Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieStaatscourant 2012, 23117Overig

Kennisgeving Besluit algemene regels milieu mijnbouw van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Hoogvliet/Rotterdam, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

De Minister van Economische Zaken maakt bekend:

Op 05-11-2012 is een ‘Melding’ ingevolge het ‘Besluit algemene regels milieu mijnbouw’ ontvangen (Staatsblad 2008, 125) van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Hoogvliet/Rotterdam.

De ‘Melding’ heeft betrekking op een voorgenomen activiteit op de bestaande locatie Numansdorp, gelegen aan de Kloostersweg te Klaaswaal, in de gemeente Cromstrijen, op de percelen kadastraal bekend, gemeente Klaaswaal, Sectie D, nummer 756.

De voorgenomen activiteit omvat het boren van een nieuwe put (Numansdorp-2) met behulp van een mobiele mijnbouwinstallatie, genaamd Drilltec Synergy.

Na de boorwerkzaamheden zal de put schoon geproduceerd worden ‘opgeschoond’ via een testinstallatie met een tijdelijke fakkel.

Een gedeelte van de werkzaamheden kan niet onderbroken worden en zal ook ’s avonds en in de nacht plaatsvinden.

Fakkel-activiteiten en transporten zullen zoveel mogelijk tijdens de daglichtperiode plaatsvinden.

De werkzaamheden zullen, naar verwacht, eind december 2012 aanvangen en, naar verwacht, half februari 2013 worden afgerond.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot ing. M. Mezger, telefoon 070 - 379 79 99.