Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieStaatscourant 2012, 6371Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 28 maart 2012, nr. WJZ / 12042881, houdende vaststelling van de definitieve correcties voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2011 (Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2011)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op de artikelen 14, vijfde lid, en 31, vierde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. besluit:

het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

b. regeling 2008:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008;

c. regeling 2009:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009;

d. regeling 2010:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010;

e. regeling 2011:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011;

f. basisbedrag:

het basisbedrag, bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, en 28, eerste lid, van het besluit.

§ 2. Correctiebedragen Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008

Artikel 2

 • 1. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de regeling 2008 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,058 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 2. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de regeling 2008 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,217 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 3. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de regeling 2008 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,102 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 4. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de regeling 2008 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 5. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de regeling 2008 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

Artikel 3

 • 1. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de regeling 2008 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,189 per Nm3 voor wat betreft de energieprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 2. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 42a, eerste lid, van de regeling 2008 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,189 per Nm3 voor wat betreft de energieprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

§ 3. Correctiebedragen Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009

Artikel 4

 • 1. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de regeling 2009 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,058 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 2. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 7a, eerste en tweede lid, van de regeling 2009 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,059 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 3. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de regeling 2009 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,217 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 4. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de regeling 2009 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,054 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 5. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de regeling 2009 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,102 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 6. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de regeling 2009 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 7. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de regeling 2009 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 8. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de regeling 2009 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

Artikel 5

 • 1. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de regeling 2009 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,189 per Nm3 voor wat betreft de energieprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 2. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 51, eerste lid, van de regeling 2009 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,189 per Nm3 voor wat betreft de energieprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

§ 4. Correctiebedragen Regeling windenergie op zee 2009

Artikel 6

De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling windenergie op zee 2009 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

 • a. € 0,060491 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

 • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

§ 5. Correctiebedragen Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010

Artikel 7

 • 1. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de regeling 2010 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,058 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 2. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de regeling 2010 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,059 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 3. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de regeling 2010 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,217 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 4. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel b, van de regeling 2010 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,054 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 5. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de regeling 2010 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,102 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 6. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de regeling 2010 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 7. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de regeling 2010 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 8. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de regeling 2010 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

Artikel 8

 • 1. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 47, eerste lid, van de regeling 2010 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,189 per Nm3 voor wat betreft de energieprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 2. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 54, eerste lid, van de regeling 2010 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,189 per Nm3 voor wat betreft de energieprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

§ 6. Correctiebedragen Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011

Artikel 9

 • 1. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,102 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 2. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 3. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2010 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 4. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 5. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdeel a, van de regeling 2011 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,058 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 6. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdeel b, van de regeling 2011 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,059 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 7. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de regeling 2011 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,059 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 8. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,060491 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 9. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,054 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 10. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 11. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 48, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 12. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 52, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 13. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 56, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

Artikel 10

 • 1. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 80, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,189 per Nm3 voor wat betreft de energieprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 2. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 86, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2011 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,189 per Nm3 voor wat betreft de energieprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

§ 7. Slotbepalingen

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie 2011.

Den Haag, 28 maart 2012

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen.

TOELICHTING

1. Doel

Deze ministeriële regeling is een nadere uitwerking van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (hierna: Besluit SDE). In deze regeling staan voor de verschillende categorieën productie-installaties hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbaar gas de definitieve correctiebedragen voor 2011. Deze regeling geeft daarmee invulling aan de artikelen 14, vijfde lid, en 31, vierde lid, van het Besluit SDE.

De jaarlijks vast te stellen correctiebedragen zijn van belang voor de berekening van de jaarlijkse subsidiebedragen voor de verschillende categorieën productie-installaties. Voor een toelichting op de berekeningssystematiek van de subsidiehoogte en het gebruik van correctiebedragen hierbij wordt verwezen naar paragraaf 2.5 van de toelichting op het Besluit SDE (Stb. 2007, 410). De definitieve correctiebedragen worden na afloop van ieder kalenderjaar voor 1 april vastgesteld.

In de artikelen 14, eerste lid, en 31, eerste lid, van het Besluit SDE staan drie correcties, waarmee het basisbedrag kan worden gecorrigeerd. Voor de 2011 wordt uitsluitend gecorrigeerd voor de jaargemiddelde marktwaarde van hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbaar gas opgewekt met een productie-installatie die valt onder een aangewezen categorie productie-installaties. Deze correctiebedragen kunnen per categorie productie-installaties verschillen.

De systematiek voor berekening van de definitieve correctiebedragen is identiek aan die van de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting. Het enige verschil is dat bij de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting gebruik wordt gemaakt van de verwachte jaargemiddelde waarde, terwijl bij de vaststelling van de definitieve correctiebedragen na afloop van het betreffende kalenderjaar gebruik zal worden gemaakt van de daadwerkelijk gerealiseerde jaargemiddelde marktwaarde over het betreffende jaar.

2. Rekenwijze en uitgangspunten

Bij de rekenwijze voor het bepalen van de correctiebedragen zijn de volgende uitgangspunten meegenomen:

 • 1. Gemiddelde waarde van relevante index, niet volumegewogen. De relevante indices zijn:

  • Elektriciteit, zon-PV (<15 kWp): kleinverbruikerstarief inclusief alle kWh-afhankelijke kosten bij marginale levering van 3500 kWh.

  • Elektriciteit, zon-PV (15-100 kWp): uurgemiddelde prijs van de APX-day ahead peak load.

  • Elektriciteit, overige opties: uurgemiddelde prijs van de APX-day ahead base load.

  • Groen gas: gemiddelde year ahead TTF-prijs op de ENDEX.

 • 2. Onbalansfactor 0,94 voor zon-PV (15-100 kWp).

 • 3. Onbalansfactor 0,89 voor wind op land.

 • 4. Onbalansfactor 0,915 voor wind op land groot en wind in meer.

 • 5. Onbalansfactor 0,93 voor wind op zee.

 • 6. Profielfactor 1,0 voor windenergie.

3. Systematiek correctiebedragen per categorie

De gemiddelde day ahead elektriciteitsprijs op de APX over de periode 1 oktober 2010 tot en met 30 september 2011 komt uit op € 0,052 per kWh voor basislast. De pieklastprijzen, van 8 tot 23 uur (incl. zaterdag en zondag), waren gemiddeld € 0,0575 per kWh voor 2011. De gemiddelde termijnprijs voor TTF-gas voor levering in 2010 was € 0,0189 per Nm3. Voor de marktindex voor de categorie zon-PV (< 15 kWp) is gebruik gemaakt van de gemiddelde tarieven voor huishoudelijk en kleinzakelijk verbruik zoals deze ieder kwartaal gepubliceerd worden door het CBS. Voor deze marktindex zijn alleen de kosten die daadwerkelijk per kWh gerekend worden van belang: leveringstarief en energiebelasting vermeerderd met BTW.

De berekeningswijze van de definitieve correctiebedragen voor SDE 2010 zijn als volgt:

Wind op land

Correctiebedrag = marktindex*profielfactor*onbalansfactor*1,25

Correctiebedrag = € 0,052/kWh*1*0,89*1,25 = € 0,058/kWh

Wind groot op land en in water

Correctiebedrag = marktindex*profielfactor*onbalansfactor*1,25

Correctiebedrag = € 0,052/kWh*1*0,915*1,25 = € 0,059/kWh

Wind op zee

Correctiebedrag = marktindex*profielfactor*onbalansfactor*1,25

Correctiebedrag = € 0,052035/kWh*1*0,93*1,25 = € 0,060491/kWh

Zon-pv (< 15 kWp)

Correctiebedrag = gemiddelde prijs kleingebruiker

Correctiebedrag = € 0,217/kWh

Zon-pv (15 - 100 kWp)

Correctiebedrag = marktindex* onbalansfactor

Correctiebedrag = € 0,0575/kWh* 0,94 = € 0,054/kWh

Afvalverbranding

Correctiebedrag = marktindex/hernieuwbaar aandeel

Correctiebedrag = € 0,052/kWh/0,51 = € 0,102/kWh

Overige elektriciteit, waaronder Stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties, biomassa, waterkracht, geothermie en vrije stromingsenergie

Correctiebedrag = marktindex

Correctiebedrag = € 0,052/kWh

Hernieuwbaar gas

Correctiebedrag = marktindex

Correctiebedrag = € 0,189/Nm3

4. Administratieve lasten

Op basis van het Besluit SDE worden subsidieaanvragen ingediend voor in complexiteit en investeringsbedrag zeer uiteenlopende projecten. Het bepalen van de administratieve lasten verbonden aan dit Besluit is alleen mogelijk door van in omvang gemiddelde projecten uit te gaan. Kenmerkend voor het Besluit SDE is dat er voor een lange periode subsidie wordt verleend. Een producent doet eenmaal een subsidieaanvraag en ontvangt vervolgens voor vele jaren subsidie. De administratieve lasten zullen zich daarom concentreren in het jaar van aanvraag van de subsidie. De jaren erop dient men slechts (voor het betreffende jaar) een subsidievoorschot aan te vragen en indien relevant te rapporteren over de duurzaamheid van de gebruikte biomassa. In die jaren zullen de administratieve lasten daarom beperkt zijn.

Omdat zon-pv projecten qua investeringskosten en administratieve lasten over het algemeen sterk zullen afwijken van projecten uit de andere categorieën, worden voor zon-pv projecten de administratieve lasten afzonderlijk bepaald.

De administratieve lasten voor deze regeling zijn slechts in samenhang te zien met de bepalingen uit de overige regelingen die voortvloeien uit het Besluit SDE. In de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie zijn de administratieve lasten per € 100 miljoen opengesteld subsidiebudget berekend, waarbij rekening is gehouden met alle administratieve lasten die samenhangen met de onderliggende regelgeving van het Besluit SDE. In de toelichting bij de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011 zijn de administratieve lasten die samenhangen met alle onderliggende regelgeving van het Besluit SDE voor het jaar 2011 opgenomen. Uit de desbetreffende paragraaf in de toelichting blijkt dat het percentage administratieve lasten dat met deze openstelling is gemoeid 0,55% is voor middelgrote zon-pv en 0,17% gemiddeld voor de overige categorieën. Uit de toelichting bij de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010 blijkt dat de administratieve lasten voor kleinschalige zon-PV (een categorie die in 2010 voor het laatst werd opengesteld) 1,54% is.

5. Vaste verandermomenten

Bij de inwerkingtreding van de regeling wordt afgeweken van de vaste verandermomenten. Op grond van het Besluit SDE dienen de definitieve correcties uiterlijk 1 april te worden vastgesteld. Inwerkingtreding per die datum zou betekenen dat de regeling voor 1 februari gepubliceerd zou moeten worden. Op dat moment waren de cijfers omtrent de energieprijzen over 2011 nog niet beschikbaar.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen.