Rectificatie wijziging Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)

In de Staatscourant van 1 mei 2013, nr. 11343 is gepubliceerd de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 april 2013, R&P/RA/2013-0000036451, tot wijziging van de Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien), in verband met aanpassingen van het onderdeel Duurzame inzetbaarheid sectoren.

Abusievelijk is in artikel I, onderdeel A, van de Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien), Bijlage 1. Specifieke bepalingen voor subsidie aanvragen per actie, actie E. sociale innovatie, hoofdstuk II. (Duurzame inzetbaarheid sectoren) een wijziging opgenomen van artikel E15 waarbij het bedrag van € 20.000.000,– is vervangen door het bedrag van € 10.000.00,–. Het laatstgenoemde bedrag moet zijn € 10.000.000,–.

Naar boven