal van gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Risico op slachtofferschap

Kans op tegen de persoon gericht verbaal en/of fysiek geweld, zeker bij ontmaskering, is in deze functie aanwezig, evenals de kans op dreiging met fysiek geweld (criminele druk). De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Afbreukrisico

Kans op afbreukrisico is aanwezig indien ondanks alle voorzorg door externe factoren de observant wordt ontmaskerd of het onderscheppen van data of telefonie wordt ontdekt, en dit zich terugvertaalt in de inzetbaarheid bij observaties in een bepaalde omgeving of voor bepaalde tijd, dan wel anderszins schade toebrengt aan het loopbaantraject. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Medewerker Beveiliging

Kern van de functie

Beveiliging draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde in de samenleving door het uitvoeren van veiligheidsmaatregelen rond – door bevoegd gezag aangewezen – personen, objecten en diensten, in de Rechtbank en cellencomplexen. Beveiliging geeft met name uitvoering aan de processen Handhaven en Arrestantenzorg in de Tak Uitvoeren, en aan de takken Voorbereiden en Verbeteren uit het RBP.

De Medewerker Beveiliging draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde door het zelfstandig uitvoeren van routinematige veiligheidsmaatregelen. Hij wordt ten aan zien van onderstaande activiteiten en resultaten begeleid door ten minste een Generalist Beveiliging en kan meeromvattende zaken overdragen.

Activiteiten en resultaten

Toezicht Beveiliging objecten-portakabin
 • Het uitoefenen van toezicht op (de omgeving van) het te beveiligen object, zodat de veiligheid rond het object wordt bewaakt.

 • Het signaleren en melden van onregelmatigheden, en het uitoefenen van toezicht en controle op personen en objecten, zodat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan.

 • Het inschatten van de risico’s op escalatie van situaties en gedrag, zodat de dreiging op escalatie wordt weggenomen.

Handhaving
 • Het geven van aanwijzingen, zodat het ontstaan van onveilige situaties wordt tegengegaan en/of zodat de orde in en rond objecten en/of rond personen wordt bewaard of hersteld.

 • Het verwijderen van onbevoegden van privéterrein, zodat de te beveiligen persoon niet wordt aangetast in zijn veiligheidsbeleving en/of zijn privacy.

Veiligheidsmaatregelen in of ten behoeve van de Rechtbank
 • Het geven van aanwijzingen en het ingrijpen bij escalatie van gedrag of situatie, zodat de orde in de Rechtbank wordt gewaarborgd.

 • Het uitvoeren van opgedragen justitiële taken zoals het betekenen van gerechtelijke stukken en het innen van openstaande boetes, zodat er concrete uitvoering gegeven wordt aan de opgelegde strafmaatregelen van de rechterlijke macht.

Arrestantenverzorging
 • Het uitvoeren van administratieve handelingen bij insluiting, het uitvoeren van veiligheidsfouillering, het in bewaring nemen, registreren en onder zich houden van de goederen die de arrestant bij zich draagt, zodat de arrestant geregistreerd staat en het ontstaan van onveilige situaties wordt tegengegaan.

 • Het optreden als aanspreekpunt, het onderzoeken van en het voorzien in de primaire en specifieke levensbehoeften van arrestanten, zodat het welzijn en de gezondheid van de arrestant worden gewaarborgd.

 • Het begeleiden van arrestanten naar afspraken en het voorbereiden van arrestanten op transport, zodat arrestanten tijdig beschikbaar zijn voor bezoek of transport.

Geregistreerde gegevens (IGP)

Het documenteren van eigen waarnemingen in feiten en omstandigheden, zodat actuele informatie beschikbaar is en een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

Aanwenden dwangmiddelen

Het aanwenden van strafvorderlijke dwangmiddelen waaronder het staande houden, aanhouden op en buiten heterdaad, voorgeleiden etc. van verdachten van misdrijven alsmede inbeslagneming, onderzoek aan en in kleding en aan het lichaam, binnentreden etc., zodat schenders van de rechtsorde strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Beveiliging personen
 • Het signaleren van verdachte omstandigheden en gedragingen van personen en het anticiperen op situaties; het inschatten van veiligheidsrisico’s; het ingrijpen bij gevaarsituaties, eventueel met toepassing van geweldsmiddelen, zodat aanslagen op de te beveiligen persoon worden voorkomen, afgeweerd en doorstaan (actie-intelligentie).

 • Het zorg dragen voor de veiligheid tijdens het vervoer en verblijf, zodat de te beveiligen persoon veilig op zijn plaats van bestemming aankomt en kan verblijven.

Observatie objecten
 • Het (doen) plaatsen van technische apparatuur, zodat onregelmatigheden worden gedetecteerd (statische beveiliging).

 • Het (doen) plaatsen van technische hulpmiddelen ter verkrijging van informatie, zodat een basis ontstaat om preventief te handelen (observatie).

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• de handhaving van de rechtsorde in de samenleving.

 

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (onder begeleiding op de volle breedte van het vakgebied)moeten kunnen worden behaald, zijn:

• orde in de Rechtbank;

• betekende gerechtelijke stukken en geïnde boetes;

• geregistreerde, veilige, ingesloten en verzorgde arrestanten;

• registratie van in bewaring genomen goederen;

• beveiligde personen;

• beveiligde objecten;

• processen-verbaal.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

• voert accuraat alle routinematige veiligheidsmaatregelen uit;

• oefent zodanig toezicht, controle en handhaving uit dat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan, de (openbare) orde wordt gewaarborgd en het risico op escalatie van situaties en gedrag wordt vermeden;

• voert accuraat administratieve handelingen uit bij insluiting en tijdens verblijf;

• gaat zorgvuldig om bij de verzorging van arrestanten en in bewaring genomen goederen;

• bejegent arrestanten op een correcte wijze bij de veiligheidsfouillering bij insluiting tijdens het verblijf;

• beïnvloedt in de Rechtbank de situatie op zodanige wijze dat de voortgang van de rechtsgang niet wordt gehinderd en de orde ter terechtzitting niet wordt verstoord;

• voert opgedragen justitiële taken zorgvuldig uit;

• beveiligt het object door preventief en alert te reageren op signalen die een verandering in de veiligheidssituatie rondom een object kunnen inluiden;

• beveiligt het vervoer en verblijf van te beveiligen personen door tijdig te anticiperen op gevaarsituaties en door − eventueel met toepassing van geweldsmiddelen − in te grijpen bij aanslagen;

• beveiligt de te beveiligen persoon door te werken aan verhoging van zijn veiligheidsbeleving en privacy;

• beveiligt de te beveiligen persoon door stelselmatig de gebruikte technische hulpmiddelen in te schakelen;

• neemt de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht bij de toepassing van dwangmiddelen;

• documenteert eigen waarnemingen zodanig accuraat dat deze als basis voor opsporingsonderzoek en/of vervolging kunnen dienen.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris zelfstandig, onder begeleiding en met recht van overdracht:

• arrestantenzorg verrichten;

• administratieve handelingen uitvoeren ter registratie van arrestanten en goederen die de arrestant bij zich draagt;

• goederen die de arrestant bij zich draagt in bewaring nemen;

• veiligheidsfouillering toepassen bij insluiting van arrestanten;

• geweldsmiddelen gebruiken bij de handhaving van de orde in de Rechtbank;

• opgedragen justitiële taken uitvoeren, zoals het betekenen van gerechtelijke stukken en het innen van openstaande boetes;

• objectbeveiliging uitvoeren;

• persoonsbeveiliging uitvoeren;

• technische hulpmiddelen (doen) plaatsen ter detectie van indringers en ter observering van de omgeving;

• geweldsmiddelen gebruiken bij het afweren van aanslagen op de te beveiligen persoon;

• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;

• aanwijzingen geven;

• dwangmiddelen toepassen;

• processen-verbaal.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de door criminelen en terreur in haar rechtsordelijke en democratische werking bedreigde samenleving.

 

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het gehele vakgebied, onder begeleiding binnen het kader van wetgeving, richtlijnen en (gewelds)instructies kan worden aangepakt;

• beveiligingstaken in of ten behoeve van de Rechtbank;

• persoonsbeveiliging;

• de verzorging van arrestanten;

• locaties/objecten waarin de te beveiligen persoon verblijft;

• routes waarlangs de te beveiligen persoon zich beweegt.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris voor oplossingen die binnen handbereik zijn gebracht, inclusief begeleiding voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij:

• de uitvoering van opgedragen justitiële taken;

• de uitvoering van persoons- en objectbeveiliging;

• bij de insluiting en verzorging van arrestanten, de beveiliging van objecten (portakabin) en bij de uitvoering van beveiligingstaken in de Rechtbank;

• de beveiliging van de directe omgeving van de te beveiligen persoon;

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• ingrijpen bij escalatie van gedrag of situatie die de orde ter terechtzitting verstoort dan wel de onbelemmerde voortgang van de rechtsgang verhindert (actie-intelligentie);

• bij persoonsbeveiliging het initiatief tot het ingrijpen, desnoods met toepassing van geweldsmiddelen bij gevaarsituaties;

• het (doen) installeren van technische apparatuur en hulpmiddelen;

• het melden van gesignaleerde onregelmatigheden als daarmee naar zijn oordeel normoverschrijdend gedrag kan worden tegengegaan;

• het inroepen van assistentie als hij inschat dat er risico’s zijn op escalatie van situatie of gedrag;

• het delen van informatie over achtergronden van personen en omgeving wanneer daar naar zijn oordeel een basis mee ontstaat voor opvolging en/of vervolging;

• het herkennen van situaties die begeleiding in en/of overdracht van activiteiten legitimeren;

• het in acht nemen van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit bij de toepassing van dwangmiddelen,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen) én niet-routinematig handelen onder begeleiding.

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken onder begeleiding en binnen wetgeving, richtlijnen en (gewelds)instructies die zich voordoen bij:

• de uitvoering van beveiligingstaken;

• het bewaren van orde in de Rechtbank;

• het uitvoeren van opgedragen justitiële taken;

• de insluiting en verzorging van arrestanten;

• de problemen die zich voordoen, ook in gevaarsituaties, bij de beveiliging van personen;

• de problemen die zich voordoen bij objectbeveiliging;

• de problemen die zich voordoen bij het verwijderen van onbevoegden van privéterreinen;

• bij het uitoefenen van toezicht en controle op objecten en personen;

op de juiste wijze

• handelen ter voorkoming, afwering en doorstaan van aanslagen;

• technische hulpmiddelen (doen) plaatsen;

• gesignaleerde onregelmatigheden melden;

• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;

• risico’s van escalatie van situaties en gedrag inschatten;

• aanwijzingen geven;

• veiligheidsfouillering toepassen bij insluiting van arrestanten;

• administratieve handelingen uitvoeren bij insluiting en tijdens verblijf van arrestanten;

• in bewaring genomen goederen registreren;

• eigen waarnemingen documenteren en vastleggen;

• zelfstandig afhandelen van situaties gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen) én niet-routinematig handelen onder begeleiding.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied en/of werkterrein van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot veiligheid;

• methoden en technieken met raakvlakken met beveiliging;

• wetenschap: veiligheids(gerelateerde) wetenschappen.

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

 

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het vakgebied onder begeleiding behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• Rechterlijke Organisatie;

• procedures in strafvervolging;

• procedures en omgangsvormen in de Rechtbank;

• richtlijnen, (OM-)aanwijzingen en protocollen met betrekking tot persoonsbeveiliging;

• arrestantenverzorging;

• wapenkunde;

• interventietechnieken;

• beveiligingstechniek;

• inzicht in gedrag;

• strafrecht (materieel en formeel);

• geweldsinstructie.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief kennisbronnen, die onder handbereik worden gebracht;

• volgt opfriscursussen op het vakgebied.

 

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft mbo (niveau 3) werk- en denkniveau;

• op de volle breedte van werkzaamheden binnen het vakgebied toegespitste gevolgde opleidingen en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel;

• heeft een aan de inzet gerelateerde opsporingsbevoegdheid.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als zich dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Psychisch risico

Kans op trauma bij inzet op persoonsbeveiliging is in deze functie aanwezig bij/na een aanslag op de te beveiligen persoon. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Risico op slachtofferschap

Kans op tegen de persoon gericht verbaal en/of fysiek geweld is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Afbreukrisico

Kans op afbreukrisico is aanwezig bij beslissingen die bij calamiteit onder tijdsdruk moeten worden genomen en verstrekkende gevolgen kunnen hebben. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Medewerker GGP

Kern van de functie

Gebiedsgebonden Politie (GGP) draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en aan veiligheid en leefbaarheid in de samenleving. GGP richt zich op de uitvoering van operationele politietaken, met name ten behoeve van de processen Noodhulp, Toezicht en Handhaven en Opsporen (VVC) uit RBP in de frontlinie van de samenleving.

Binnen het vakgebied GGP komt een aantal werkterreinen7 voor waarop stelselmatig wordt ingezet.

De Medewerker GGP draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en aan veiligheid en leefbaarheid door het zelfstandig uitvoeren van routinematige operationele politietaken. Hij wordt ten aanzien van onderstaande activiteiten en resultaten begeleid door ten minste een Generalist GGP en kan meeromvattende zaken overdragen.

Activiteiten en resultaten

Toezicht
 • Het signaleren van onregelmatigheden en het uitoefenen van toezicht en controle op personen en objecten, zodat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan.

 • Het inschatten van de risico’s op escalatie van situaties en gedrag, zodat de dreiging op escalatie wordt weggenomen.

Handhaving

Het geven van aanwijzingen en het verbaliseren van overtredingen, zodat de openbare orde wordt gewaarborgd.

Conflictbemiddeling

Het in dialoog treden met conflicterende partijen en het bemiddelen in de oplossing van conflicten, zodat de leefbaarheid tussen groepen en individuen in de samenleving verbetert.

Opsporing-VVC

Het afhandelen van eenvoudige misdrijven c.q. het onderzoeken van feiten en omstandigheden op het gebied van Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC) en het delen van informatie over de achtergronden van personen en de omgeving, zodat een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

Noodhulp

Het beoordelen en melden van de aard en de ernst van incidenten en calamiteiten ter plaatse en het verlenen van directe hulp. Het, eventueel in overleg, nemen van regulerende en stabiliserende maatregelen bij incidenten en calamiteiten, zodat de directe hulp aan hen die deze behoeven wordt verleend.

Informatie

Het helder krijgen van de informatie- en hulpbehoefte van klanten, zodat klantverzoeken direct worden afgehandeld en klanten direct worden geholpen (intake op locatie).

Processen-verbaal

Het valideren en documenteren van feiten en omstandigheden over overtredingen en misdrijven en het opnemen van aangiften, zodat een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

Geregistreerde gegevens (IGP)

Het documenteren van (overige) eigen waarnemingen in feiten en omstandigheden, zodat actuele informatie beschikbaar is en een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

Aanwenden dwangmiddelen

Het aanwenden van strafvorderlijke dwangmiddelen waaronder het staande houden, aanhouden op en buiten heterdaad, voorgeleiden etc. van verdachten van misdrijven alsmede inbeslagneming, onderzoek aan en in kleding en aan het lichaam, binnentreden etc., zodat schenders van de rechtsorde strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Rolaanduiding

Kan, mits daarvoor gecertificeerd en aangewezen, optreden in teamverband (ME, FLEX, GBO, GRIP e.d.).

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

 

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (onder begeleiding op de volle breedte van het vakgebied) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• gehandhaafde openbare orde;

• oplossingen tussen conflicterende partijen;

• aangehouden, in verzekeringgestelde en voorgeleide verdachten;

• hulp aan hen die deze behoeven bij incident of calamiteit;

• tevreden klanten bij aangifte op locatie en bij afhandeling van de melding;

• processen-verbaal;

• dossier VVC.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:

– voert accuraat alle operationele politietaken uit, waartoe behoren:

• oefent zodanig toezicht, controle en handhaving uit dat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan, het risico op escalatie van situaties en gedrag wordt vermeden en de openbare orde wordt gewaarborgd;

• werkt gericht aan de oplossing van conflicten tussen conflicterende partijen;

• werkt gericht aan het oplossen VVC;

• neemt de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht bij de aanwending van dwangmiddelen;

• beoordeelt en meldt bij incident of calamiteit onverwijld over aard en ernst, neemt – eventueel in overleg – regulerende en stabiliserende maatregelen en verleent directe hulp;

• werkt gericht aan tevredenheid bij klanten over de intake (aangifte/intake op locatie) en afhandeling van de melding;

• valideert en documenteert feiten en omstandigheden over overtredingen en misdrijven, en bij aangiften zodanig accuraat dat een solide basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging;

• documenteert (overige) eigen waarnemingen en deelt informatie over achtergronden van personen en omgeving zodanig accuraat dat deze als basis voor opvolging en/of vervolging kunnen dienen.

De functionaris past ‘Bevoegdheden’ zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

 

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris zelfstandig, onder begeleiding en met recht van overdracht:

– alle operationele politietaken uitvoeren, waartoe behoren:

• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;

• aanwijzingen geven;

• feiten en omstandigheden op het gebied van VVC onderzoeken (opsporing VVC) onderzoeken;

• verdachte personen aanhouden, in bewaring stellen en voorgeleiden voor de hulpofficier van justitie;

• dwangmiddelen toepassen;

• in dialoog treden met conflicterende partijen en bemiddelen in de oplossing van conflicten;

• directe hulp verlenen;

• regulerende en stabiliserende maatregelen nemen bij incidenten en calamiteiten;

• aangiften opnemen;

• processen-verbaal.

Dynamiek

Complexiteit

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen de context van:

• de frontlinie van de samenleving in al zijn variëteit en verscheidenheid, complexiteit en onvoorspelbaarheid.

 

Speelveld

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen, speelt zich af binnen het kader van:

• het gehele vakgebied, onder begeleiding, binnen het kader van wetgeving, richtlijnen en (gewelds)instructies kan worden aangepakt;

• het toezicht op en de handhaving van de openbare orde;

• de opsporing van daders/aanhouding van verdachten van misdrijven VVC;

• conflicterende partijen;

• incidenten en calamiteiten.

Oplossingsgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld, aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.

In dit kader:

kiest de functionaris voor oplossingen die binnen handbereik zijn gebracht, inclusief begeleiding voor de meest effectieve en efficiënte aanpak bij:

• de uitvoering van operationele politietaken met een routinematig karakter (toezicht en handhaving met aanwending van strafvorderlijke dwangmiddelen op verdachten, conflictbemiddeling, opsporing VVC en noodhulp).

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:

• het melden van gesignaleerde onregelmatigheden als daarmee naar zijn oordeel normoverschrijdend gedrag kan worden tegengegaan;

• het inroepen van assistentie als hij inschat dat er risico’s zijn op escalatie van situatie of gedrag;

• het documenteren van (overige) eigen waarnemingen en het delen van informatie over achtergronden van personen en omgeving wanneer daar naar zijn oordeel een basis mee ontstaat voor opvolging en/of vervolging;

• het in acht nemen van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit bij de aanwending van dwangmiddelen;

• het vragen om begeleiding teneinde op termijn tot een volledig zelfstandige uitvoering van operationele politietaken te komen;

• het herkennen van situaties die begeleiding in en/of overdracht van activiteiten legitimeren,

waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen) én niet-routinematig handelen onder begeleiding.

 

Handelingsbekwaamheid

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.

De functionaris kan:

de problemen aanpakken onder begeleiding en binnen wetgeving, richtlijnen en (gewelds)instructies die zich voordoen bij:

• de uitvoering van operationele politietaken met een routinematig karakter (toezicht en handhaving met aanwending van strafvorderlijke dwangmiddelen op verdachten, conflictbemiddeling, opsporing VVC en noodhulp).

Op de juiste wijze:

• onderzoeksgegevens VVC verzamelen, valideren en vastleggen;

• dwangmiddelen aanwenden, directe hulp verlenen en regulerende en stabiliserende maatregelen nemen, aangiften, processen-verbaal en (overige) eigen waarnemingen opstellen/documenteren en vastleggen;

• zelfstandig afhandelen van situaties gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen) én niet routinematig handelen onder begeleiding.

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

Deskundigheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Kennisontwikkeling

Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:

• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot GGP;

• techniek: methoden, technieken en procedures;

• wetenschap: sociale en andere veiligheidsgerelateerde wetenschappen.

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot praktijkinzet.

 

Kennisterrein

De kennis en vaardigheden die tot het vakgebied onder begeleiding behoren en voor deze functie relevant zijn, zijn:

• het strafrecht, het strafprocesrecht, het bestuursrecht;

• conflictbemiddeling;

• noodhulp en incidentmanagement;

• inzicht in gedrag;

• documentatie- en registratiesystemen.

Kennisgerichtheid

Inspanningsverplichting

De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.

De functionaris:

• raadpleegt actief kennisbronnen, die onder handbereik worden gebracht;

• volgt opfriscursussen op het vakgebied.

 

Basis(vak)kennis

De functionaris:

• heeft mbo (niveau 3) werk- en denkniveau;

• heeft een op de volle breedte van werkzaamheden binnen het vakgebied toegespitste opleiding gevolgd en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;

• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in het opleidingsprofiel;

• heeft een aan de inzet gerelateerde opsporingsbevoegdheid.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden

Fysiek risico

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als zich dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Psychisch risico

Kans op trauma na incident of calamiteit is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Risico op slachtofferschap

Kans op tegen de persoon gericht verbaal en/of fysiek geweld is in deze functie aanwezig. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.

Afbreukrisico

Kans op afbreukrisico is aanwezig bij beslissingen die bij een incident of calamiteit onder tijdsdruk moeten worden genomen en verstrekkende gevolgen kunnen hebben. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.

Medewerker Tactische Opsporing

Kern van de functie

Tactische Opsporing draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en aan veiligheid in de samenleving door zich te richten op waarheidsvinding door feiten en omstandigheden rond misdrijven te onderzoeken. De uitkomsten kunnen leiden tot identificatie van de verdachten, maar kunnen ook dienen als basis voor vervolgonderzoek, bewijsmiddel of in combinatie met andere methodieken een voorspellende waarde hebben.

Tactische Opsporing geeft met name invulling aan het proces Opsporen in de tak Uitvoeren, en aan de takken Voorbereiden en Verbeteren uit RBP.

Binnen het vakgebied Tactische Opsporing komt een aantal werkterreinen8 voor waarop stelselmatig wordt ingezet.

De Medewerker Tactische Opsporing draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde (criminaliteitsbestrijding) en aan veiligheid in de samenleving door het zelfstandig uitvoeren van tactisch opsporingsonderzoek met een routinematig karakter. Hij wordt ten aanzien van onderstaande activiteiten en resultaten begeleid door ten minste een Generalist Tactische Opsporing en kan meeromvattende zaken overdragen.

Activiteiten en resultaten

Validatie onderzoeksgegevens

Het verzamelen, valideren en vastleggen van tactische onderzoeksgegevens, zodat een fundament ontstaat waarop de waarheidsvinding kan worden gebaseerd.

Totstandbrenging bewijslast

Het verzamelen, ordenen en vastleggen van bewijsmateriaal in het procesdossier en het beoordelen van de validiteit, betrouwbaarheid, integriteit en actualiteit van eenvoudige bewijslast, zodat de rechtmatigheid van de bewijslast wordt geborgd.

Processen-verbaal

Het valideren en het in de daartoe geëigende systemen documenteren van feiten en omstandigheden over (vermoedelijke) misdrijven en het opnemen van aangiften, zodat een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

Geregistreerde gegevens (IGP)

Het documenteren van (overige) eigen waarnemingen in feiten en omstandigheden, zodat actuele informatie beschikbaar is en een basis ontstaat voor opvolging en/of vervolging.

Aanwenden dwangmiddelen

Het aanwenden van strafvorderlijke dwangmiddelen waaronder het staande houden, aanhouden op en buiten heterdaad, voorgeleiden etc. van verdachten van misdrijven alsmede inbeslagneming, onderzoek aan en in kleding en aan het lichaam, binnentreden etc., zodat schenders van de rechtsorde strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Hoge Omschakelfrequentie

Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren

Verantwoordelijkheid

Belang

Effecten

Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:

• handhaving van de rechtsorde en veiligheid in de samenleving door criminaliteitsbestrijding.

 

Resultaten

De resultaten (output) die in deze functie (onder begeleiding op de volle breedte van het vakgebied) moeten kunnen worden behaald, zijn:

• identificatie van verdachten;

• gegevens als basis voor vervolgonderzoek, bewijsmiddel of die in combinatie met andere methodieken een voorspellende waarde hebben;

• gevalideerde en vastgelegde tactische onderzoeksgegevens;

• rechtmatige eenvoudige bewijslast;

• dossier VVC;

• processen-verbaal.

Beïnvloeding

Inspanningsverplichting<